Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elever med utländsk bakgrund - ”Skolverket skall ytterligare fördjupa analysen av orsakerna till varför elever med utländsk bakgrund generellt har lägre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elever med utländsk bakgrund - ”Skolverket skall ytterligare fördjupa analysen av orsakerna till varför elever med utländsk bakgrund generellt har lägre."— Presentationens avskrift:

1 Elever med utländsk bakgrund - ”Skolverket skall ytterligare fördjupa analysen av orsakerna till varför elever med utländsk bakgrund generellt har lägre utbildningsresultat än svenska elever. Skolverket skall därvid undersöka betydelsen av kön, ålder, när en elev anländer till Sverige, föräldrarnas utbildningsbakgrund och syssel- sättningsgrad etc. …”

2 svensk och utländsk bakgrund invandrat 1993 eller tidigare eller efter 1993 ungefär invandrat före/efter ordinarie tiden för skolstart i Sverige. Infödda eller Elever med svensk bakgrund : född i Sverige -- minst en förälder som är född i Sverige Födda i Sverige med utländsk bakgrund : född i Sverige -- båda föräldrarna är födda utomlands Utlandsfödda : född utomlands -- invandrat till Sverige

3 betygsresultat årskurs 9 våren 2003 …

4 andra resultat nationella prov internationella mätningar uppnått målen – minst godkänd i alla ämnen behörig till gymnasieskolan betyg i ämnen som engelska, matematik & svenska

5 andra resultat …

6 elevbakgrund - kön

7 stora variationer inom elevgrupperna

8 elevens bakgrund elever med utländsk bakgrund jämfört med de med svensk bakgrund • bor oftare med i hushåll med en förälder • har oftare föräldrar med låg utbildning • samt sämre anknytning till arbetsmarknaden • lägre disponibel inkomst • oftare bidragsberoende och sådant hänger ihop med resultaten i skolan

9 elevbakgrund - kön

10 elevens familjebakgrund …

11

12 betygsresultat årskurs 9 våren 2003 10 1339

13 Född i Sverige med utländsk bakgrund Utlandsfödd invandrat 1993 eller tidigare Utlandsfödd invandrat efter 1993 Högre resultat infödda elever – elever med utländsk bakgrund årskurs 9 våren 2003 Lägre resultat -- än de med svensk bakgrund

14 Utlandsfödd invandrat efter 1993 Högre resultat ”nettoeffekter” efter kontroll av bakgrundsfaktorer Bakgrundsfaktorer • föräldrars utbildning & • arbetsmarknadsanknytning • en/två föräldrar • kön. Utlandsfödd invandrat 1993 eller tidigare Född i Sverige med utländsk bakgrund10 13 39 Lägre resultat -- än de med svensk bakgrund

15 socioekonomisk bakgrund delar av skillnaderna hänger samman med skillnader i familjebakgrund snarare än utländsk bakgrund

16 tid i landet och språk … spelar roll för de sent anlända • tar tid lära sig det nya skolspråket • problem med obehöriga lärare i svenska som andraspråk • även elever med svensk bakgrund saknar fullgott språk

17 motivation och engagemang inga skillnader mellan elevgrupper • självuppfattning • självtillit • attityd till utbildning • hemmets engagemang

18 motivation och engagemang …

19

20 blir det bättre med tiden? elever med utländsk bakgrund hinner inte i kapp • de som gick ut 9:an 1998 försämrade sina relativa positioner efter slutförd gymnasieutbildning fram till våren 2003

21

22 boendesegregation leder till segregerade skolor, dvs skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund elever i dessa skolor presterar sämre än elever i övriga skolor

23 boendesegregation …

24 SKOLNIVÅ ELEVNIVÅ effekter på skol- och elevnivå efter andel elever med utländsk bakgrund 20-40% 40-60% 60-80% 80-100% Högre resultat Lägre resultat -- än de i skolor med 0-20% elever med utländsk bakgrund

25 SKOLNIVÅ ELEVNIVÅ 80-100% nettoeffekter efter kontroll … samt även av omgivning Bakgrundsfaktorer skolnivå • föräldrars utbildning (andel högskoleutbildade) • andel arbetslösa fäder Högre resultat Bakgrundsfaktorer elevnivå • föräldrars utbildning • föräldrars arbets- marknadsanknytning • familjestruktur • kön Lägre resultat -- än de i skolor med 0-20% elever med utländsk bakgrund

26 i mer vanliga invandrartäta skolor … • lärare rapporterar lägre trivsel i dessa skolor • och de överväger att byta yrke/arbetsplats i större utsträckning • elever trivs bättre • och allra bäst elever med utländsk bakgrund födda i Sverige

27 i vilka skolor går elever med olika migrationsbakgrund?

28 SLUT


Ladda ner ppt "Elever med utländsk bakgrund - ”Skolverket skall ytterligare fördjupa analysen av orsakerna till varför elever med utländsk bakgrund generellt har lägre."

Liknande presentationer


Google-annonser