Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan en plan för ett arbetsområde/tema se ut?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan en plan för ett arbetsområde/tema se ut?"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan en plan för ett arbetsområde/tema se ut?
Lärarnas planering Elevernas planering

2 Planens delar Förankring i kursplanen (läraren) Förväntat resultat (eleverna) Aktiviteter/uppgifter för bedömning (eleverna) Bedömning/Rättning av prestationer/resultat (eleverna) Tänkbara kunskapsomdömen (läraren) (Undervisningen)

3 Ämne ”Vård och omsorg”, Vård och omsorgsarbete 2
Rubrik: Den psykosociala arbetsmiljön Förankring i ämnesplanen (läraren) Undervisningen i ämnet vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kunskaper om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg. Kunskaper om arbetsmiljö samt om lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö. Centralt innehåll: Den /…/ psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar och andra bestämmelser.

4 Förväntat resultat: Efter arbetsområdets slut förväntas eleven:
kunna redogöra för lagar och förordningar kring psykosocial arbetsmiljö kunna beskriva ”läget” med statistik, och beräknade kostnader kunna redogöra för tänkbara orsaker till arbetsmiljörelaterade problem och redovisa den forskning som ligger bakom kunna ge exempel på tänkbara förebyggande åtgärder

5 Examinationsuppgift Utbrändhet, mobbning, sexuella trakasserier och stress är exempel på problem som kan uppstå när den psykosociala arbetsmiljön inte är bra. Trots att många drabbas, kan det vara svårt att se vad ”felet är”. Välj ett problem som kan bero på brister i den psykosociala arbetsmiljön. Besvara följande frågor. Vad säger lagar och förordningar? Finns det statistik som visar hur många som drabbas? Vad vet man om kostnader? Finns det forskning kring orsaker? Vad säger den? Vilka åtgärder kan vidtas för att förebygga och för att hjälpa? Avsluta arbetet med egna reflexioner Ni kan jobba i par eller enskilt. Skriv en rapport på 3-6 A4-sidor. Hjälpmedlen är lektionsanteckningar, lärobok och uppslagsverk

6 Bedömning/Rättning av prestationer/resultat
E = Godkänt C A Lagar, forskning I rapporten fanns lagar, statistik och kostnader redovisade och det gavs exempel på faktorer som enligt forskning kan ha orsakat problemet I rapporten var den mesta forskningen fylligt redovisad Förebyggande åtgärder, reflexion kring dessa och analys av vad man vet och varför I rapporten fanns exempel på åtgärder som kan förebygga och som kan vidtas för att minska problemet I rapporten diskuterades olika förslag som kan förebygga eller som kan vidtas för att minska problemet och hur vardera av dessa kan påverka hälsa och arbetsförmåga Av rapporten framgick att orsakerna till dålig psykosocial arbetsmiljö kan vara svåra att beskriva och värdera, därför att orsaker kan samverka med varandra eller motverka varandra

7 Tänkbara kunskapsomdömen (läraren)
E-nivå: NN kan redogöra för lagar och förordningar kring psykosocial arbetsmiljö   C-nivå: NN kan redogöra för tänkbara orsaker till arbetsmiljörelaterade problem och redovisa den forskning som ligger bakom A-nivå: NN kan reflektera kring orsaker som kan vara svåra att beskriva och värdera, därför att de samverkar med varandra eller motverkar

8 I kursplanen står bl a E-nivå:
Eleven ger några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön. Eleven redogör översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser. C-nivå: Eleven redogör utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser. A-nivå: Eleven ger flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön. Eleven redogör utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser.

9 Kunskapsomdömen för betygssättning
E-nivå: NN kan ge några exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön NN kan översiktligt redogöra för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. C-nivå: Utöver vad som krävs för E kan NN utförligt redogöra för teorier inom vård och omsorg. NN utförligt redogöra för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. A-nivå: Utöver vad som krävs för E och C kan NN kan utförligt och nyanserat redogöra för teorier inom vård och omsorg. NN ge flera exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljön NN utförligt och nyanserat redogöra för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet


Ladda ner ppt "Hur kan en plan för ett arbetsområde/tema se ut?"

Liknande presentationer


Google-annonser