Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mot världens bästa arrangemang - kvalitetssäkrade av SOFT:s arrangörscoacher (”arrangörslandslaget”) i samarbete med distriktens tävlingsansvariga och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mot världens bästa arrangemang - kvalitetssäkrade av SOFT:s arrangörscoacher (”arrangörslandslaget”) i samarbete med distriktens tävlingsansvariga och."— Presentationens avskrift:

1 Mot världens bästa arrangemang - kvalitetssäkrade av SOFT:s arrangörscoacher (”arrangörslandslaget”) i samarbete med distriktens tävlingsansvariga och kontrollanter [ Februari 2009, Niklas Wrane ]

2 Vägval arrangemang »Våga förnya arrangemangen »Kvalitetssäkring attraherar fler »Eventor skapar IT-helhet

3 Våra ledstjärnor »Glädje »Gemenskap »Utmaning »Hälsa »Tävla

4 Tävlingsindelning i nivåer Kommentar: Nivån för DM-arrangemang bestäms av respektive OF. •Nivå 1: Profiltävlingar (tävlingar av mästerskapskaraktär / hög status samt med nationellt mediaintresse) –SM, Elitserien, 10MILA, O-Ringen, 25manna samt internationella värdetävlingar i Sverige •Nivå 2: Värdetävlingar (tävlingar med betoning på elit och/eller storlek och med mer än lokalt mediaintresse) –USM, Silva Junior Cup, regionsmästerskap, U10mila, DalaDubbeln, Smålandskavlen, landslagstester och nationella tävlingar med elitklass •Nivå 3: DM + nationella tävlingar utan elitklass •Nivå 4: Distriktstävlingar •Nivå 5: Närtävlingar

5 Varför tävlingsindelning? • Tydliggöra – Ansvarsfördelning SOFT, OF, arrangör osv. – Vad som ska ingå i våra arrangemang • Kvalitetssäkra arrangemang • Förebygga eventuella problem • Prioritera rätt saker – ”Spetsa till” profil- och värdearrangemang – Förenkla mindre arrangemang – Prioritera innehållet på våra arrangemang • Profilera oss bättre

6 Anvisningar och avtal »SOFT ansvarar för - Att upprätta tävlingsregler och tävlingsprogram för samtliga nivåer - Att upprätta övergripande anvisningar för tävlingar inom nivå 1 och 2 samt särskilda anvisningar för SM, USM, Elitserien, Silva Junior Cup, O-Ringen samt nationella tävlingar med elitklass - Att upprätta avtal med arrangör inom nivå 1 samt USM och Silva Junior Cup - Att utse arrangörscoacher inom nivå 1 och 2 »OF ansvarar för - Att arrangör tagit del av anvisningar inom nivå 2 - Att utse kontrollanter Intresseanmälan och ansökan »Information på orientering.se »Anmälan/ansökan ska gå via OF »SOFT utser arrangör för nivå 1-3, OF för nivå 4. Ekonomi »Nivå 1, USM och Silva Junior Cup - Arrangör står för kvalitetssäkring, t ex för tävlingskontroll, om inte avtal mellan SOFT/OF och arrangör säger annat - Övriga ekonomiska åtaganden regleras via avtal mellan SOFT/OF och arrangör »Övriga nivåer - Arrangör står för kvalitetssäkring, om inte avtal mellan OF och arrangör säger annat

7 SOFT:s arrangörscoachsystem Tävlingskontrollant - Utses av OF Bankontrollant - Utses av OF Kartkontrollant - Utses av OF Arrangörer - Tävlingsledare, banläggare, IT-ansvarig, kartritare osv. SOFT:s specialistcoach - Inom områdena: karta, data, arena, marknadsföring samt sprint. - Hjälper arrangörscoach inom dessa områden. SOFT:s arrangörscoach (för Nivå 1 och 2, dvs profil- och värdearrangemang) -SOFT:s samordnare avseende stöd, support, kvalitetssäkring och uppföljning av planering, genomförande av arrangemanget samt erfarenhetsdokumentation. -Har till sitt förfogande resurser i form av SOFT:s PV-grupp, övriga i nätverket arrangörslandslaget, specialistcoacher (se nedan), anvisningar för profil- och värdearrangemang samt väl prövade tidsplaner/checklistor. -Arrangörscoachens roll och befogenheter står beskrivet i avtal och anvisningar.

8 Kvalitetsproblem (tävlingsadministration) Vi har gjort det förr! Förebygga Jag tror det är rätt! Det ordnar sig! KontrolleraTesta Tävling HJÄLP! Om inte … Vem gjorde fel? Nu glömmer vi det här och går vidare! TillämpaUtvärderaFörbättra Arbetsinsats

9 Kvalitetssäkring (tävlingsadministration) Utbildning - Processledd - Central, regional och lokal - För arrangörer - För kontrollanter - För coacher - Ev. certifiering Internetverktyg - Processbeskrivning - Tävlingsregler och anvisningar - Arrangörsforum - Planeringsstöd och mallar Förebygga Internkontroll - Tidsplaner/ checklistor - Granskningsrutiner - Rapportera till kontrollanter Tävlingskontroll - Granskning av internkontroll - Rapportera till OF och SOFT Simulering - Identifiera kritiska områden - Dokumentera Modelltävling - Skarp test KontrolleraTesta Tävling Analys - Identifiera bra och dåligt - Dokumentera - Rapportera Utveckling - Organisation - Internkontroll - Kvalitetsmodell - Utbildning TillämpaUtvärderaFörbättra •Vision/ambition –Världens bästa arrangemang •Framgångsfaktorer –Hög kompetens, bra metoder och verktyg –Bra framförhållning och hög införandegrad –Rätt attityd och ansvarskänsla –Ha roligt! •SOFT bidrar med –Utbildning, konferenser och litteratur –Regler, anvisningar och förslag till tidsplaner/checklistor –Arrangörscoacher Arbetsinsats

10 Kvalitetssäkring på distriktsnivå, nivå 3-5 (förslag) •Distriktets tävlingsansvarig = ”distriktets arrangörscoach”? Skulle kunna ansvara för: –Att samordna distriktets tävlingsprogram –Att kontrollanter utses för profil- och värdetävlingar i distriktet, samt för övriga tävlingar i distriktet (i enlighet med reglerna) –Att arrangörer och kontrollanter stöttas och ges support –Att regionala och lokala konferenser och utbildningar hålls och utvecklas –Att distriktets anvisningar och förslag till tidsplaner/ checklistor finns lätt tillgängliga och är uppdaterade –Att samla dokumentation och erfarenhetssprida

11 Diskussionsunderlag (nivå 3-5) •Hur fungerar kvalitetssäkringen för nivå 3-5- arrangemang i ert distrikt? •Hur ser det ut med tillsättningen av kontrollanter och vad tror du behövs för att tillsättningen av kontrollanter ska fungera bättre? •Hur ser det ut med arrangemangsutbildning i ert distrikt och vilka behov finns det för arrangemangsutbildning från centralt håll? •Hur fungerar samordningen avseende anvisningar i ert distrikt och om detta saknas, vad skulle du vilja ha med i dessa? •Vilken arrangemangslitteratur saknar du från centralt håll och vilken anser du behöver uppdateras?

12 Mera information • Orientering.se – På www.orientering.se Under Arrangör > Tävlingwww.orientering.se • Kontakt SOFT – Tommy Eriksson, 08-587 720 30 tommy.eriksson@orientering.se eller - Niklas Wrane, 08-587 720 41 niklas.wrane@orientering.setommy.eriksson@orientering.seniklas.wrane@orientering.se


Ladda ner ppt "Mot världens bästa arrangemang - kvalitetssäkrade av SOFT:s arrangörscoacher (”arrangörslandslaget”) i samarbete med distriktens tävlingsansvariga och."

Liknande presentationer


Google-annonser