Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRATDISK – Samverkansprojekt med utveckling av ”Diskoråd” för att förebygga och motverka diskriminering i förskolor och skolor. Projekt Stratdisk har.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRATDISK – Samverkansprojekt med utveckling av ”Diskoråd” för att förebygga och motverka diskriminering i förskolor och skolor. Projekt Stratdisk har."— Presentationens avskrift:

1

2 STRATDISK – Samverkansprojekt med utveckling av ”Diskoråd” för att förebygga och motverka diskriminering i förskolor och skolor. Projekt Stratdisk har som mål att förebygga och motverka diskriminering av olika slag i förskola och skola samt därigenom bidra till att förbättra ett alltmer hårdnande samhällsklimat. Detta skall ske genom att vidareutveckla det diskriminerings förebyggande arbete som redan sker. Tidigare har fokus ofta legat på mobbningsproblematiken. I projektet breddar vi perspektivet att även gälla etnicitet, ålder, funktionshinder, trosuppfattning, kön och sexuell läggning.

3

4 Billingsdalsskolan Skövde
Engelbrektskolan Borås Sylte 1-5 Trollhättan Frillesåsskolan Kungsbacka Fullriggaren Malevik Kungsbacka Strömslundsskolan Trollhättan

5 Diskrimineringsgrunder
Etnicitet Ålder Funktionshinder Trosuppfattning Kön Sexuell läggning

6 Fokus kommer under projektets gång läggas på tendenser till diskriminering vid t.ex.
Bemötande. Bedömning och betygsättning flickor – pojkar. Kommunikation förskola, skola och föräldrar som konsekvens av nya former för bedömning. .

7 Vad gör vi då? Livskunskap Arbete med nya diskrimineringslagen
Likabehandlingsplan Värdegrundsarbete med modell Quadriceps Projekt Charlie Arbete med likvärdig bedömning Olika - lika Ambassadörer värdegrund, språkbruk, respekt, förhållningssätt och upplevd trygghet Hur coacha elever för att minska stress, skillnader mellan pojkar och flickors upplevda diskriminering m.m. Rättvis bedömning utifrån kön Temaveckor olika - lika Klimatet i personalgruppen, förhållningssätt, upplevd diskriminering m.m. Konfliktteam

8 DISKORÅD FÖREBYGGANDE ARBETE SOM UNDER KONTINUERLIGARE FORMER BEDRIVS UTE I DE OLIKA ENHETERNA. ORGANSISERAS OLIKA UTIFRÅN SKOLORNAS EGNA PROBLEMOMRÅDEN. ERSÄTTTA MOBBINGTEAM?

9 Samverkan mellan aktörerna.
Månatliga nätverks träffar. Utbyte vid föreläsningar. Stärka vår gemensamma plattform som självstyrandeskolor. Transnationellt arbete


Ladda ner ppt "STRATDISK – Samverkansprojekt med utveckling av ”Diskoråd” för att förebygga och motverka diskriminering i förskolor och skolor. Projekt Stratdisk har."

Liknande presentationer


Google-annonser