Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Ditt samtal om lön.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Ditt samtal om lön."— Presentationens avskrift:

1 1 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Ditt samtal om lön

2 2 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Ditt avtal Förena yrkesliv och privatliv Rätt lön Utvecklad trygget Inflytande

3 3 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Vad är ett kollektivavtal? Här är några exempel på plusvärden som regleras i kollektivavtal. Värdet av dessa är cirka 18-20 procent per månad (utöver lönen). Rätten att få lön Läkarvårdsersättning Föräldraledighetsersättning Övertidstillägg Semestertillägg Sjukersättning Semester Pension Trygghetsavtalet … med mera …

4 4 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Kollektivavtal om löner 2007 – 2010 lönen ska vara individuell och sättas utifrån sakliga grunder och kända lönekriterier varje anställd har rätt att veta på vilka grunder lönen är satt och vad han/hon ska göra för att höja sin lön föräldralediga och sjukskrivna ska garanteras en löneutveckling kvinnor och män ska ha lika möjligheter till karriär och kompetensutveckling och anställningsvillkoren ska vara könsneutrala hur lönen ska sättas ska bestämmas på arbetsplatsen i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare

5 5 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Vad är lön? Nyanställning Lönerevision vad hur omvärld

6 6 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Vad har facket gjort innan ditt samtal om lön? Tagit fram lönekriterier för arbetsplatsen Analyserat den lönekartläggning som har genomförts enligt Jämställdhetslagen Tagit fram en lönebild (hur lönerna ser ut i dagsläget) för arbetsplatsen Tagit fram aktuell lönestatistik Kommit överens om en önskvärd lönebild (hur lönerna ska se ut i framtiden) Kommit överens om avtalets innehåll och löneutrymmet, samt om speciella satsningar ska göras i denna lönerevision

7 7 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Ditt samtal om lön Lönesamtal är ett förberedande samtal om den egna lönen med närmaste chef Lönesättande samtal är ett samtal där chef och medarbetare kommer överens om den nya lönen

8 8 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Ditt eget förarbete Värdera dina prestationer i förhållande till uppsatta mål Värdera arbetsinnehållet Värdera dina personliga kvalifikationer Värdera din nuvarande lön

9 9 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Ska du ha lönesättande samtal? Ha en klar uppfattning vilken löneökning och ny lön som känns bra för dig Ha ett väl underbyggt bud med dig till din chef Genomför samtalet i minst två steg Be att få betänketid om du känner dig osäker Kontakta ST på din arbetsplatsom du undrar över något

10 10 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Dokumentera ditt samtal! Dokumentationen är viktig inför nästa års samtal för ST i eventuella förhandlingar för dig

11 11 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Uppföljning – din egen Fick du fram det du ville? Var det bra stämning under samtalet? Vilka argument förde din chef fram? Fick du veta varför du har den lön du har? Och vad du kan göra för att höja den?

12 12 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Uppföljning – fack och arbetsgivare Har rätt lön satts efter lönekriterier och sakliga grunder på varje individ? Har de eventuella satsningar man var överens om innan revisionen genomförts?


Ladda ner ppt "1 2008-01-22 Anna Gerdin, Fackförbundet ST Ditt samtal om lön."

Liknande presentationer


Google-annonser