Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” (Skolverket/Sverker) • ” Likvärdighet”? Förändring av den totala variationen ses som indikator - Rawls : nån.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” (Skolverket/Sverker) • ” Likvärdighet”? Förändring av den totala variationen ses som indikator - Rawls : nån."— Presentationens avskrift:

1

2 ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” (Skolverket/Sverker) • ” Likvärdighet”? Förändring av den totala variationen ses som indikator - Rawls : nån får bättre utan att annan får det sämre - Lgr 11: ”de fastställda målen kan uppnås” • Kompensatoriskt uppdrag → meritvärde? Nej, snarare andel obehöriga till gymnasiet: ”särskilt ansvar för de elever som har svårt att nå målen”. Absolut snarare än relativt mått. • Dold segregation: alternativa tolkningar? Förvaltningsforskning (vision), School Effectiveness Research

3 Skolverksrapport (forts) Det mesta talar dock för att • kamrateffekter är betydelsefulla • ”icke-observerbar” segregation (motivation) viktig

4 Gabriel : Friskolor förbättrar resultaten och ”viktigast att elever gör bra ifrån sig, inte vilka elever de går med” • Kamrateffekter: vilka elever de går med påverkar deras resultat • ”friskolor presterar bättre” - inte överraskande, givet deras elevsammansättning - till skillnad från när friskolor får kommunala skolor att prestera bättre

5 Karin: Låt eliten visa vägen och ”47 av Sveriges 50 sämsta skolor är kommunala” • Självmål: Att koppla samman friskolor och elitskolor är att spela era motståndare i händerna • De rimliga argumenten för friskolor/skolval är dels konkurrens (piska), dels möjligheter till skolutveckling/profilering – inte exklusivt urval • Givet skolors elevunderlag är det knappast överraskande att huvudparten av skolorna med sämst resultat (betyg) är kommunala

6 Alla skolor skall inte vara lika ”bra”, men alla skall uppnå en god nivå • Skolor med riktigt dåliga resultat (andel obehöriga till gymnasiet) är det centrala problemet. Överväga att stänga sådana skolor. - ansvarig kommun (behov av skolnedläggningar) - skolinspektionen Dessa skolbarn förtjänar en reell chans – en plats i en bättre fungerande skola (jfr Malmö-exemplet) • Lottning till friskolor och allmännyttiga lägenheter i attraktiva områden


Ladda ner ppt "”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” (Skolverket/Sverker) • ” Likvärdighet”? Förändring av den totala variationen ses som indikator - Rawls : nån."

Liknande presentationer


Google-annonser