Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MBSR: Does mindfulness training affect competence based self-esteem and burnout? Masteruppsats Suvi Rajamäki Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MBSR: Does mindfulness training affect competence based self-esteem and burnout? Masteruppsats Suvi Rajamäki Psykologiska institutionen, Stockholms universitet."— Presentationens avskrift:

1 MBSR: Does mindfulness training affect competence based self-esteem and burnout? Masteruppsats Suvi Rajamäki Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki1

2  ”Jag är mina prestationer” attityden blivit allt vanligare  Fokuseringen på individens prestationer i samhället bidrar till ökad stress-relaterad ohälsa Bakgrund 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki2

3  Ett tillstånd av fysisk, emotionell och mental utmattning  Långvarig process  Hög risk för långtidssjukskrivningar  Självkänsla som orsak till utbrändhet?  Studiens fokus på kompetensbaserad självkänsla Utbrändhet 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki3

4  En global positiv/negativ känsla som rör det mesta hos individen  Stabil positiv självkänsla som buffer mot motgångar  Villkorlig självkänsla innebär att framgångar och motgångar påverkar hur individer mår  Brist på bassjälvkänslan ökar risken att ha villkorlig självkänsla  Individen investerar olika i olika domäner MEN om självkänslan är knuten till prestationer ökar risken till utbrändhet Självkänsla 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki4

5  ”Jag är mina prestationer”  Tidigare upplevelser: beröm bara vid goda prestationer, villkorlig kärlek, “måste göra…”  Grunläggande osäkerhet om man är tillräckligt “bra” ger upphov till onödig självkritik  Situationer som innebär bedömning känns extra ångestfyllda Konsekvenser:  Arbetar för mycket  Resultatet stress symptom  Individen söker sig till situationer som kräver mycket  kompetensbaserad självkänsla bekräftas 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki Kompetensbaserad självkänsla 5

6  Att undersöka effekten av 8 veckors mindfulness träning på  Kompetensbaserad självkänsla  Utbrändhet  Bassjälvkänsla  Mindfulness  Att undersöka även hur förändringarna i mindfulness relaterar till förändringar i olika aspekter av självkänsla och utbrändhet  Studien fyller en lucka i tidigare forskning hur mindfulness träningen påverkar kompetensbaserad självkänsla 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki Studiens syfte 6

7  Två kurser hölls vid MindfulnessGruppen och två kurser för bara bröstcancerpatienter vid Stockholms psykoterapimottagning under våren 2011  7-12 deltagare per grupp  Enligt originella MBSR-program men bröstcancergrupper hade ingen heldag retreat  8 gruppmöten om 2-2.5 timmar och en heldagsmediation  Minst 45 min daglig egen träning hemma, 6 dagar per vecka 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki Mindfulness intervention 7

8  Före och efter kursen frågeformulär  Använda skalorna: Competence Based Self-Esteem Scale (Forsman & Johnson, 1996) Basic Self-Esteem Scale (Forsman & Johnson, 1996) Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (Melamed et al., 1992) Five Facets of Mindfulness Questionnaire (Baer et al., 2006) 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki Studiens design 8

9  Rekryterades 39 deltagare men 10 personer inte svarade på andra enkäten  Totalt 29 deltagare varav 14 bröstcancerpatienter  26 kvinnor, 3 män  Medelålder 48.9 år  Program följdes i genomsnitt 66.82%  Cancerpatiententer visade både före och efter kursen mer symptom på utbrändhet och lägre nivå av mindfulness än andra deltagare 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki Resultat 9

10  Utbrändhet var mycket lägre efter kursen och minskade med 27.67 %  Kompetensbaserad självkänsla var 18.75 % lägre efter kursen  Mindfulness ökade med 21.43 %  Bassjälvkänsla var 16.25% högre efter kursen  Mindfulness ökningen under kursens gång hade en signifikant negativ relation med minskad kompetensbaserad självkänsla 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki Resultat 10

11  Resultat tyder på att kursen hade överallt positiva effekter på alla kursdeltagare  Men inte kan tolkas att effekten var bara p.g.a. kurs eftersom kontrollgrupp saknas  Positiva effekter kan baseras på ökningen av mindfulness (t ex acceptans)  Effekten på kompetensbaserad självkänsla rapporterades för första gång  Resultatet ger stöd att kursen kan användas som behandling för utbrändhet och självkänsla-relaterade problem 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki Slutsatser 11

12  Deltagare betalde själva kursavgiften vilket kan ha lett till hög motivation och önskade resultat  Problem med självrapport och test effekt när samma frågor svaras före och efter kursen  Uppföljning av positiva effekter t ex efter 6 månader, 1 år 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki Begränsningar och framtida studier 12

13 14 juni 2011 / Suvi Rajamäki13 Tack!


Ladda ner ppt "MBSR: Does mindfulness training affect competence based self-esteem and burnout? Masteruppsats Suvi Rajamäki Psykologiska institutionen, Stockholms universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser