Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÖNELOTS/JämO JämO utses av regeringen / sex år / 27 heltidstjänster Tre verksamhetsområden Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÖNELOTS/JämO JämO utses av regeringen / sex år / 27 heltidstjänster Tre verksamhetsområden Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan."— Presentationens avskrift:

1 LÖNELOTS/JämO JämO utses av regeringen / sex år / 27 heltidstjänster Tre verksamhetsområden Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan. Ca 150 ärenden/år, mindre 1 % till AD Rådgivning, utveckling, tillsyn. Rådgivning, utredningar, utbildning, metodutveckling och konsultation om löneanalys, Granskning av jämställdhetsplaner ( ca 35 000 arbetsgivare) Information, opinionsbildning. Journalistfrågor, webbplats, skriftligt info-material, besök, delta i det offentliga samtalet www.jamombud.se, www.equalpay.nuwww.jamombud.se

2 LÖNELOTS/JämO Lön på goda grunder Systematik tillämpas lika för alla Struktur metod, ett system, en bakomliggande tanke Genomskinlighet ska kunna förklaras, vara begripligt Acceptans inom organisationen = motsatsen till godtyckliga löner

3 LÖNELOTS/JämO Individuell lön Vad? som svarar på frågan vad som krävs i ett arbete, d v s arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar = arbetskraven Hur? som svarar på frågan hur individen utför arbetet d v s förmågan och sättet att uppfylla arbetskraven, att nå resultat = individens kvalifikationer

4 LÖNELOTS/JämO Vad påverkar lönen? Polismyndigheten i Gävleborgs län Arbets- uppgifterRekryteringsläge Utbud/ Efterfrågan Myndig-hetens situation Skicklighet Resultat Kunskap/ Erfarenhet Förhand- lingar Lönens storlek INDIVID- BEDÖMNING (HUR) PARTS- MARKNADS- ANALYS VÄRDERING AV KRAV PÅ FUNKTIONEN (VAD) VÄRDERINGAR

5 LÖNELOTS/JämO

6 Jämställdhetslagens krav Granska bestämmelser och praxis om löner/anställningsvillkor Finns det löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete? Finns det löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete? Beror löneskillnaderna på könsdiskriminering? Rätta till dem! Nyheter: Definitionen av likvärdigt arbete, krav på analys, kostnadsberäkning, handlingsplan, 3-års gräns

7 LÖNELOTS/JämO ”Rätt lön på rätt sätt” Tydlighet Mindre subjektivt - men aldrig objektivt Könsneutral värdering och bedömning Lönesamtalet och lönebeslutet Vad är rättvis lön?

8 LÖNELOTS/JämO Kriterier för bedömning av likvärdigt arbete kunskap och färdigheter - som behövs för att utföra arbetet ansvar - som arbetet kräver ansträngning - psykisk eller fysisk som arbetet kräver arbetsförhållanden - under vilka arbetet utförs

9 LÖNELOTS/JämO Faktorplan för Grundmodell för arbetsvärdering, HACsystemet KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER Utbildning Upplärning/fortbildning Fysiska färdigheter Intellektuella färdigheter Sociala färdigheter Tilläggsfaktor: Särskilda kunskaper och färdigheter ANSVAR Ansvar för materiella värden och information Ansvar för arbetsledning Ansvar för människor Ansvar för planering, utveckling och resultat ANSTRÄNGNING Fysisk ansträngning Psykisk ansträngning MILJÖ OCH RISK Fysisk miljö och risk för skada/sjukdom

10 LÖNELOTS/JämO

11

12 Ansvars-/arbetsfördelning ArbetsuppgiftAnsvarig Bestämma syfte och målStyrgrupp Utse projektledare, avsätta resurserStyrgrupp Utbilda deltagarna i projektetStyrgrupp Anpassa systemetArbetsgrupp Urval av riktbefattningarStyrgrupp Samla information om arbetenaArbetsgrupp Skriva arbetsbeskrivningarArbetsgrupp Utbilda värderingsgruppenArbetsgrupp Genomföra arbetsvärderingenVärderingsgrupp Bestämma viktningenStyrgrupp Analysera resultatetStyrgrupp Presentera resultatetStyrgrupp Åtgärder med anledning av resultatet

13 LÖNELOTS/JämO

14 Användningsområden för arbetsvärdering Som underlag för löneförhandlingar Som hjälpmedel för en jämställd lönesättning Som underlag till kvalifikationsbedömning Som stöd i kompetensutveckling Som ett led i arbetsutveckling Som ett led i organisationsutveckling Vid kartläggning av löneskillnader För att se om två arbeten är likvärdiga

15 LÖNELOTS/JämO Steg 1 Rangordning Exempel på rangordning 1.Utbildning/erfarenhet 6. Ansvar för planering, utveckling, resultat, arbetsledning 2. Problemlösning 3. Sociala färdigheter 5. Ansvar för människor 4. Ansvar för materiella resurser och information 8. Psykiska förhållanden 7. Fysiska förhållanden

16 LÖNELOTS/JämO Steg 2 Viktning, exempel KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER50 1.Utbildning/erfarenhet20 2.Problemlösning15 3.Sociala färdigheter15 ANSVAR FÖR…35 4.materiella resurser och information10 5.människor10 6.planering, etc.15 ARBETSFÖRHÅLLANDEN15 7.Fysiska förhållanden 5 8.Psykiska förhållanden10

17 LÖNELOTS/JämO Steg 3Fördela per faktor och nivå Exempel på viktade poäng FaktorerNivå12345 Vikt %Låga krav MedelkravHöga krav KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER50 1. Utbildning/erfarenhet2048121620 2. Problemlösning153691215 3. Sociala färdigheter15369121 ANSVAR FÖR…35 4. materiella resurser 10246810 5. människor10246810 6. Planering..153691215 ARBETSFÖRHÅLLANDEN15 7. Fysiska förhållanden 5135 8. Psykiska förhållanden10246810


Ladda ner ppt "LÖNELOTS/JämO JämO utses av regeringen / sex år / 27 heltidstjänster Tre verksamhetsområden Anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet resp. högskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser