Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skolan och framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa Docent Ekonomihögskolan Ämnessakkunnig i Framtidskommissionen Charlotta Levay KEFU-dagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skolan och framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa Docent Ekonomihögskolan Ämnessakkunnig i Framtidskommissionen Charlotta Levay KEFU-dagen."— Presentationens avskrift:

1 Skolan och framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa Docent Ekonomihögskolan Ämnessakkunnig i Framtidskommissionen Charlotta Levay KEFU-dagen 4 juni 2013

2 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Framtidskommissionen •Utmaningar för Sverige på lång sikt •Vitalisera och bredda samhällsdebatten •Kommission med experter, företrädare för olika delar av samhället och fyra ministrar •Kansli med fyra ämnessakkunniga och en huvudsekreterare •Seminarier, öppna möten, interaktiv hemsida, samarbete gymnasieskolor om ungdomars framtidsvisioner •Fyra delutredningar och en slutrapport mars 2013

3 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Utmaningar på fyra områden •Sveriges demografiska utveckling •Integration, jämställdhet, demokrati och delaktighet •Hållbar tillväxt i globaliseringens tid •Sammanhållning och rättvisa

4 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Sammanhållning och rättvisa •Samordnades av socialminister Göran Hägglund •Sammanhållning: attityder, handlingsmönster och institutioner som håller ihop samhället •Rättvisa: Lika fördelning av möjligheter och resurser, materiella och immateriella •Tre nivåer: - samhället som helhet - civilsamhället - nära relationer

5 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Sammanhållning och rättvisa i Sverige •Växande men internationellt sett måttliga inkomstskillnader •Hög social mobilitet •Hög och stabil nivå av mellanmänsklig tillit •Stark känsla för det allmänna •Starkt och ökande stöd för gemensamt finansierad välfärd •Ökande tolerans för invandring •Tecken på att individualistiska värderingar avtar

6 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Framtidens utmaningar för sammanhållning och rättvisa •Nya mötesplatser för människor med olika bakgrund – både resurssvaga och resursstarka •Skydd för utsatta grupper i lågkonjunktur och att fler får del av inkomstökningar i högkonjunktur •Civilsamhälle som skapar kontakter mellan grupper och får ny roll inom välfärden, med bevarat oberoende och förnyelsekraft •Varaktiga nära relationer trots ökad tidspress och krav på flexibilitet, så att barn får goda uppväxtvillkor och lika livschanser

7 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Skolan, rättvisan och sammanhållningen •Skolan är en viktig institution i den framgångsrika nordiska modellen för social sammanhållning •Skolan kan främja lika livschanser för barn från olika bakgrund •Skolan kan erbjuda mötesplats för barn från olika bakgrund och därmed främja gemensamma värderingar och en gemensam identitet

8 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Lika livschanser – utvecklingslinjer •Resultatskillnaderna mellan olika skolor har ökat sedan början av nittiotalet (t.ex. Skolverket, 2012) Men •Familjebakgrundens betydelse för betygen har inte ökat (Böhlmark & Holmlund, 2012)

9 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Andelen av variationen i grundskolans avgångsbetyg som förklaras av familjen, skolan och kommunen 1988-2009/2010 Böhlmark & Holmlund, 2012: 13

10 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Skolan som mötesplats – utvecklingslinjer •Valfrihetsreformerna har ökat den etniska och ekonomiska skolsegregationen Men •Skolsegregationen beror till stor del på boendesegregationen •Den etniska segregationen i storstädernas grundskolor förklaras nästan helt av boendesegregationen •Gymnasieskolan är avsevärt mindre segregerande än boendet och det har störst effekt för minoritetselever •Endast 1,6 % av eleverna och 2,8 % av eleverna med rätt till hemspråksundervisning går i friskola med konfessionell, internationell eller Waldorfinriktning

11 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Det räcker inte att gå i samma skola… •Minoritetselever som bytte till medelklasskolor med infödd majoritet umgicks mest med skolkamrater med utländsk bakgrund •De som gick kvar i invandrartäta skolor efterfrågade mer samarbete med skolor med fler infödda svenskar (Bunar & Kallstenius, 2007) •Elever med utlandsfödda föräldrar mår sämre när de går i skolor där fler än 90 % av eleverna har svenskfödda föräldrar •Sämst mår pojkar i nionde klass från Afrika eller Mellanöstern i skolor med så stor svenskfödd majoritet – 28 % uppger att de blivit mobbade senaste veckan (Socialstyrelsen & Centre for Health Equity, 2012)

12 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Framtida utmaning för skolan •Aktivt främja möten mellan elever med olika bakgrund inom och mellan olika skolor

13 Ekonomihögskolan vid Lunds universitet http://www.framtidskommissionen.se/dokumentation SvD Brännpunkt 21/2 SR P1 Nordegren & Epstein 21/2


Ladda ner ppt "Skolan och framtida utmaningar för sammanhållning och rättvisa Docent Ekonomihögskolan Ämnessakkunnig i Framtidskommissionen Charlotta Levay KEFU-dagen."

Liknande presentationer


Google-annonser