Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS"— Presentationens avskrift:

1 Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS

2 Bakgrund Bostad med särskild service LSS är en dyr insats
(ca kr kr/år) Andelen funktionsnedsatta med rätt att söka LSS ökar - neuropsykiatri Ofta kan boendestöd enligt SoL vara en tillräcklig insats för den nya gruppen Överhängande risk att ett och annat beslut fattas om bostad LSS som genererar stora omotiverade kostnader under mycket lång tid Sol-insatser ingår inte i något utjämningssystem. Där det finns mycket LSS kommer SoL som ett brev på posten.

3 Frågeställningar Skiljer sig kostnaderna för bostad LSS– beror detta i så fall på att brukarnas stödbehov fördelar sig ojämnt? Fördelar sig insatserna boendestöd enligt Socialtjänstlagen och bostad med särskild service LSS på samma sätt? Finns det personer som idag skulle klara sig med boendestöd i eget ordinärt boende men som har insats i bostad LSS? Finns det exempel på kommuner som beviljar boendestöd till målgruppen och som därigenom blir förlorare i LSS-utjämningen? Mål som vi vill uppnå: Lyfta frågan om att boendestöd ska ingå i utjämningssystemet

4 Utveckling av andel personer med insats enligt LSS
Andelen med LSS fortsätter att öka En tydligt högre andel funktionsnedsatta (LSS) i Södertälje redan 2004 än vad det är i Riket nu (2012). Den stegrande ökningen i Södertälje beror sannolikt mest på ”där man utökar verksamheten dit kommer man att flytta”. Kommuner hinner inte bygga ut efter efterfrågan, man riskerar sanktionsavgifter om ett gynnande beslut inte verkställs inom 3 månader – Vad gör man då? Jo, man köper platser av externa verksamheter (Järna) – så småningom ansöker man om förhandsbesked i den kommun man en gång blev placerad. Här sitter Södertälje kommun fast i ett skruvstäd eller i varje fall i en mycket svårlöst situation som behöver hanteras.

5 Kostnad boende enligt LSS kr/brukare exklusive lokalkostnader
Nyckeltalet tar INTE hänsyn till eventuella skillnader i brukarnas stödbehov – i praktiken kan Botkyrka var mest effektiv och Salem minst. Årskostnader för LSS/antal personer med bostad 1 oktober Kommunala boenden i Södertälje har fått hålla tillbaka när externa har fått uppräkning

6 Södertörns insatsmätningsmodell
Nivåer i Bostad med särskild service Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 0,45 0,65 1,0 1,45 2,0

7 Genomsnittliga nivåer

8 Finns samband mellan kostnad och genomsnittliga nivåer?
Personaltäthet Ambitionsnivå Heltidsmått Vakande natt

9 Fördelning mellan boendestöd SoL och bostad med särskild service LSS

10 Fördelning av nivåer i bostad LSS
Det är svårt att ändra redan fattade beslut Påverkas av tillgången till mindre lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden

11 Mål som vi ville uppnå Lyfta frågan om att boendestöd ska ingå i utjämningssystemet Varför … … det finns en ny målgrupp som har rätt till LSS och boendestöd kan ofta för dessa vara ett bra alternativ till bostad med särskild service enligt LSS Och effekterna av detta skulle… främja det övergripande målet att den enskilde, efter egen förmåga, kan leva ett så självständigt liv som möjligt … öka drivkrafterna att rätt beslut fattas till rätt kostnad och minska riskerna för ”inlåsningseffekter” … minska riskerna för att utjämningssystemet ”sätts ur spel” Frågan ingick i den så kallade LSS-utredningen Finns det exempel på kommuner som beviljar boendestöd SoL (till LSS-målgrupp) och som därigenom blir förlorare i utjämningssystemet?

12 Frågor?


Ladda ner ppt "Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS"

Liknande presentationer


Google-annonser