Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat Avtal 2013 AgV området. ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat Avtal 2013 AgV området. ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline."— Presentationens avskrift:

1 Resultat Avtal 2013 AgV området

2 ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR/S, P, O Avtalsperiod – längd beroende på innehåll Oenighetsutrymme i nivå med märket, insamlingsmodell Uppräkning balkongtillägg AgVResultat Tillsvidareavtal Sifferlöst 1 oktober 2013 – 30 september 2016 År 1: 2,0% - krontal 420 (21 000) År 2: 2,3% - krontal 465 (20 217) År 3: 2,5% - krontal 545 (21 800) Balkongtillägg ökas med ramvärde

3 ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR/S, P, O Avtalet ska ge förutsättningar för både individuell löneutveckling och reallöneskydd Kollektiv förhandling som huvudmodell AgV Resultat Lönesättande samtal som huvudmodell Muntligt Definition ’ringa’ 100-200 Behåller vår modell

4 ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR/S, P, O Resultat Stärka inflytandet över vilka som omfattas av viss förhandlingsordning Återkommande dialog definieras Individuella utvecklingsplaner Ja – Avtalet ger möjlighet till centralt stöd Ja – Förstärkt text i kommentaren Delvis – förstärkt text i kommentaren

5 ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem Förhandlingsresultat, Rals Avtal 2013 OFR / S, P, O Resultat Förbättrat stöd vid lokal oenighet Reglera lokal/lokal nivå Ja - Både i avtalet och kommentaren Ja - Både i avtalet och kommentaren Förtydligat vad differentiering innebär (ändamålsenlig). I kommentarerna

6 ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem Förhandlingsresultat, VA/AVA Avtal 2013 ORF /S,P,O Resultat Visstidsanställningar över totalt tre år inom femårsperiod, omvandlas till tillsvidareanställning Centrala riktlinjer för lokala flextidsavtal Semesterersättning ökas 0,05 % Deltidssjuka medlemmar ska inte få semesterskuld Delvis – Central uppföljning av förekomsten av ’visstid’ Ja – Arbete ska inledas med att ta fram skrift Nej Ja, Översyn ska göras

7 ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem Förhandlingsresultat VA,AVA Avtal 2013 AgV Resultat Enskilda ök om intresse finns Inget intresse inom OFR

8 Gemensam inriktning i förhandlingarna om nytt omställningsavtal Fler ska omfattas, visstid från 2 års anställning Differentierade paket Funktionell arbetsgivare Samma kostnadsram Rätten att själv utlösa pensionsersättning avvecklas Övergångsregler Klart 15/5 2014 OFR har kopplat resultatet av förhandlingarna till förstärkt rätt till delpension.

9 Förhandlingsresultat Översyn av PA Bra och långsiktiga pensionsbestämmelser Omfatta de födda – 87 och senare Gemensamma underlag Beakta statens särskilda förutsättningar Inriktning mot avgiftsbestämt Beakta pensionernas värde Om PA 03 sägs upp gäller inte inriktning Förhandlingarna klara årsskiftet 14/15

10 ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline Level ● Sixth Outline Level Seventh Outline LevelKlicka här för att ändra format på bakgrundstexten – Nivå två ● Nivå tre – Nivå fyra ● Nivå fem Förhandlingsresultat, Partsrådet Avtal 2013 OFR/S, P, O AgV Kvalitetssäkrad arbetsmiljöutbildning Fortsatt arbete; Ständig förändring Hot och våld Lokal lönebildning (Besta vägen) Lokal samverkan Resultat Nuvarande avgift ska tillsvidare upphöra Rabatt avgift 0.055 under avtalsperioden Ja

11 Att bevaka inför de lokala förhandlingarna Väl hävdat löneläge Tempo Nya paragrafen 4 a om stöd av centrala parter Definition av ’ringa’ och särskilda åtgärder Medlemskommunikation Omhänderta 0.055

12 Skillnader mellan de centrala avtalen Seko - 6.8 - 3 år - Traditionell förhandling - Föräldraledighet planeras med huvudsemester ST - 6.8 - 3 år - Medlemmar påverkar förhandlingsmodell - Föräldraledighet planeras två månader i förväg (enligt lag) Saco-S - Sifferlöst - Tillsvidare - Lönesättande samtal - Föräldraledighet planeras med huvudsemester

13 Fortsatt centralt arbete – Pensionsavtal – Trygghetsavtal – Översyn PSA – Deltidssjuka och semester VA – LOK – VASA – Översyn AVA – Följa upp visstidsanställningar – Översyn samarbetsavtalet – Skrift om flextidsavtal Partsrådet – Stöd till lokal lönebildning – Stöd till lokal samverkan – Ständig förändring o utveckling – Arbetsmiljö ● Hot och Våld ● Arbetsmiljöutbildningar

14 Rekryterande implementering Centrala implementeringskonferenser – UH 21-22/10 – Länsstyrelser 15-16/10 – Kulturen 22/10 – Förhandlingar en nivå 17/10 – Centro gruppen 25/10 Regionala avtalskonferenser Regionala avtalskonferenser - strategi plus

15


Ladda ner ppt "Resultat Avtal 2013 AgV området. ● Click to edit the outline text format – Second Outline Level ● Third Outline Level – Fourth Outline Level ● Fifth Outline."

Liknande presentationer


Google-annonser