Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partsgemensam avtalskonferens Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och SEKO 2012-10-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partsgemensam avtalskonferens Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och SEKO 2012-10-23."— Presentationens avskrift:

1 Partsgemensam avtalskonferens Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och SEKO 2012-10-23

2 Överenskommelser träffade mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O respektive SEKO Ramavtal om löner (RALS) Ändringar i ALFA och AVA Partrådsarbete Ytterligare delar i överenskommelserna

3 Ramavtal om löner (RALS) Ettårigt Strukturförändringar Textförändringar Oenighetsbilaga som tidigare men med nya belopp och siffror 2,6 % dock lägst 520 kr

4 Varför strukturförändringar? Texten följer tydligare lönebildningsprocessens flöde Förberedelsearbete, Lönerevision, Avstämning Enklare att förstå

5 Textförändringar 5§ ”Det är viktigt att sådan dialog planeras på sådant sätt att det i tiden ansluter till revision av lön” (OFR/S,P,O) 6.1 ”…samt förbereda planeringen inför den kommande avtalsperioden.” (OFR/S,P,O) 6.3 ”Inför kommande lönerevision ska arbetsgivaren inledningsvis presentera en bild av verksamhetens mål och resultat” (OFR/S,P,O) 6.4 ”…på kort och lång sikt,..” (OFR/S,P,O)

6 Forts textförändringar Tempo 7.1 ”Om någon av lokala parter bedömer att förhandlingstempot är sådant att något nytt kollektivavtal om nya löner inte kommer att kunna träffas inom en skälig tidsrymd, kan lokal part initiera stöd från de centrala parterna. ”

7 Forts textförändringar Lönesättande samtal (OFR/S,P,O) 7.2 nytt andra stycke: ”I det lönesättande samtalet får chef och medarbetare en reell möjlighet att med utgångspunkt från fastställda löneprinciper och lönekriterier föra en diskussion om ny lön där medarbetarens bidrag till verksamheten sätts i fokus.”

8 Forts textförändringar 7.4 Särskilda åtgärder vid oförändrad eller ringa förändring av lön (nu även SEKO) 8 § Avstämning ska göras i nära anslutning till slutförd lönerevision

9 ALFA och AVA Det s k balkongtillägget höjs med 30 kr till 1250 kr Anmärkning till arbetstidsbestämmelser ” Inom ramen för den återkommande dialogen mellan chef och medarbetare bör även arbetstidens omfattning och förläggning tas upp. Vid planering av arbetstidens förläggning bör även kringliggande aspekter beaktas som kan ha betydelse för en god arbetsmiljö”

10 Partsrådsarbete Centrala parters stöd till lokal samverkan Centrala parters stöd till lokal lönebildning Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd Hot och våld och säkerhetstänkande ur ett partsperspektiv


Ladda ner ppt "Partsgemensam avtalskonferens Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och SEKO 2012-10-23."

Liknande presentationer


Google-annonser