Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan man förstå och definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan man förstå och definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur kan man förstå och definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

3 Det här är en verksamhet

4 Var är arbetsmiljön? HÄR Det här är en verksamhet

5 HÄR Var är arbetsmiljön? När är arbetsmiljön? ALLTID Det här är en verksamhet

6 ALLTID HÄR Var är arbetsmiljön? När är arbetsmiljön? Hur är arbetsmiljön? Fysisk Arbetsställning, buller, lokaler Social Nätverk, samarbete, stöd Det här är en verksamhet

7 Arbetsmiljön är alltid närvarande och måste därför alltid finnas i fokus

8 Vad är då psykosocial arbetsmiljö? Samspelet mellan individen och arbetsmiljön – och hur detta upplevs av individen

9 Bild från www.psoriasisforbundet.se Krav-kontroll-stöd modellen Karasek & Theorell, 1990

10 Ansträngnings-belöningsmodellen Siegrist, 1996 Krav Skyldigheter Lön Bekräftelse Avancemang, trygghet Motivation (överengagemang) Ansträngning Belöning Obalans kan man stå ut med om: -det inte finns några andra alternativ -obalansen ingår i en större plan -man är överengagerad i sitt arbete Motivation (överengagemang)

11 Konflikter och trakasserier Konflikter… • …om uppgifter kan öka prestationen • …om känslor och som upplevs som personliga minskar prestationen • …innebär krav/ansträngning för alla inblandade Trakasserier… • …definieras av individen • …innebär ett starkt hot om uteslutande ur gruppen, vilket evolutionärt innebär hot om överlevnad • …medför stark stress! Chefen har en viktig roll i att visa vilka värderingar som gäller!

12 Kommunikation- kittet i den psykosociala arbetsmiljön Symboler Mimik Ord Kroppsspråk & gester

13 Kommunikation- det viktiga kroppsspråket Bilder från http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article252435.ecehttp://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article252435.ece

14 God kommunikation Öppenhet Lyhördhet Engagemang Detta leder till ökad delaktighet hos medarbetarna! i alla kommunikativa system Bilder från http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article252435.ecehttp://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article252435.ece

15 Ett förändrat arbetsliv Global marknad vs lokal arbetskraft Från hierarki till gränslöshet Informationsteknologi Resursbrist

16 Det förändrade arbetslivets konsekvenser Högre krav + lägre kontroll + minskad social interaktion

17 Värsta tänkbara Det förändrade arbetslivets konsekvenser Högre krav + lägre kontroll + minskad social interaktion

18 HÄR Hur integrera det psykosociala arbetsmiljöarbetet i verksamheten? Använd systematiskt arbetsmiljöarbete kontinuerligt för att upptäcka hot mot en god psykosocial arbetsmiljö Skriv in god psykosocial arbetsmiljö i verksamhetsplanen Organisera utifrån hälsosam psykosocial arbetsmiljö. Tänk: krav, kontroll, stöd, gräns Policy Inkludera god psykosocial arbetsmiljö i organisationens värderingar Diskutera psykosocial arbetsmiljö på varje APT! Diskutera upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön i medarbetarsamtalen

19 HÄR Använd systematiskt arbetsmiljöarbete kontinuerligt för att upptäcka hot mot en god psykosocial arbetsmiljö Skriv in god psykosocial arbetsmiljö i verksamhetsplanen Organisera utifrån hälsosam psykosocial arbetsmiljö. Tänk: krav, kontroll, stöd, gräns Policy Inkludera god psykosocial arbetsmiljö i organisationens värderingar Diskutera psykosocial arbetsmiljö på varje APT! Diskutera upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön i medarbetarsamtalen ALLTID Hur integrera det psykosociala arbetsmiljöarbetet i verksamheten?

20 Tack!


Ladda ner ppt "Hur kan man förstå och definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi."

Liknande presentationer


Google-annonser