Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stiftelsen 30 oktober 2008 Bergslagsgårdar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stiftelsen 30 oktober 2008 Bergslagsgårdar."— Presentationens avskrift:

1 Stiftelsen 30 oktober 2008 Bergslagsgårdar

2 Organisation Stiftelsen Bergslagsgårdar är en vårdstiftelse som arbetar med konsulentstödd familjehemsvård och driver ett behandlingshem för ungdomar. Stiftelsens Bergslagsgårdar är allmännyttig, politiskt och religöst obunden och ej vinstdrivande.

3 Organisation I styrelsen sitter representanter från
Kommuner i Örebro län Landstinget i Örebro län Företagarna (Länsförsäkringar) LRF Verdandi Hela Människan

4 Organisation Stiftelsen Bergslagsgårdar
Familjehemsvård för VUXNA Örebro Karlstad Familjehemsvård för BARN och UNGDOM Örebro Karlstad Västerås Behandlingshemmet Familjeresursen LÄGENHETEN Örebro

5 Organisation Vårdideologi
Stiftelsen Bergslagsgårdars vårdideologi grundar sig på en humanistisk människosyn som vilar på en psykodynamisk grund.

6 Organisation Personalens kompetens
Samtliga familjevårdskonsulenter och behandlingspersonal har adekvat högskoleutbildning och erhåller kontinuerlig kompetensutveckling Flertalet har också mycket lång erfarenhet inom socialt arbete Personalen har tillgång till kontinuerlig handledning

7 Våra familjehem finns 10 – 15 mil från
Organisation Våra familjehem finns 10 – 15 mil från Örebro Karlstad Västerås

8 Familjehemsvård med konsulentstöd
Vanliga familjer öppnar sina egna hem och tar emot barn, ungdomar och vuxna med ett kontinuerligt stöd av en erfaren familjevårdskonsulent.

9 Familjehemsvård med konsulentstöd Jourhem Stiftelsen Bergslagsgårdar har kontrakterade jourhem som enbart arbetar med akut- och jourplaceringar.

10 Utredning av jour- och familjehem Djupintervju Extern tolkning
Familjehemsvård med konsulentstöd Utredning av jour- och familjehem Djupintervju Extern tolkning Referenstagning Socialtjänstens, kronofogdens och polisens register

11 Målgrupp Barn, unga och vuxna med Social problematik
Familjehemsvård med konsulentstöd Målgrupp Barn, unga och vuxna med Social problematik Missbruksproblematik Kriminalitet Funktionshinder Ensamkommande flyktingbarn

12 Placering sker med stöd av Barn och Ungdom Vuxna
Familjehemsvård med konsulentstöd Placering sker med stöd av Barn och Ungdom Vuxna SoL SoL LVU LVU LVM LVM LSS LSS Kontraktsvård Kval (§ 56)

13 Socialnämnden för barn, ungdom och vuxna Kriminalvården för vuxna
Familjehemsvård med konsulentstöd Uppdragsgivare Socialnämnden för barn, ungdom och vuxna Kriminalvården för vuxna Landstinget för vuxna

14 Antal placeringar i samma familjehem
Familjehemsvård med konsulentstöd Antal placeringar i samma familjehem Huvudprincipen är att vi endast har en person i varje familjehem såvida det inte gäller par, syskon eller föräldrar med barn.

15 Vård- och genomförandeplan
Familjehemsvård med konsulentstöd Vård- och genomförandeplan Vi följer den vård- och genomförandeplan som myndigheten upprättat. Uppföljning sker var tredje månad. Stiftelsen Bergslagsgårdars personal är utbildade enligt BBIC.

16 Vården syftar till Familjehemsvård med konsulentstöd
Att få struktur, trygghet och balans i sitt liv Att bli delaktig i familjegemenskapen Att skola/ arbete och fritiden ska fungera Att ev. skapa möjlighet för en flytt tillbaka Att ev. förberedas för eget boende, studier eller arbete efter placeringens slut

17 Familjehemmen Familjehemsvård med konsulentstöd
Barn- och ungdomsenheten har ca 60 familjehem. Vuxenenheten har ca 40 familjehem. Flertalet av familjehemmen är belägna inom 10 till 15 mils avstånd från Örebro, Karlstad och Västerås.

18 Våra familjehem Familjehemsvård med konsulentstöd
Har ett intresse och engagemang att ta emot vuxna, barn eller ungdom i sitt hem Har stabila förhållanden Har erfarenhet av att arbeta med människor Har möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid

19 Stödet till våra familjehem
Familjehemsvård med konsulentstöd Stödet till våra familjehem Regelbunden handledning av familjevårdskonsulent var 14:e dag Utbildningar, föreläsningar samt möten med andra familjehem minst fyra gånger per år Jourverksamhet dygnet runt Vid kontakter med myndigheter

20 Konsulentens uppdrag Familjehemsvård med konsulentstöd
Rekrytera och utreda nya familjer Matchning och inskrivning Ge stöd och handledning Delta i att upprätta genomförandeplan Myndighetskontakter och samordning Jourberedskap Vara behjälplig vid utslussning

21 Jourhavande familjevårdskonsulent
Familjehemsvård med konsulentstöd Jourhavande familjevårdskonsulent Våra familjehem har tillgång till jourhavande familjevårdskonsulent dygnet runt.

22 Familjeresursen Lägenheten Målgrupp och antal platser i Familjeresursen Lägenheten Pojkar och flickor i åldrarna 12 –17 år, med psykisk eller psykosocial problematik. Familjebehandling ingår 4 platser för boende och 3 utslussningsplatser

23 Ungdomarnas problematik Känslomässig omognad Svår relationsproblematik
Familjeresursen Lägenheten Ungdomarnas problematik Känslomässig omognad Svår relationsproblematik Anknytningsproblematik Skolproblematik

24 Stöd i skolsituationen Familjebehandling
Familjeresursen Lägenheten Behandlings innehåll Vi eftersträvar en förutsägbar miljö som bygger på ramar, struktur och tydlighet. Miljön skapar trygghet och tillit. Stöd i skolsituationen Familjebehandling

25 Behandlingsmetod är miljöterapi
Familjeresursen Lägenheten Behandlingsmetod Behandlingsmetod är miljöterapi med tonvikt på relationer och samspel utifrån ett systemteoretiskt och utvecklings-psykologiskt synsätt.

26 Organisation Stiftelsen Bergslagsgårdar
Etablerad verksamhet sedan 1986 Allmännyttig stiftelse - ej vinstdrivande Familjehemsvård med konsulentstöd Behandlingshem Familjevård med jour dygnet runt Erfaren, stabil och kompetent personalgrupp Snabb och korrekt service Kundvänlig prisnivå

27 Organisation Stiftelsen Bergslagsgårdar är medlem i FfF
RFF Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård FfF Forum för Familjevård

28 Välkomna att kontakta oss!
Organisation Välkomna att kontakta oss! Stiftelsen Bergslagsgårdar Box 222 ÖREBRO Hemsida e-post


Ladda ner ppt "Stiftelsen 30 oktober 2008 Bergslagsgårdar."

Liknande presentationer


Google-annonser