Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödboende i Skellefteå kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödboende i Skellefteå kommun"— Presentationens avskrift:

1 Stödboende i Skellefteå kommun

2 Argos Tellus

3 Verksamhetsbeskrivning
Tellus Argos Lägenheter Platser Personal Chef ,5+1 (B) 0,5+0,5 Startade

4 Arbetstider och tillgänglighet
Vardagar :00T/23.00A Helger :00T/23.00A Nattetid beredskap i hemmet (vidarekoppling till mobil) – 1-2 samtal/år. Tillgängliga dygnet runt

5 Mål – i förväg bestämt resultat
95 procent av våra ungdomar ska ha en kommunicerad genomförandeplan två veckor efter att vårdplanen är upprättad. 80 procent av våra ungdomar ska ha simkunskap motsvarande silverfisken inom sex månader från ankomstdatum i kommunen. 80 procent av alla asylsökande ungdomar ska ha en självvald regelbunden (minst 1 gång/vecka) aktivitet inom tre månader. 75 procent av ungdomarna som befinner sig i Ivsis nivåer 1,3,6 ska efter 6 månaders skolgång flyttat till en högre nivå. 75 procent av ungdomarna som bor på Ankaret/Norrskenet ska uppnå ”stödboende kompetens” inom 7 månader. 75 procent av våra ungdomar med PUT ska efter ett år i eget boende besvara en enkät om upplevd tid på våra boenden. 80 procent av de ungdomar som uppfyller kriterierna för körkort ska innan de fyllt 19 år tagit körkort. 65 procent av goda män skall åta sig ett nytt uppdrag inom sex månader efter senast avslutat uppdrag.

6 Skellefteåmodellen Egen lägenhet 18+ Stödboende Tellus Argos
Träningslägenhet Finjustering inför eget boende med stöd Helhetsansvar (skola, matlagning, handling, mm) Fritidsaktivitet Egen lägenhet 18+ Stödboende Tellus Argos Utflyttningsprocessen påbörjas 6 mån innan 18. Träff med 18+ inför utflytt Träff med ekonomihandläggare Egen lgh Inköp av möbler Installerad och klar Uppdraget slut för boende och god man 18+ tar vid Träning inför Tellus/Argos PUT-boende Ankaret Norrskenet Körkort Asylboende Origo Falmark Ankomstboende Noor

7 Ekonomi PUT Ungdomar med PUT får 3440 kr/månad på Tellus/Argos.
1050 CSN 2390 Argos/Tellus 855 CSN extra tillägg – sparas på separat sparkonto som god man ansvarar för fram till 18-års dagen. Totalt 3440 kr/månad (exkl. extra tillägget) Feriepraktik 3 v./sommar Sommarskola 3v./sommar

8 Ekonomi asyl 24 kr/dagen från Migrationsverket (ca 744 kr/månad)
50 kr/dagen matersättning från Argos/Tellus (1500 kr/månad) 200 kr/månad bidrag för hygienartiklar/städprodukter från Argos/Tellus Totalt ca 2444 kr/månad

9 Kontaktpersonens roll
Genomförandeplan/ IUP – Procapita Veckosamtal Ansvarig för dokumentation Delegera vid behov Checklistor/följa rutiner vid in- och utflytt ORS/SRS Nära samarbete med god man Regelbundna, oregelbundna, planerade och oplanerade samtal

10 Så arbetar vi med: Flytt till boendet Dokumentation Genomförandeplan
och journalskrivning SFV och god man Daglig rapportering Skolan Aktiviteter Mediciner Skjutsningar Uppföljning och utvärdering Resor Fortbildning för personal

11 Övergripande förhållningssätt
Utifrån ett salutogent förhållningssätt och i en lösningsfokuserad anda, skapa så god grund som möjligt för introduktion/ integration i det svenska samhället. Vi är måna om att behandla barnen utifrån ett salutogent förhållningssätt. Innebörden av detta, och signalen vi vill ge till barnen är - Du är kapabel och har förmågor, - Du kan ta ansvar och vi förväntar oss att Du tar ansvar, - vi litar på Dig. Innebörden av detta förhållningssätt är också det omvända - har Du behov av hjälp eller stöd av större omfattning skall vi hjälpa och stötta Dig så långt vi kan.

12 Övergripande synsätt Utifrån ett humanistiskt perspektiv stärka och utveckla varje individs förmågor. Vi skall arbeta på ett sådant sätt att barnen får insikt i och förståelse för de humanistiska och demokratiska grunder och värderingar som det svenska samhället bygger på, vilket innebär alla människors lika värde, allas rättigheter och i lika hög grad allas skyldigheter. Vi skall arbeta på ett sådant sätt att barnen ges möjlighet att skaffa sig den kompetens som behövs för introduktion/integration i det svenska samhället. Detta innefattar en bra skolgång, ett bra stöd i studierna, tillgång till aktiv fritid, många kontaktytor i det svenska samhället och ett tryggt boende.


Ladda ner ppt "Stödboende i Skellefteå kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser