Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Får inte flickor klä sig i rosa nu? När jämställdhet hamnar utanför uppdraget… Kajsa Svaleryd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Får inte flickor klä sig i rosa nu? När jämställdhet hamnar utanför uppdraget… Kajsa Svaleryd."— Presentationens avskrift:

1

2 Får inte flickor klä sig i rosa nu? När jämställdhet hamnar utanför uppdraget… Kajsa Svaleryd

3 JANEJ Flickor och pojkar möter ojämställda normer och värderingar i skolan i Sverige. Flickor och pojkar möter ojämställda normer och värderingar i skolan i din kommun. Flickor och pojkar möter ojämställda normer och värderingar i din skola. Du bemöter pojkar och flickor utifrån ojämställda normer och värderingar.

4 kön könsöverskridande identitet könsnorm sexuell läggning heteronorm funktionsnedsättning funktionsnorm ålder åldersnorm etnicitet vithetsnorm religion kristendomsnorm

5 Normer är inte regler men normer reglerar

6 Flickor och pojkar i skolan Pojkar trivs något sämre i skolan, men är mindre stressade av skolarbetet. Flickor känner sig mer utsatta för alla former av kränkningar. Flickor rapporterar psykisk ohälsa i högre grad. Programvalen till gymnasiet är ofta könsstereotypa.

7 Flickor och pojkar i skolan Flickor har i genomsnitt bättre betyg än pojkar. 10 % bättre meritvärdespoäng i grundskolan, lika skillnad i gymnasieskolan. Könsskillnaden i betyg är i det närmaste konstant oavsett elevernas socioekonomiska bakgrund. Flickorna har bättre resultat än pojkarna även på de nationella proven i svenska och engelska.

8 Flickor och pojkar i skolan Begåvningsforskning pekar entydigt på att könsskillnaderna i kognitiva förutsättningar är små eller obefintliga. Det förefaller finnas skillnader i flickors och pojkars olika förhållningssätt till skolan och olika arbetssätt. Lärares medveten om värderingar och normer har betydelse.

9 ”Arbetet med att öka jämställdheten i skolan måste bedrivas varje dag. Genom att som lärare bli medveten om att små detaljer i hur flickor och pojkar bemöts spelar roll, och genom att lära om problemen, kan vi få en mer jämställd skola.” SOU 2009:64

10 2014-08-2010

11 Regleringen av skolans jämställdhetsarbete Skollagen Diskrimineringslagen Läroplanerna (Lpfö98/10, Lgr11, Lgy11) Innehåller krav på jämställdhetssträvanden och arbete mot könsstereotypa förväntningar. FN´s Mänskliga rättigheter

12 Jämställdhet är ingen färg eller leksak. Det är fördelning av makt, resurser och tid. Det handlar om livsutrymme och möjligheter.

13 Läraren har betydelse för flickors och pojkars möjlighet att få vara just den de är. Lärarens egen reflektion är avgörande.

14 Tack för idag! 14


Ladda ner ppt "Får inte flickor klä sig i rosa nu? När jämställdhet hamnar utanför uppdraget… Kajsa Svaleryd."

Liknande presentationer


Google-annonser