Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖPPEN TRÄNING FÖR 13-15 ÅRINGAR HATTRICK 4 ALL. Problembeskrivning • Klubbarna kan ha svårt att möta ett ökat behov av specialisering för enskilda spelare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖPPEN TRÄNING FÖR 13-15 ÅRINGAR HATTRICK 4 ALL. Problembeskrivning • Klubbarna kan ha svårt att möta ett ökat behov av specialisering för enskilda spelare."— Presentationens avskrift:

1 ÖPPEN TRÄNING FÖR 13-15 ÅRINGAR HATTRICK 4 ALL

2 Problembeskrivning • Klubbarna kan ha svårt att möta ett ökat behov av specialisering för enskilda spelare. • Mycket händer i tonåren och det gäller för fotbollen att erbjuda attraktiva träningsformer. • Det finns ett behov av att öka spelarens nätverk när det gäller fotboll. Särskilt de som inte kommer med i särskilda satsningar eller har egna resurser att komplettera klubbens träning. • Ökad trend mot individuella träningsupplägg (Mer jaget än laget …) • Vi har för få forum där tränare träffas och lär av varandra och av de bästa tränarna. • Många klubbar kan inte erbjuda en tillräckligt professionell träning.

3 Idé Vi vill erbjuda 13-15 åriga, pojkar och flickor som spelar i en Hattrick-förening, ett komplement till egen träning • Träningen genomförs som en ”öppen” träning där alla är välkomna. • Träningen leds av professionella instruktörer med stöd av föreningstränare. • Träningen följer Svff utbildningsplan. • Träningen finansieras av Hattrick.

4 Metod och frekvens • Träningarna följer antagen utbildningsplan och teman kan följas på Hattricks hemsida. • Träningen erbjuds 2 ggr i veckan på en centralt belägen plan. • Under vinter/tidig vår erbjuds träningen i inomhushall.

5 Information / marknadsföring • Ungdomsledare för aktuell målgrupp inom Hattrick inbjuds till ett möte var 6:e vecka för genomgång av kommande träningar/teman. • Träningen annonseras på Hattricks och föreningarnas hemsida. • Spelare inbjuds till träning via befintliga kanaler och klubbens ungdomsledare. • Spelare som kommer till träningen får en träningströja. • Särskilda västar med Hattrick-loggan ska alltid användas. • Vi använder och kommunicerar ett enhetligt namn, förslagvis: Hattrick Öppen Hattrick Extra Hattrick Ego Hattrick teknik Hattrick 4 all

6 Finansiering Hyra för planer och arvode till tränare bekostas av Hattrick. Hyra: Arvode:

7 Roller och organisation • En styrgrupp från Hattrick planerar, skapar förutsättningar och följer upp träningarna. Rapporterar närvaro och kvalitet till nätverksträffar. • En ansvarig huvudtränare som har ansvaret att genomföra träningar och samverka med ev. frivilliga klubbtränare.

8 Genomförande AktivitetNärAnsvarig Utkast till upplägg.13-03PM Förädling och förankring på nätverksmöte. 13-04PM Samordning och kommunikation med liknade och pågående initiativ: ¨ Akademiträningar AFK, Zoran -MB -ÖFF 13-04, 05, 06 PM FJ PM Säkerställa resurser: finansering, (plan, tränare, mtrl) Planer, 1,5 timme, nov-feb. 2014, 2 ggr veckan, ca 30 tillfällen. Tränare 13-06 13-05-28 PM PN, AJ, PM PM/FJ Samverkan med spelare som deltar på träning, ÅFF och LFC Startmöte med ungdomsledare för 13-15-åringar och övrig marknadsföring inleds 13-09Arbetsgrupp Träff med ungdomsledare var 6:e vecka. 13-10 till 14-02Tränare T-shirt och västar införskaffas.13-08Arbetsgrupp Träningar genomförs13-10 till 14-02Tränare Uppföljning, utvärdering och ev. utvidgning till andra åldersgrupper. 14-03PM

9 Risker


Ladda ner ppt "ÖPPEN TRÄNING FÖR 13-15 ÅRINGAR HATTRICK 4 ALL. Problembeskrivning • Klubbarna kan ha svårt att möta ett ökat behov av specialisering för enskilda spelare."

Liknande presentationer


Google-annonser