Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

15 februari 2010 Bergslagsgårdar Stiftelsen. Organisation HVB Familjeresursen Lägenheten Familjehemsvård Barn- och ungdom Familjehemsvård Vuxna Statistik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "15 februari 2010 Bergslagsgårdar Stiftelsen. Organisation HVB Familjeresursen Lägenheten Familjehemsvård Barn- och ungdom Familjehemsvård Vuxna Statistik."— Presentationens avskrift:

1 15 februari 2010 Bergslagsgårdar Stiftelsen

2 Organisation HVB Familjeresursen Lägenheten Familjehemsvård Barn- och ungdom Familjehemsvård Vuxna Statistik Sammanfattning Disposition

3 Stiftelsen Bergslagsgårdar arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett behandlingshem för ungdomar. Stiftelsens Bergslagsgårdar är allmännyttig, politiskt och religöst obunden och ej vinstdrivande. Organisation

4 I styrelsen sitter representanter från Kommuner i Örebro län Landstinget i Örebro län Företagarna (Länsförsäkringar) LRF Verdandi Hela Människan Organisation

5 Verksamhetsidé Våra klienter och kunder ska möta en professionell organisation vars arbete bygger på ständig kunskapsutveckling, teoretiska utgångspunkter och beprövad färdighet (evidensbaserat förhållningssätt). Vi ska vara lyhörda och flexibla för våra kunders önskemål, ge ett gott bemötande och ha hög tillgänglighet. Organisation

6 Övergripande mål Utveckling av vår kärnverksamhet Nöjda kunder Organisation

7 Stiftelsen Bergslagsgårdar ska kännetecknas av: Snabb och korrekt service med ett gott bemötande Kunnig och kompetent personal Flexibilitet efter kundens behov Organisation

8 Familjehemsvård för VUXNA Örebro Karlstad Familjehemsvård för BARN och UNGDOM Örebro Karlstad Västerås Behandlingshemmet Familjeresursen LÄGENHETEN Örebro Stiftelsen Bergslagsgårdar Organisation

9 Verksamhetsidé OQ measures Ett samarbetsprojekt med handledning och fortlöpande forskningsstöd från Örebro universitet Evidensbaserat förhållningssätt Mäter den placerades funktionsförmåga Organisation

10 Personalens kompetens Samtliga familjevårdskonsulenter och behandlingspersonal har adekvat högskoleutbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling Flertalet har också mycket lång erfarenhet inom socialt arbete Personalen har tillgång till kontinuerlig handledning Organisation

11 Familjeresursen Lägenheten Pojkar och flickor i åldrarna 12-17 år, med psykisk eller psykosocial problematik. Familjebehandling ingår. 4 platser för boende och 3 platser för utslussning Familjeresursen Lägenheten

12 Våra familjehem finns 10 – 15 mil från Våra familjehem finns 10 – 15 mil frånÖrebroKarlstadVästerås Familjehemsvård med konsulentstöd

13 Familjehemsvård med konsulentstöd Vanliga familjer som efter ett godkännande öppnar sina egna hem och tar emot barn, ungdomar eller vuxna för en placering. Familjehemmen får handledning minst varannan vecka av en erfaren familjevårds- konsulent samt fortlöpande utbildning. Familjehemsvård med konsulentstöd

14 Konsulentens uppdrag Rekrytera och utreda nya familjer Matchning och inskrivning Ge handledning och stöd Delta i att upprätta genomförandeplan Myndighetskontakter och samordning Beredskap Vara behjälplig vid utslussning Familjehemsvård med konsulentstöd

15 Stödet till våra familjehem Regelbunden handledning av familje- vårdskonsulent minst varannan vecka. Utbildningar och möten med andra familjehem minst fyra gånger per år Beredskap dygnet runt Vid kontakter med myndigheter och andra organisationer (koordinator) Familjehemsvård med konsulentstöd

16 Målgrupp Kvinnor och män Föräldrar med barn Par Jourplaceringar Kontaktspersonsuppdrag Ensamkommande flyktingbarn Individer och familjer med skyddsbehov Familjehemsvård med konsulentstöd

17 Problematik Sociala- psykiska problem Neuropsykiatrisk problematik Missbruksproblematik Kriminalitet Funktionshinder Omsorgsbehov Skyddsbehov Familjehemsvård med konsulentstöd

18 Våra familjehem finns 10 – 15 mil från Våra familjehem finns 10 – 15 mil frånÖrebroKarlstadVästerås Familjehemsvård med konsulentstöd

19 Våra familjehem Har ett intresse och engagemang att ta emot barn, ungdom eller vuxna, i sitt hem Har stabila förhållanden Har erfarenhet och ett djupt intresse av att arbeta med människor Har möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid Familjehemsvård med konsulentstöd

20 Behandlingsinnehåll Struktur, trygghet och balans i sitt liv Delaktighet i familjegemenskapen Fungerande skola/arbete och fritid Motiverande samtal Förberedas för eget boende, studier eller arbete efter placeringens slut Familjehemsvård med konsulentstöd

21 Våra familjehem finns 10 – 15 mil från Våra familjehem finns 10 – 15 mil frånÖrebroKarlstadVästerås Familjehemsvård med konsulentstöd

22 Statistik

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Stiftelsen Bergslagsgårdar Etablerad verksamhet sedan 1986 Allmännyttig stiftelse - ej vinstdrivande Familjehemsvård med konsulentstöd Behandlingshem Familjevård med beredskap dygnet runt Erfaren, stabil och kompetent personalgrupp Snabb och korrekt service Kundvänlig prisnivå Organisation


Ladda ner ppt "15 februari 2010 Bergslagsgårdar Stiftelsen. Organisation HVB Familjeresursen Lägenheten Familjehemsvård Barn- och ungdom Familjehemsvård Vuxna Statistik."

Liknande presentationer


Google-annonser