Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS."— Presentationens avskrift:

1 1 Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS

2 2 Bakgrund •Bostad med särskild service LSS är en dyr insats (ca 800 000 kr - 900 000 kr/år) •Andelen funktionsnedsatta med rätt att söka LSS ökar - neuropsykiatri •Ofta kan boendestöd enligt SoL vara en tillräcklig insats för den nya gruppen •Överhängande risk att ett och annat beslut fattas om bostad LSS som genererar stora omotiverade kostnader under mycket lång tid

3 3 Frågeställningar •Skiljer sig kostnaderna för bostad LSS– beror detta i så fall på att brukarnas stödbehov fördelar sig ojämnt? •Fördelar sig insatserna boendestöd enligt Socialtjänstlagen och bostad med särskild service LSS på samma sätt? •Finns det personer som idag skulle klara sig med boendestöd i eget ordinärt boende men som har insats i bostad LSS? •Finns det exempel på kommuner som beviljar boendestöd till målgruppen och som därigenom blir förlorare i LSS-utjämningen? •Mål som vi vill uppnå: Lyfta frågan om att boendestöd ska ingå i utjämningssystemet

4 4 Utveckling av andel personer med insats enligt LSS Andelen med LSS fortsätter att öka

5 5 Kostnad boende enligt LSS kr/brukare exklusive lokalkostnader

6 6 Södertörns insatsmätningsmodell Nivåer i Bostad med särskild service

7 7 Genomsnittliga nivåer

8 8 •Personaltäthet •Ambitionsnivå •Heltidsmått •Vakande natt Finns samband mellan kostnad och genomsnittliga nivåer?

9 9 Fördelning mellan boendestöd SoL och bostad med särskild service LSS

10 10 Fördelning av nivåer i bostad LSS Det är svårt att ändra redan fattade beslut Påverkas av tillgången till mindre lägenheter på den ordinarie bostadsmarknaden

11 11 Mål som vi ville uppnå Lyfta frågan om att boendestöd ska ingå i utjämningssystemet Varför … … det finns en ny målgrupp som har rätt till LSS och boendestöd kan ofta för dessa vara ett bra alternativ till bostad med särskild service enligt LSS Och effekterna av detta skulle… …främja det övergripande målet att den enskilde, efter egen förmåga, kan leva ett så självständigt liv som möjligt … öka drivkrafterna att rätt beslut fattas till rätt kostnad och minska riskerna för ”inlåsningseffekter” … minska riskerna för att utjämningssystemet ”sätts ur spel”

12 12 Frågor? annica.astrom@sodertalje.se paivi.pannula@sodertalje.se


Ladda ner ppt "1 Rätt stöd i boendet till rätt kostnad för personer som omfattas av LSS."

Liknande presentationer


Google-annonser