Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RALS – Ramavtal löner staten Lokalt avtal för Migrationsverket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RALS – Ramavtal löner staten Lokalt avtal för Migrationsverket"— Presentationens avskrift:

1 RALS – Ramavtal löner staten Lokalt avtal för Migrationsverket
OFR/S

2 Innehåll OFR/S är namnet på vår förhandlingsorganisation.
Inom OFR/S på Migrationsverket är ST den organisation som är kollektivavtalsbärare och är den organisation som samordnar och sköter förhandlingarna vid myndigheten. OFR/S Centrala avtalet Lokalt avtal Vad är olika förhandlingsmodeller Traditionell förhandling Lönesättande samtal Försök med frivilligt val av förhandlingsmodell Hur går valet till

3 OFR-Medlemmar OFR/S förhandlar för:
Fackförbundet ST Övriga TCO-anslutna fack, t ex SKTF, Ledarna och Lärarförbundet, efter begäran från respektive facklig organisation. Oorganiserade har ingen förhandlingsrätt, chefen beslutar.

4 Centrala avtalet För OFR/S som kollektiv ger det centrala avtalet en garanti på 10,2 % under avtalsperioden uppdelat på revision 1=2,4 %, revision 2=2,9 % och vid revision 3=3,4 % Ingen yrkesgrupp eller funktion är garanterad något i det centrala avtalet. För en OFR/S medlem ger det centrala avtalet en individgaranti på kr under avtalsperioden.

5 Lokalt OFR/S-avtal för ST inom Migrationsområdet
3-årigt avtal med två revisioner. Frivilligt val av förhandlingsmodell

6 Avtalet i siffror Revision 1 Revision 2
utfall 2,9 % Revision 2 lägst 7,6 % för kollektivet ST Avtalet ger under avtalsperioden, till , lägst 1050 kr i individgaranti.

7 Individuell utvecklingsplan Verksamhetsplanering
Verksamhetsdialogerna Utvecklingssamtal Individuell utvecklingsplan Verksamhetsplanering Lönesamtal Lönesättande samtal Samverkan/APT

8 Löne- och lönesättande samtal
Lönesamtal = dialog om prestation bedömning och utvärdering samt feedback – avslutas även om ni inte är överens Lönesättande samtal = pengar som överensstämmer med det som sagts på lönesamtalet – att enas om ny lön

9 Vad innebär traditionell förhandling
Den traditionella förhandlingsmodellen kännetecknas av tre viktiga begrepp Samtal/dialog Helhetssyn Lokal kännedom

10 Traditionell förhandling
Samtal/dialog Innan förhandlingen handlar det om information om avtalet och hur förhandlingen ska genomföras. Avdelningen arbetar fram gemensamma ställningstaganden. Avdelningen tar med hjälp av Sektionen in underlag som är viktiga inför förhandlingen och tar emot information från enskilda medlemmar. Efter förhandlingen redovisas utfallet av förhandlingen, ges eventuellt stöd vid uppföljningssamtal samt bevakas individgarantin.

11 Traditionell förhandling
Helhetssyn Den fackliga organisationen bevakar att avtalets alla intentioner genomförs har kontroll på arbetsplatsens och övrigas lönestrukturer bevakar lönerna i förhållande till marknaden och geografisk spridning har tillgång till uppgifter om löneinplaceringar ser till att avtalets alla värden används i förhandlingen

12 Traditionell förhandling
Lokal kännedom Du företräds av den fackliga förhandlingsdelegationen i förhandlingen. Sektionerna är delaktiga i processen tillsammans med förhandlingsansvariga för att säkra den lokala arbetsplatskunskapen.

13 För och nackdelar med traditionell förhandling
Fördelar Nackdelar Förhandlaren kan inte detaljerna i allas arbete. Förhandlaren känner inte alla personligen. Du företräds av en erfaren förhandlare. Har tillgång till lönestatistik, både historisk och nuvarande. Ser både till individen och till helheten.

14 Vad innebär Lönesättande samtal
Du förhandlar din lön själv med din chef. Du kan få stöd av din sektion i hur en förhandling fungerar (bollplank). Meningen är att du och din chef ska komma överens om Din nya lön.

15 Vad innebär lönesättande samtal
Det får mer form av samtal/dialog än förhandling Det handlar om att sätta pengar på tidigare gjord bedömning och motivering Det finns ett krav på saklig grund Det finns inte obegränsat med pengar Du får själv göra jämförelser med snitt & median

16 För- och nackdelar med lönesättande samtal
Fördelar Nackdelar Ges inte alltid möjlighet att se helheten på Migrationsverket. Svårt att bedöma den egna lönen i jämförelse med andras Vet inte chefens bedömning för övrigas lönesättning Jag kan bäst min egen situation Jag har själv de bästa argumenten

17 Försök med frivilligt val av förhandlingsmodell, revision 2
Migrationsverket kommer vid revision 2 att tillämpa frivilligt val av förhandlingsmodell. Alla ST-medlemmar kommer att erbjudas information om de två modellerna för att kunna ta ställning till vilken förhandlingsmodell man vill välja. Det finns två val, traditionell förhandling lönesättande samtal (du förhandlar själv med chefen)

18 Hur går det till? Du väljer själv om du vill ha lönesättande samtal eller traditionell förhandling. Du meddelar ditt val. Om du inte väljer blir det traditionell förhandling.

19 Förbered dig väl HUR VÄL FÖRBEREDD ÄR DU?

20 I huvudet på en medlem Siffrorna i avtalet ?? - ooohh !!
median medel över / under norm ? 7,6 % - snittlön vad blir det för mig ? Siffrorna i avtalet ?? - ooohh !! Chefen vet ju inte vad jag gör - han / hon är aldrig här och vi har inte haft samtal på länge ! jag förväntar mig en hög lön, så positivt som det lät i lönesamtalet. Om vi inte blir överens Vad händer ! Dialog / Förhandling, vad handlar det om ? I huvudet på en medlem

21 I huvudet på en Chef Vågar jag ”nolla” Saklig grund utifrån
lönekriterierna. Hur ser och tolkar jag Vågar jag ”nolla” Vad vill jag uppnå ? Pengarna räcker inte till alla ! - Lönepåslag är ingen rättighet ! Har jag tillräckligt på fötterna ? Hur skall jag hinna ? I huvudet på en Chef

22 Löneprinciper Befattningens krav (vad), ansvar och svårighetsgrad
Individens prestation (hur), skicklighet och resultat enligt lönekriterierna; resultat/måluppfyllelse, ansvarstagande, kunskap, flexibilitet och förhållningssätt Marknadsrelaterade faktorer Individuell lönesättning Löneprinciperna tillämpas oavsett arbetstagarorganisation Könsneutral lönesättning

23 Förklaringar till olika lön vid lika arbete
olika marknadskrafter olika prestationer och resultat enligt lönekriterierna olika historia = tidigare jobb/befattningar

24 Medlemmens förberedelser
Tidigare utvecklingssamtal – mål och individuella utvecklingsplaner Lönesamtalet; förväntningar, prestationer och resultat. Tidigare bedömning i relation till aktuella kriterier Eventuella förändringar som inträffat Vad tycker du att du är värd utifrån bedömningen i lönesamtalet? Var konsekvent! Ge konkreta exempel Ha ett förslag på ny lön – var realistisk

25 Det är det totala budskapet (helheten) som påverkar i ett samtal.
Kommunikation 33 % Rösten- tempo, styrka Kroppsspråk – icke verbal kom. Kroppshållning, gester, mimik Placering Attribut Fysisk beröring Ordet 55% 12% Det är det totala budskapet (helheten) som påverkar i ett samtal.

26 Språket Ordval och betoning kan vara avgörande
Undvik alltid och aldrig vid beskrivning av beteende Använd jag istället för man eller vi Använd du istället för någon Använd vill/vill inte istället för måste, kan/kan inte, ska försöka, kanske Använd ja och nej istället för ja, men...., nej, men....., kanske

27 Samtalsprocessen Kontakten och närvaron i nuet är central
Lyssnandet är basen Var uppmärksam både på uppgift/innehåll och känsla/relation Hur någon känner sig är en upplevelse och kan inte vara rätt eller fel – var realistisk

28 Lönesättande samtal eller traditionell förhandling
Efter denna genomgång har du max en vecka på dig att välja. traditionell förhandling eller lönesättande samtal med din chef, - du och din chef kommer överens om ny lön. Om du inte gör något val (glömmer/struntar i) så blir det traditionell förhandling.

29 SE TILL ATT DU SJÄLV FÅR MÖJLIGHET ATT VARA VÄL FÖRBEREDD
Nu är valet ditt VÄL FÖRBEREDD? SE TILL ATT DU SJÄLV FÅR MÖJLIGHET ATT VARA VÄL FÖRBEREDD Lycka till!


Ladda ner ppt "RALS – Ramavtal löner staten Lokalt avtal för Migrationsverket"

Liknande presentationer


Google-annonser