Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyckeltal inom vård och omsorg; Inriktning Äldreomsorg 2009 Redovisning 2009-11-25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyckeltal inom vård och omsorg; Inriktning Äldreomsorg 2009 Redovisning 2009-11-25."— Presentationens avskrift:

1 Nyckeltal inom vård och omsorg; Inriktning Äldreomsorg 2009 Redovisning 2009-11-25

2 Nyckeltal inom vård och omsorg i Skåne Kvalitet Äldreomsorg Ekonomi Äldreomsorg Kvalitet Handikappomsorg Ekonomi Handikappomsorg

3 Handikappnycklar Utgångspunkt Visar övergripande kostnad inom Handikappomsorg och Kostnad nerbruten per verksamhetsområde Mätning/Resultat 21 kommuner svarat Mätning för 4:e året Slutsatser har presenterats totalt för Skåne och uppdelat per kommun Utveckling 2005-2008 har presenterats totalt för Skåne och per kommun

4 Bemanningsnyckeltal Handikappomsorg Utgångspunkt Jämförelse av bemanning boende vuxna enligt LSS En resursfördelning i boende vuxna enligt LSS Mätning/Resultat 20 kommuner svarat Totalt 836 brukare Ger svar på varför kostnad/brukare är hög/låg dvs beror det på bemanning eller brukare med stort omvårdnadsbehov

5 Kvalitetskatalog med inriktning på personer med funktionshinder Utgångspunkt Jämförelse av kvalitet med inriktning på personer med funktionshinder En kvalitetskatalog Mätning/Resultat Första större samlade mätningen 14 kommuner svarat Ambitionen hög = Låg uppfyllandegrad i vissa frågor En del frågeställningar behöver utvecklas/förbättras Stort gensvar

6 Enkät om utvärdering av projektet 1. Vad tycker ni?Bra/mer än bra 2. Nytta av jämförelserna?En del/I flera fall 3/4. Speciellt bra/dåligt +Bemanning Äldreomsorg och handikappomsorg, Kvalitetskatalogen - Hjälpmedelsjämförelser, Kvalitetskatalogen, Entreprenader 5. Värde i att fortsätta?Övervägande Ja

7 Enkät om utvärdering av projektet 6. Om fortsätta, i vilken form Alt 1: Likt idag5 kommuner Alt 2: Likt idag o ytterliggare utveckling9 kommuner Alt 3: Utveckling av benchmarking10 kommuner Alt 4: Bilda mindre nätverk som jämför7 kommuner 7. Det nationella kvalitetsarbetet inom Äldreomsorg - Kommuner vill gärna att Kommunförbundet Skåne hjälper till i presentation och tolkning av resultat - Flertalet kommuner tycker arbetet är bra - En del kommuner har ej så stor tilltro till resultatet

8 Enkät om utvärdering av projektet 8. Synpunkter på fråga 7. - Hellre samordna nationell med lokal enkät - Ej resultat ner på enhetsnivå med brukarenkät - För många enkäter - Kritisk till Socialstyrelsens arbete. Ger fel signal och mäter fel saker - Bra att jämföra nationellt. Resultatet ej bra - Önskar regional grupp för analys, som ger feedback lokalt och nationellt - Önskar mer konkretiserat från Kommunförbundet Skåne med likriktning inom Skåne

9 Enkät om utvärdering av projektet 9. Förslag på verksamhet/område att utveckla - Inom Individ- och familjeomsorg - Fortsatt utveckling inom LSS - Kvalitet och ekonomi tillsammans - Pga LOV utveckla beräkning av kostnad/hemtjänsttimme, vårdrelaterad tid - Fördjupning av mätning inom området hälso- och sjukvårdslagen 10. Är ni som kommun villiga att finansiera en fortsättning (ca 5-10 kkr per kommun)? - Övervägande Ja, en del menar delvis tillsammans med Kommun- förbundet Skåne


Ladda ner ppt "Nyckeltal inom vård och omsorg; Inriktning Äldreomsorg 2009 Redovisning 2009-11-25."

Liknande presentationer


Google-annonser