Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torbjörn Eriksson 2004-08- 1 Syftet med lönekartläggning Upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torbjörn Eriksson 2004-08- 1 Syftet med lönekartläggning Upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning."— Presentationens avskrift:

1 Torbjörn Eriksson 2004-08- 1 Syftet med lönekartläggning Upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning

2 Torbjörn Eriksson 2004-08- 2 Kartläggningen 1.Fastställa grupper för arbetsuppgifter som är lika (eller åtminstone i huvudsak lika). 2.Fastställa om grupper med olika arbetsuppgifter kan betecknas som likvärdiga (arbetsvärdering). Lönekartläggning

3 Torbjörn Eriksson 2004-08- 3 Arbetsvärdering 1.Fastställa och definiera kriterierna för arbetsvärdering. 2.Tillämpa de definierade kriterierna för att bedöma (värdera) olika arbeten/arbetsuppgifter. 3.Fastställa ”viktningsformel”. 4.Utföra själva arbetsvärderingen genom att tillämpa viktningsformeln på den gjorda värderingen. Lönekartläggning

4 Torbjörn Eriksson 2004-08- 4 Arbetsvärderingskriterier 1.Krav på kompetens (kunskaper och färdigheter) 2.Krav på arbetsinsats (ansträngning / effort) 3.Krav på ansvarstagande 4.Arbetsmiljö Lönekartläggning

5 Torbjörn Eriksson 2004-08- 5 Krav på kompetens (kunskaper och färdigheter) •Krav på utbildning -grundutbildning -fortbildning/specialistutbildning -uppdatering •Krav på yrkeserfarenhet •Krav på arbetslivserfarenhet •Krav på social kompetens -i extern mening (tredje man) -i intern mening (chef/arbetskamrater) •Krav på problemlösningsförmåga Lönekartläggning

6 Torbjörn Eriksson 2004-08- 6 Krav på arbetsinsats (ansträngning / effort) •Krav på övertidsarbete •Krav på arbetstakt •Krav på flexibilitet •Arbetstider Lönekartläggning

7 Torbjörn Eriksson 2004-08- 7 Krav på ansvarstagande •Krav på resultatmässigt/budgetmässigt ansvarstagande -budgetansvar -intäktsansvar -kostnadsansvar •Krav på kvalitetsmässigt ansvarstagande -kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man -kvalitetsansvar gentemot chef •Krav på personalansvar -chefskap för ett visst antal personer -kompetensutvecklingsansvar för medarbetare -arbetsmiljöansvar för medarbetare Lönekartläggning

8 Torbjörn Eriksson 2004-08- 8 Arbetsmiljöförutsättningar •Nattarbete •Jour/beredskap •Fysiska eller psykiska risker Lönekartläggning

9 Torbjörn Eriksson 2004-08- 9 Viktning (utan viktning 25 % per del) •Krav på kompetens 25 % •Krav på arbetsinsats 25 % •Krav på ansvarstagande 25 % •Arbetsmiljö 25 % Lönekartläggning

10 Torbjörn Eriksson 2004-08- 10 Analys 1.Kartlägga lönepolitiken 2.Kartlägga om det föreligger löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika/likvärdiga arbetsuppgifter 3.Analysera om dessa löneskillnader kan förklaras med könsneutrala argument Lönekartläggning

11 Torbjörn Eriksson 2004-08- 11 Arbetsvärdering och lönepolitik Arbetsvärdering Lönepolitik Lönekartläggning Krav på kompetens Krav på arbetsinsats Krav på ansvarstagande Arbetsmiljö Individens prestation Erfarenhet/anställningstid Marknadsfaktorer

12 Torbjörn Eriksson 2004-08- 12 Plan för jämställda löner 1.Syftar till att justera osakliga löneskillnader 2.Senast inom tre år 3.En del av jämställdhetsplanen Lönekartläggning

13 Torbjörn Eriksson 2004-08- 13 Samverkan 1.Samverkan mellan AG och ATO 2.Beslut om handlingsplan = primär förhandlingsfråga 3.Information till kollektivavtalsbärande facklig organisation 4.Tystnadsplikt (MBL och sekretesslagen) 5.Samverkan inför och vid lönekartläggningen Lönekartläggning


Ladda ner ppt "Torbjörn Eriksson 2004-08- 1 Syftet med lönekartläggning Upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser