Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orientering – en jämställd idrott?. I idrottens jämställdhetsplan preciseras jämställd idrott i fem punkter Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orientering – en jämställd idrott?. I idrottens jämställdhetsplan preciseras jämställd idrott i fem punkter Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika."— Presentationens avskrift:

1 Orientering – en jämställd idrott?

2 I idrottens jämställdhetsplan preciseras jämställd idrott i fem punkter Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott Kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka Jämställdhetsintegrering; jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden Vad är jämställd idrott?

3 Hur ser det ut i orienteringen? Positiva exempel Andelen aktiva (41 % kvinnor / 59 % män) Andelen aktiva på ungdomssidan (ungefär 50/50 %) SOFT-styrelsen (44/56 %) Förbundsmötesdelegater 2008 (23 kvinnor, 43 män -> 36/64 %) Landslagsverksamheten (ledare såväl som landslaget) Klassindelningssystemet USM-stafetten (2 tjejer, 2 killar) Tävlingstillfällen På 25-manna spring män och kvinnor sista sträckan vartannat år

4 Hur ser det ut i orienteringen? Distriktsordförande (6 kvinnor, 17 män -> 35 %) Arrangemang: Tävlingsledare, kartritare, banläggare och dataadmin (ex. OLA- nedladdn: 26 kvinnor, 488 män -> (5/95 %) Tävlingskonferensen 2010 (1 kvinnor, 36 män -> 3/97 %) Kartforum 2009 (4 kvinnor, 71 män -> 5/95 %) Dataansvariga distrikten 2006 (1 kvinna, 22 män -> 4/96 %) Elitledare och rankingansvariga Mindre positiva exempel

5 Fördelar med jämställdhet Fler ledare! Samma möjlighet att delta i beslutande positioner Individer värderas utifrån kompetens, inte kön Bra med olika erfarenheter, egenskaper och kompetenser. Olikheter = möjligheter! Deltagare på 2009-2010 års unga ledareutbildning

6 Metoder för rekrytering av ledare Ställ frågan personligt direkt till personen det berör Undvik att fråga genom någon annan eller anta att det är OK att ställa upp som ledare (blir då som det alltid har varit) Ge betänketid och tid för att läsa in de dokument som finns upprättade om hur distriktet/föreningen arbetar Låt personen få återkomma med frågor och funderingar innan slutligt besked ges Många kvinnor och ungdomar tycks föredra uppdrag i team samt att de är tidsbestämda och avgränsade Fadder- och mentorskap

7 Slutsatser Vad det handlar om är vilken attityd varje ledare har till frågan om jämställdhet Det handlar också om att medvetandegöra jämställdhetsperspektivet Jämställdheten inom orienteringsrörelsen är en fråga för både kvinnor och män

8 Orientering.se Se Förbundsinfo -> Jämställdhet SOFT:s jämställdhetsgrupp Eje Andersson eje.andersson@skogsstyrelsen.se Anna Samelius anna.samelius@redcross.se Martina Arkåsen, 08-587 720 44 martina.arkasen@orientering.se Mer information


Ladda ner ppt "Orientering – en jämställd idrott?. I idrottens jämställdhetsplan preciseras jämställd idrott i fem punkter Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika."

Liknande presentationer


Google-annonser