Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönekartläggning En steg för steg anvisning i arbetet med lönekartläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönekartläggning En steg för steg anvisning i arbetet med lönekartläggning."— Presentationens avskrift:

1 Lönekartläggning En steg för steg anvisning i arbetet med lönekartläggning

2 Lagkrav på lönekartläggning Källor • Diskrimineringslagen • Prop. 1999/2000:143 • Prop. 2007/08:95 • Diskrimineringslagen – en kommentar • AD domar Källor • Diskrimineringslagen • Prop. 1999/2000:143 • Prop. 2007/08:95 • Diskrimineringslagen – en kommentar • AD domar • Vart tredje år • Skriftligt vid 25 anställda eller fler • Samtliga anställda • Gäller endast kön • Vart tredje år • Skriftligt vid 25 anställda eller fler • Samtliga anställda • Gäller endast kön

3 Sanktioner i lagen

4 Samverkan 1 § Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder …(DiskL Kap. 3) 2 § … ska särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. De ska också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor och män. (DiskL Kap. 3) Steg 1

5 Informationsplikt Steg 1 12 § Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av handlingsplan för jämställda löner. Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd…(Kap 3 DiskL)

6 Steg 2

7 Steg 3 Kartläggning av lika arbeten

8 Analys av löneskillnader • Utifrån bestämmelser och praxis om löner • Hela löneskillnaden – ej endast delar • Tillämpas lönekriterierna objektivt? • Även männens lägre löner ska förklaras • Är arbetsuppgifterna lika eller närmast lika? Steg 4

9 Sammantagen bedömning av • Kunskap/Färdigheter • Ansvar • Ansträngning • Arbetsförhållanden Kartläggning av likvärdiga arbeten Steg 5

10 Arbetsvärdering Steg 5 Moment 1 – Utgå ifrån lika arbeten Moment 2 – Bestäm viktning av huvudkriterierna och/eller faktorer Moment 3 – Värdera kraven i arbete för huvudkriterierna: kunskap/erfarenhet, ansvar, ansträngning, arbetsförhållanden (eller likalydande). Moment 4 – Gör en sammantagen bedömning av kraven i arbetet för varje enskilt arbete som är lika. Moment 5 – Gruppera arbeten med samma eller närmast samma totalvärde i samma grupp. Moment 6 – Analysera löneskillnader och lönespridning för kvinnodominerade arbeten och icke sådana.

11 Viktning före efter Steg 5

12

13 Analys av löneskillnader för likvärdiga arbeten Steg 6 • Utifrån bestämmelser och praxis om löner • Endast kvinnodominerade i förhållande till övriga likvärdiga • Är arbetena likvärdiga? • Granska marknadslöneargument! • Högre värderade kvinnodominerade arbeten – men lägre lön (se grupp F-G)?

14 Steg 6

15 Checklista för marknaden som lönesättande faktor • Återfinns kriteriet i lönepolicyn? • Återfinns en definition eller resonemang? • Uppdateras marknadslöneinformationen regelbundet? • Förklarar kriteriet hela eller enbart delar av löneskillnaden? • Finns det strategier för hur arbetsgivaren kommer att hantera tidigare anställdas löner? • Hur verkar arbetsgivaren med att säkerställa att marknadskriteriet inte missbrukas? Steg 6

16 Lönespridning Steg 7

17 Handlingsplanen Steg 8 • Vart tredje år • Utvärdering av förra handlingsplanen • Kostnadsberäkning • Tidsplan


Ladda ner ppt "Lönekartläggning En steg för steg anvisning i arbetet med lönekartläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser