Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torbjörn Eriksson 2004-08- 1 Syftet med lönekartläggning Upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torbjörn Eriksson 2004-08- 1 Syftet med lönekartläggning Upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning."— Presentationens avskrift:

1 Torbjörn Eriksson Syftet med lönekartläggning Upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning

2 Torbjörn Eriksson Kartläggningen 1.Fastställa grupper för arbetsuppgifter som är lika (eller åtminstone i huvudsak lika). 2.Fastställa om grupper med olika arbetsuppgifter kan betecknas som likvärdiga (arbetsvärdering). Lönekartläggning

3 Torbjörn Eriksson Arbetsvärdering 1.Fastställa och definiera kriterierna för arbetsvärdering. 2.Tillämpa de definierade kriterierna för att bedöma (värdera) olika arbeten/arbetsuppgifter. 3.Fastställa ”viktningsformel”. 4.Utföra själva arbetsvärderingen genom att tillämpa viktningsformeln på den gjorda värderingen. Lönekartläggning

4 Torbjörn Eriksson Arbetsvärderingskriterier 1.Krav på kompetens (kunskaper och färdigheter) 2.Krav på arbetsinsats (ansträngning / effort) 3.Krav på ansvarstagande 4.Arbetsmiljö Lönekartläggning

5 Torbjörn Eriksson Krav på kompetens (kunskaper och färdigheter) •Krav på utbildning -grundutbildning -fortbildning/specialistutbildning -uppdatering •Krav på yrkeserfarenhet •Krav på arbetslivserfarenhet •Krav på social kompetens -i extern mening (tredje man) -i intern mening (chef/arbetskamrater) •Krav på problemlösningsförmåga Lönekartläggning

6 Torbjörn Eriksson Krav på arbetsinsats (ansträngning / effort) •Krav på övertidsarbete •Krav på arbetstakt •Krav på flexibilitet •Arbetstider Lönekartläggning

7 Torbjörn Eriksson Krav på ansvarstagande •Krav på resultatmässigt/budgetmässigt ansvarstagande -budgetansvar -intäktsansvar -kostnadsansvar •Krav på kvalitetsmässigt ansvarstagande -kvalitetsansvar gentemot kund/tredje man -kvalitetsansvar gentemot chef •Krav på personalansvar -chefskap för ett visst antal personer -kompetensutvecklingsansvar för medarbetare -arbetsmiljöansvar för medarbetare Lönekartläggning

8 Torbjörn Eriksson Arbetsmiljöförutsättningar •Nattarbete •Jour/beredskap •Fysiska eller psykiska risker Lönekartläggning

9 Torbjörn Eriksson Viktning (utan viktning 25 % per del) •Krav på kompetens 25 % •Krav på arbetsinsats 25 % •Krav på ansvarstagande 25 % •Arbetsmiljö 25 % Lönekartläggning

10 Torbjörn Eriksson Analys 1.Kartlägga lönepolitiken 2.Kartlägga om det föreligger löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika/likvärdiga arbetsuppgifter 3.Analysera om dessa löneskillnader kan förklaras med könsneutrala argument Lönekartläggning

11 Torbjörn Eriksson Arbetsvärdering och lönepolitik Arbetsvärdering Lönepolitik Lönekartläggning Krav på kompetens Krav på arbetsinsats Krav på ansvarstagande Arbetsmiljö Individens prestation Erfarenhet/anställningstid Marknadsfaktorer

12 Torbjörn Eriksson Plan för jämställda löner 1.Syftar till att justera osakliga löneskillnader 2.Senast inom tre år 3.En del av jämställdhetsplanen Lönekartläggning

13 Torbjörn Eriksson Samverkan 1.Samverkan mellan AG och ATO 2.Beslut om handlingsplan = primär förhandlingsfråga 3.Information till kollektivavtalsbärande facklig organisation 4.Tystnadsplikt (MBL och sekretesslagen) 5.Samverkan inför och vid lönekartläggningen Lönekartläggning


Ladda ner ppt "Torbjörn Eriksson 2004-08- 1 Syftet med lönekartläggning Upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser