Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport om förslag till öppen verksamhet för ungdomar med självskadebeteende 2011-09-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport om förslag till öppen verksamhet för ungdomar med självskadebeteende 2011-09-15."— Presentationens avskrift:

1 Rapport om förslag till öppen verksamhet för ungdomar med självskadebeteende 2011-09-15

2 Arbetsgruppens förslag angående verksamhet för unga vuxna med självskadebeteende och destruktivt beteende

3 Målgrupp Unga vuxna i ålder 18-30 år som har ett självskadebeteende, livshotande beteende eller destruktivt beteende. Problematiken tar sig olika uttryck för män och kvinnor. har pågående behandling från psykiatrin. kräver omfattande resurser/insatser från både kommun och landsting. för vilka de vanliga kommunala insatserna/stödet inte är tillräckliga har ett boende, eget eller i ett särskilt boende.

4 I målgruppen ingår inte  Personer som har ett aktivt missbruk, men däremot kan det ingå i det självskadande beteendet att ”riskbruka”.  Personer med huvuddiagnos psykos/schizofreni.

5 Syfte Att genom samordning mellan huvudmännens olika insatser tillskapa en gemensam verksamhet Med kombination av Behandling Boendestöd Sysselsättning

6 Målsättning På verksamhetsnivå  Tillskapa och pröva  Tidiga och samordnade insatser  Öka kostnadseffektivitet  Förhindra kostsamma placeringar På individnivå  En framtida fungerande livssituation

7 Förslag på ny verksamhet  Verksamhetsform – gemensamt projekt  Totalt 10 platser under projekttiden  Hög tillgänglighet alla dagar i veckan  Personal och kompetens  6 årsarbetare

8 Förslag på ny verksamhet  Insats enligt socialtjänstlagen  Inskrivningsgrupp med gemensam representation  Samordnad vårdplanering  Behandling i kombination med boendestöd och sysselsättning  Centralt läge  Kontinuerlig och processinriktad uppföljning

9 Nuläge

10


Ladda ner ppt "Rapport om förslag till öppen verksamhet för ungdomar med självskadebeteende 2011-09-15."

Liknande presentationer


Google-annonser