Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan"— Presentationens avskrift:

1 JämO utses av regeringen / sex år / 27 heltidstjänster Tre verksamhetsområden
Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan. Ca 150 ärenden/år, mindre 1 % till AD Rådgivning, utveckling, tillsyn. Rådgivning, utredningar, utbildning, metodutveckling och konsultation om löneanalys, Granskning av jämställdhetsplaner ( ca arbetsgivare) Information, opinionsbildning. Journalistfrågor, webbplats, skriftligt info-material, besök, delta i det offentliga samtalet LÖNELOTS/JämO

2 Lön på goda grunder Systematik tillämpas lika för alla Struktur
metod, ett system, en bakomliggande tanke Genomskinlighet ska kunna förklaras, vara begripligt Acceptans inom organisationen = motsatsen till godtyckliga löner LÖNELOTS/JämO

3 Individuell lön Vad? som svarar på frågan vad som krävs i ett arbete, d v s arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar = arbetskraven Hur? som svarar på frågan hur individen utför arbetet d v s förmågan och sättet att uppfylla arbetskraven, att nå resultat = individens kvalifikationer LÖNELOTS/JämO

4 Vad påverkar lönen? Polismyndigheten i Gävleborgs län
VÄRDERING AV KRAV PÅ FUNKTIONEN (VAD) MARKNADS- ANALYS Rekryteringsläge Arbets- uppgifter Skicklighet INDIVID-BEDÖMNING (HUR) Utbud/ Efterfrågan Lönens storlek Resultat Myndig-hetens situation Kunskap/ Erfarenhet Förhand- lingar PARTS- VÄRDERINGAR LÖNELOTS/JämO

5 LÖNELOTS/JämO

6 Jämställdhetslagens krav
Granska bestämmelser och praxis om löner/anställningsvillkor Finns det löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete? Finns det löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete? Beror löneskillnaderna på könsdiskriminering? Rätta till dem! Nyheter: Definitionen av likvärdigt arbete, krav på analys, kostnadsberäkning, handlingsplan, 3-års gräns LÖNELOTS/JämO

7 ”Rätt lön på rätt sätt” Tydlighet
Mindre subjektivt - men aldrig objektivt Könsneutral värdering och bedömning Lönesamtalet och lönebeslutet Vad är rättvis lön? LÖNELOTS/JämO

8 Kriterier för bedömning av likvärdigt arbete
kunskap och färdigheter - som behövs för att utföra arbetet ansvar - som arbetet kräver ansträngning - psykisk eller fysisk som arbetet kräver arbetsförhållanden - under vilka arbetet utförs LÖNELOTS/JämO

9 Faktorplan för Grundmodell för arbetsvärdering, HACsystemet
KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Utbildning Upplärning/fortbildning Fysiska färdigheter Intellektuella färdigheter Sociala färdigheter Tilläggsfaktor: Särskilda kunskaper och färdigheter ANSVAR Ansvar för materiella värden och information Ansvar för arbetsledning Ansvar för människor Ansvar för planering, utveckling och resultat ANSTRÄNGNING Fysisk ansträngning Psykisk ansträngning MILJÖ OCH RISK Fysisk miljö och risk för skada/sjukdom LÖNELOTS/JämO

10 LÖNELOTS/JämO

11 LÖNELOTS/JämO

12 Ansvars-/arbetsfördelning
Arbetsuppgift Ansvarig Bestämma syfte och mål Styrgrupp Utse projektledare, avsätta resurser Styrgrupp Utbilda deltagarna i projektet Styrgrupp Anpassa systemet Arbetsgrupp Urval av riktbefattningar Styrgrupp Samla information om arbetena Arbetsgrupp Skriva arbetsbeskrivningar Arbetsgrupp Utbilda värderingsgruppen Arbetsgrupp Genomföra arbetsvärderingen Värderingsgrupp Bestämma viktningen Styrgrupp Analysera resultatet Styrgrupp Presentera resultatet Styrgrupp Åtgärder med anledning av resultatet LÖNELOTS/JämO

13 LÖNELOTS/JämO

14 Användningsområden för arbetsvärdering
Som underlag för löneförhandlingar Som hjälpmedel för en jämställd lönesättning Som underlag till kvalifikationsbedömning Som stöd i kompetensutveckling Som ett led i arbetsutveckling Som ett led i organisationsutveckling Vid kartläggning av löneskillnader För att se om två arbeten är likvärdiga LÖNELOTS/JämO

15 Steg 1 Rangordning Exempel på rangordning Utbildning/erfarenhet
6. Ansvar för planering, utveckling, resultat, arbetsledning 2. Problemlösning 3. Sociala färdigheter 5. Ansvar för människor 4. Ansvar för materiella resurser och information 8. Psykiska förhållanden 7. Fysiska förhållanden LÖNELOTS/JämO

16 Steg 2 Viktning, exempel KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER 50
1. Utbildning/erfarenhet 20 2. Problemlösning 15 3. Sociala färdigheter 15 ANSVAR FÖR… 4. materiella resurser och information 10 5. människor 10 6. planering, etc ARBETSFÖRHÅLLANDEN 7. Fysiska förhållanden 8. Psykiska förhållanden 10 LÖNELOTS/JämO

17 Steg 3Fördela per faktor och nivå Exempel på viktade poäng
Faktorer Nivå Vikt % Låga krav Medelkrav Höga krav KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER 50 1. Utbildning/erfarenhet 2. Problemlösning 3. Sociala färdigheter ANSVAR FÖR… 35 4. materiella resurser 5. människor 6. Planering ARBETSFÖRHÅLLANDEN 15 7. Fysiska förhållanden 8. Psykiska förhållanden LÖNELOTS/JämO


Ladda ner ppt "Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser