Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur lärande på arbetsplats går till på Island i dag. Utmaningar - projekt Nordisk Mötesplats om lärande på arbetsplats i Stockholm 13 november 2013 Helen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur lärande på arbetsplats går till på Island i dag. Utmaningar - projekt Nordisk Mötesplats om lärande på arbetsplats i Stockholm 13 november 2013 Helen."— Presentationens avskrift:

1 Hur lärande på arbetsplats går till på Island i dag. Utmaningar - projekt Nordisk Mötesplats om lärande på arbetsplats i Stockholm 13 november 2013 Helen Gray

2 Hur lärande på arbetsplats går till idag • Enligt nu gällande läroplan för gymnasieskolan erbjuds yrkesutbildning i: – Ungefär 90 olika studievägar varav över 50 leder till yrkesrättigheter/legitimation – Sju olika valmöjligheter inom konstutbildning definieras enligt läroplanen. • Det finns över 40 olika studievägar enligt läroplanen för vidare- och fortbildningsskolor på Island, de flesta inom yrkesutbilding. • År 2010 var 26.982 elever registrerade i Islands gymnasieskolor, varav 7.953 elever var registererade inom yrkesutbildning. 2

3 Hur lärande på arbetsplats går till idag • Den arbetsplatsbaserade utbildningens omfattning inom det formella skolsystemet varierar inom olika yrken från att vara några veckor upp till två och ett halvt år av den totala studietiden som i allmänhet är tre till fyra år. • Branschernas yrkesråd avgör fördelningen mellan den skolbaserade och den arbetsplatsbaserade utbildningen. • Det sluts alltid ett avtal om den arbetsplatsbaserade utbildningen, oavsett om det gäller branscher med yrkesrättigheter/legitimation eller annan yrkesutbildning både inom och utom det formella skolsystemet. • Elevtillståndsnämnder ger företag tillstånd att ha elever i arbetsplatsbaserad utbildning. • Man hoppas att loggböcker (portfolio/logbook) ska öka kvaliteten och genomsikligheten av arbetsplatsbaserad utbildning. • Hur den arbetsplatsbaserade utbildningen ska genomföras beskrivs inte detaljerat i gymnasieskolans läroplan. 3

4 De största utmaningarna • Få flera företag att ta emot elever i arbetsplatsbaserad utbildning – visa företag vilken vinst de får genom att delta i elevers yrkesutbildning. Man måste hitta och definiera katalysatorn till att få företag och institutioner att delta i arbetsplatsbaserad utbildning. • Göra yrkesutbildning till ett intressant och spännande val för ungdomar. • Förstärka studie- och yrkesrådgivarnas roll i detta sammanhang. • Skapa en målinriktad yrkesutbildning i grundskolan. • Stärka företagsanställda i att handleda elever på arbetsplatsen – hur eleverna bemöts är viktigt. Ett dåligt och oförberett mottagande på arbetsplatsen ökar risken för bortfall. • Elevbortfallet ur verksamheten är för stort. • Garantera den arbetsplatsbaserade utbildningens kvalitet. • Granska hur vi kan använda yrkens kvalifikationskrav som utgångspunkt för hur yrkesutbildningen organiseras. • Värdera den arbetsplatsbaserade utbildningen lika högt som den skolbaserade. • Stärka samtal och samarbete mellan skola, arbetsliv och ministerier. • Stärka internationella kontakter. • Finansiering. 4

5 Några exempel på projekt som planeras eller redan satts i gång • Utbildning är vägen framåt– en kampanj inom yrkesutbildningen • Forskning om utbildning inom yrkesutbildning • Införande av logböker (portfolio) på arbetsplatsbaserad utbildning – Försöksprojekt. • Validering av realkompetanse inom yrkesutbildning • Skolbaserad utbildning • Arbetsplatsbaserad utbildning • Yrkens kvalifikationskrav • Fond för arbetsplatsbaserad utbildning (Vinnustaðanámssjoður) 5

6 Tack för ordet! Viktigaste källor: http://namtilframtidar.is/pdf/MMR-namtilframtidar- netid.pdf http://www.menntamalaraduneyti.is/nam-er-vinnandi- vegur/ http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid- efni/namskrar/nr/3963 http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid- efni/vefrit/20111710/nr/6300 https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=12104 6


Ladda ner ppt "Hur lärande på arbetsplats går till på Island i dag. Utmaningar - projekt Nordisk Mötesplats om lärande på arbetsplats i Stockholm 13 november 2013 Helen."

Liknande presentationer


Google-annonser