Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur jobbar DO framöver? Kvalitetsdrivet 2013 Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten 08-120 20 718.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur jobbar DO framöver? Kvalitetsdrivet 2013 Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten 08-120 20 718."— Presentationens avskrift:

1 Hur jobbar DO framöver? Kvalitetsdrivet 2013 Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten olle.brynja@do.se, 08-120 20 718

2 Regeringsuppdraget att utöka tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder, A2013/697/DISK  Att utöka tillsyns- och främjandeinsatserna avseende högskolors arbete med aktiva åtgärder enligt 3 kap. 14-16 §§ diskrimineringslagen. –14 § Målinriktat arbete –15 § Att förebygga och förhindra trakasserier –16 § Likabehandlingsplan Sida 2

3 Att främja studenters rättigheter DO:s målsättning:  Att främja högskolors arbete med aktiva åtgärder.  Att ge relevanta målgrupper i högskolevärlden kunskap om diskriminerande strukturer inom sitt eget ansvarsområde.  Att ta fram relevant metodstöd och utbildningsmaterial avseende högskolors arbete med aktiva åtgärder. Sida 3

4 Behovsanalys  Behov av att stärka undervisande personals roll  Behov av flexibelt material och interaktiva lösningar Sida 4  Behov av fokus på arbetets organisation då policys och planarbete inte når ut i verksamheten  Behov av specificerad analys av individers anmälningar  Behov av nationell kartläggning av studenters upplevelser av diskriminering

5 Sida 5 Planerade aktiviteter för att nå målsättningen  Förstudie  Webbaserad lärplattform  Enkätundersökning  Uppdatera vårt handledningsmaterial  Skapa en långsiktig struktur för DO:s relationer med högskolevärlden  Utföra riktad tillsyn mot ett antal högskolor


Ladda ner ppt "Hur jobbar DO framöver? Kvalitetsdrivet 2013 Diskrimineringsombudsmannen (DO) Olle Andersson Brynja, Utvecklingsenheten 08-120 20 718."

Liknande presentationer


Google-annonser