Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppen träning för åringar Hattrick 4 all

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppen träning för åringar Hattrick 4 all"— Presentationens avskrift:

1 Öppen träning för 13-15 åringar Hattrick 4 all

2 Problembeskrivning Klubbarna kan ha svårt att möta ett ökat behov av specialisering för enskilda spelare. Mycket händer i tonåren och det gäller för fotbollen att erbjuda attraktiva träningsformer. Det finns ett behov av att öka spelarens nätverk när det gäller fotboll. Särskilt de som inte kommer med i särskilda satsningar eller har egna resurser att komplettera klubbens träning. Ökad trend mot individuella träningsupplägg (Mer jaget än laget …) Vi har för få forum där tränare träffas och lär av varandra och av de bästa tränarna. Många klubbar kan inte erbjuda en tillräckligt professionell träning.

3 Idé Träningen genomförs som en ”öppen” träning där alla är välkomna.
Vi vill erbjuda åriga, pojkar och flickor som spelar i en Hattrick-förening, ett komplement till egen träning Träningen genomförs som en ”öppen” träning där alla är välkomna. Träningen leds av professionella instruktörer med stöd av föreningstränare. Träningen följer Svff utbildningsplan. Träningen finansieras av Hattrick.

4 Metod och frekvens Träningarna följer antagen utbildningsplan och teman kan följas på Hattricks hemsida. Träningen erbjuds 2 ggr i veckan på en centralt belägen plan. Under vinter/tidig vår erbjuds träningen i inomhushall.

5 Information / marknadsföring
Ungdomsledare för aktuell målgrupp inom Hattrick inbjuds till ett möte var 6:e vecka för genomgång av kommande träningar/teman. Träningen annonseras på Hattricks och föreningarnas hemsida. Spelare inbjuds till träning via befintliga kanaler och klubbens ungdomsledare. Spelare som kommer till träningen får en träningströja. Särskilda västar med Hattrick-loggan ska alltid användas. Vi använder och kommunicerar ett enhetligt namn, förslagvis: Hattrick Öppen Hattrick Extra Hattrick Ego Hattrick teknik Hattrick 4 all

6 Finansiering Hyra för planer och arvode till tränare bekostas av Hattrick. Hyra: Arvode:

7 Roller och organisation
En styrgrupp från Hattrick planerar, skapar förutsättningar och följer upp träningarna. Rapporterar närvaro och kvalitet till nätverksträffar. En ansvarig huvudtränare som har ansvaret att genomföra träningar och samverka med ev. frivilliga klubbtränare.

8 Genomförande Aktivitet När Ansvarig Utkast till upplägg. 13-03 PM
Förädling och förankring på nätverksmöte. 13-04 Samordning och kommunikation med liknade och pågående initiativ: ¨ Akademiträningar AFK, Zoran MB ÖFF 13-04, 05, 06 FJ Säkerställa resurser: finansering, (plan, tränare, mtrl) Planer, 1,5 timme , nov-feb. 2014, 2 ggr veckan, ca 30 tillfällen. Tränare 13-06 PN, AJ, PM PM/FJ Samverkan med spelare som deltar på träning, ÅFF och LFC Startmöte med ungdomsledare för åringar och övrig marknadsföring inleds 13-09 Arbetsgrupp Träff med ungdomsledare var 6:e vecka. 13-10 till 14-02 T-shirt och västar införskaffas. 13-08 Träningar genomförs Uppföljning, utvärdering och ev. utvidgning till andra åldersgrupper. 14-03

9 Risker


Ladda ner ppt "Öppen träning för åringar Hattrick 4 all"

Liknande presentationer


Google-annonser