Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys Lönelots. Sida 2 Presentation av metoden Analys Lönelots  Enkel och flexibel metod  Datorstöd för omarbetning till egen Analys Lönelots  Ger.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys Lönelots. Sida 2 Presentation av metoden Analys Lönelots  Enkel och flexibel metod  Datorstöd för omarbetning till egen Analys Lönelots  Ger."— Presentationens avskrift:

1 Analys Lönelots

2 Sida 2 Presentation av metoden Analys Lönelots  Enkel och flexibel metod  Datorstöd för omarbetning till egen Analys Lönelots  Ger underlag för tydliga och systematiska beskrivningar av arbeten  Medger delaktighet och insyn  Stimulerar till partsgemensamt arbete  Metoden kan kostnadsfritt laddas ner från DO:s webbplats

3 Arbetsgång  Bestäm syftet  Gör nödvändiga anpassningar av faktorer och nivåer  Vikta faktorerna  Utse värderingsgrupp  Värdera  Analysera resultatet  Besluta om eventuella åtgärder  Informera Sida 3

4 Sida 4 Faktorplan  Kunskaper och färdigheter –Utbildning/erfarenhet –Problemlösning –Sociala färdigheter  Ansvar –Ansvar för materiella resurser och information –Ansvar för människor –Ansvar för planering, utveckling, resultat, arbetsledning  Ansträngning och arbetsförhållanden –Fysiska förhållanden –Psykiska förhållanden

5 Värderingsarbetet  Det är arbetets krav och inte individens förmåga som ska värderas  Det ska ingå både kvinnor och män i värderingsgruppen  Alla ledamöter i gruppen ska ha lika stort inflytande  Värderingsarbetet är ingen förhandling, beslut ska fattas i samförstånd  Om information saknas ska ytterligare uppgifter inhämtas  Alla arbeten ska värderas under en faktor innan man går vidare till nästa faktor  Resultatet skrivs in i värderingsdokumentet faktor för faktor Sida 5

6 Användningsområden  För att bedöma vad som är likvärdigt arbete i samband med lönekartläggning  Utgör underlag för att utveckla individuella bedömningsgrunder  Som ett led i organisationsutveckling och utvecklingssamtal  För att göra en jämförelse mellan två eller flera arbeten  Som underlag för löneförhandlingar Sida 6


Ladda ner ppt "Analys Lönelots. Sida 2 Presentation av metoden Analys Lönelots  Enkel och flexibel metod  Datorstöd för omarbetning till egen Analys Lönelots  Ger."

Liknande presentationer


Google-annonser