Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bemanning i boende vuxna enligt LSS 2009 Redovisning 2009-06-11 Reviderad 2009-07-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bemanning i boende vuxna enligt LSS 2009 Redovisning 2009-06-11 Reviderad 2009-07-02."— Presentationens avskrift:

1 Bemanning i boende vuxna enligt LSS 2009 Redovisning 2009-06-11 Reviderad 2009-07-02

2 Bemanningsnyckeltal Handikappomsorg Individer och bemanning. Går det att jämföra? Om vi har samma inriktning och mäter lika

3 Bemanningsnyckeltal Handikappomsorg AVSER Jämförelse av bemanning utifrån: Bemanning boende vuxna enligt LSS Omfattning av boendeplatser LSS per invånare 0-64 år 2.En resursfördelning i boende enligt LSS SYFTE Jämföra bemanning per plats Jämföra bemanning per omvårdnadsnivå Erbjuda en resursfördelningsmodell i jämförelsen av bemanning

4 Bemanningsnyckeltal Handikappomsorg AVSER Boende vuxna enligt LSS Budgeterat antal åa Personal/bemanning Personalresurser redovisas totalt men även Personalresurser uppdelat på dag och natt

5 Bemanningsnyckeltal Handikappomsorg Mätning-Bedömning av behov En kontaktperson från kommunen tillsammans med Personalen Enhetschef ev. bollplank Mall för jämförelse Ekonom Enhetschef ev. bollplank OMVÅRDNADSNIVÅER–ATT TA HÄNSYN TILL OLIKA BEHOV

6 Bemanningsnyckeltal Handikappomsorg OMVÅRDNADSNIVÅER–ATT TA HÄNSYN TILL OLIKA BEHOV Mätning-Bedömning av behov: Frågeställningar 1. Personlig omvårdnad – hygien och medicin 2. På- och avklädning 3. Matlagning och måltider 4. Stöd i hemmet – städning och tvätt 5. Planering och inköp 6. Stöd utanför hemmet – kultur och fritid –socialt stöd 7. Stöd att kommunicera – stödjande samtal 8. Tillsyn dagtid 07.00-22.00 9. Tillsyn natt 22.00-07.00 10. Beteenden som kräver särskilt personalstöd

7 Bemanningsnyckeltal Handikappomsorg OMVÅRDNADSNIVÅER–ATT TA HÄNSYN TILL OLIKA BEHOV Mätning-Bedömning av behov: Skattning av poäng Inget stöd 0 poäng Påminnelse 2 poäng Lite stöd 4 poäng Mer stöd 6 poäng Omfattande stöd 8 poäng

8 Bemanningsnyckeltal Handikappomsorg OMVÅRDNADSNIVÅER Nivå 1 Påminnelser och att ge muntligt stöd. Nivå 2 Stöd genom initiativ till olika aktiviteter och hemsysslor Behov av hjälp vid enstaka moment kan också behövas. Nivå 3 Ofta närvarande, ger stöd vid flera moment Nivå 4 Omfattande socialt, fysiskt och/eller psykiskt funktions- hinder och personal är närvarande i stort sett hela tiden Nivå 5 Fysiska/psykiska omvårdnaden eller av säkerhetsskäl, behövs stöd av minst en personal. Insatser är ansenliga. Vaken nattpersonal behövs i regel. Nivå 6 Denna grupp avser brukare som har ett exceptionellt stort personalstöd

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


Ladda ner ppt "Bemanning i boende vuxna enligt LSS 2009 Redovisning 2009-06-11 Reviderad 2009-07-02."

Liknande presentationer


Google-annonser