Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Behöver vi främja kvinnors företagande? Vad behöver kvinnor som företagare? Ser kvinnors och mäns behov olika ut? Gör stöden någon nytta? Spelar kön någon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Behöver vi främja kvinnors företagande? Vad behöver kvinnor som företagare? Ser kvinnors och mäns behov olika ut? Gör stöden någon nytta? Spelar kön någon."— Presentationens avskrift:

1 Behöver vi främja kvinnors företagande? Vad behöver kvinnor som företagare? Ser kvinnors och mäns behov olika ut? Gör stöden någon nytta? Spelar kön någon roll i värderingen?

2 Vad behöver kvinnor som företagare? En bra affärsidé med en god marknad Resurser Ett könsneutralt system (regler, stöd, attityder, nätverk)

3 Ser kvinnors och mäns behov olika ut? För företagandet – i grunden inte! Strukturerna är könade  kvinnor utsätts för inträdeshinder och för motstånd, DETTA gör att behoven ser olika ut Både lika och olika behov

4 Gör stöden någon nytta? Detta är en generell fråga – för lite forskning och utvärdering generellt sett!!! Stöd till kvinnor är alltid under luppen Sverige internationellt sett välkänt för fungerande stöd av olika slag (rådgivare, ambassadörer, speciella satsningar) Stöden har haft effekt, framförallt på attityder och synlighet MEN också i konkreta siffror

5 Spelar kön någon roll i värdering av företag(are)? Ett Vinnovaprojekt (Holmquist & Wetter: Stereotype Spillover: Does Gender Impact Perceived Venture Risk and Viability?) Bakgrund: kvinnor har svårare att få lån och får betala mer ränta (Muravyev, Talavera & Schäfer, 2009) Bygger på två tidigare studier av hur kvinnor och män bemöts av banker (Fay & Williams,1993; Carter et al., 2007).

6 Spelar kön någon roll i värdering av företag(are)? Experimentupplägg: Case där bara namnet är olika Frågor om uppfattning om entreprenören och om projektet samt om rimlig lön och huruvida lån bör beviljas Första två omgångarna färdiga, studien fortsätter

7 Preliminära data från första omgången n=283 Ålder: – medelvärde: 35 år, – std.dev: 11 år, – min: 20 år, max: 64 år Ingen statistisk skillnad mellan grupperna i sannolikhet att lånet blir godkänt, inte heller för bedömningen av projektet eller entreprenörens förmåga RespondenterKvinnorMänSumma Erfarna28 (18%)127 (82%)155 (100%) Studenter53 (41%)75 (59%)128 (100%) Summa81 (29%)202 (71%)283 (100%)

8 Erfarna bedömare (n=151) ger i snitt 6% högre lön till mannen som entreprenör men skillnaden är inte signifikant Studenter (n=113) ger i snitt högre 22% lön till kvinnan som entreprenör, skillnaden är signifikant (p<.05)

9 Kvinnor (n=68) ger 41% högre lön till kvinnan som entreprenör, skillnaden är statistiskt signifikant (p<.05) Män (n=151) ger i snitt 6% högre lön till mannen som entreprenör, skillnaden är dock inte statistiskt säkerställld.


Ladda ner ppt "Behöver vi främja kvinnors företagande? Vad behöver kvinnor som företagare? Ser kvinnors och mäns behov olika ut? Gör stöden någon nytta? Spelar kön någon."

Liknande presentationer


Google-annonser