Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund"— Presentationens avskrift:

1 Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund

2 Studien Del i projekt finansierat av FAS: Kompetens och kontakter. Remeso/Linköpings universitet. Martin Klinthäll och Susanne Urban. ”Kartläggning av företagande bland personer med utländsk bakgrund i Sverige”, i Engstrand, Å-K (2010), Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund. Tillväxtverket. ”Köksingång till den svenska arbetsmarknaden? Om företagande bland personer med utländsk bakgrund.” I antologi (2010) från FORES.

3 Datamaterial Totalräknade registerdata som täcker in hela den vuxna befolkningen i landet År 2006 Företagare i 384 000 organisationer 507 000 organisationer i vilka någon folkbokförd person hade sin främsta sysselsättning.

4 Definitioner Företagare i eget företag: person med F-skattsedel som har sin största inkomst från företaget. Företagare i aktiebolag: person med ledande ställning i aktiebolag, med största inkomst från aktiebolaget. Person med utländsk bakgrund: person med båda föräldrar födda utomlands.

5 Undersökta frågor Omfattning av företagande hos personer med olika bakgrund. Företagens ekonomi. Företagens verksamhet. Företagares nätverk.

6 Omfattning av företagande hos personer med olika bakgrund
Företagare i olika kategorier efter svensk respektive utländsk bakgrund. Andelar i procent Svensk bakgrund Utländsk bakgrund, 1:a generationen. Utländsk bakgrund, 2:a generationen. Egenföretagare i första hand 5,9 6,7 3,9 Företagare i aktiebolag 3,1 1,8 2,2 Egenföretagare i andra/tredje hand 2,6 1,3 1,4 Passiva företagare 1,5 0,5 0,2

7 Företagare i olika kategorier efter svensk respektive utländsk bakgrund. Andelar i procent

8 Vem och varför? Vissa grupper är mera överrepresenterade än andra.
Kön, ålder och tid i landet spelar roll. Skillnaden mellan andelar i egen företagande och som aktiebolag behöver undersökas mera grundligt.

9 Företagens ekonomi Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund har fler sysselsatta och större omsättning, men lägre löner och lägre vinst.

10 Organisationsdata, aktiva egenföretagare
Utländsk bakgrund Svensk bakgrund Antal sysselsatta i november 1,33 1,21 Antal sysselsatta under året 2,13 1,65 Utbetald lönesumma under året Nettoomsättning Förädlingsvärde Årets resultat

11 Företagens verksamhet Fem vanligaste branscher för företagare med utländsk bakgrund.
Restaurang-verksamhet Taxitrafik Hårvård Livsmedels-handel Lokalvård Utländsk bakgrund 9 555 19.7% 2 624 5.4% 2 482 5.1% 1 564 3.2% 1 417 2.9% Svensk bakgrund 5 724 1.7% 3 758 1.1% 11 268 3.3% 2 565 0.8% 1 959 0.6%

12 Företagares nätverk Branschstruktur skiljer sig mellan olika bakgrundskategorier Storstäder har relativt sett fler företagare med utländsk bakgrund Det finns ett fåtal små geografiska ansamlingar av företagare med samma födelseland Det finns ingen bransch där en bakgrundskategori dominerar, förutom de med svensk bakgrund.

13 Viktiga frågor Mer forskning behövs för att analysera företagens utveckling över tid. Företagandet inte enda lösningen på integrationsproblematiken. Vertikal segmentering på arbetsmarknaden där vissa marknader såsom restaurang, taxi, handel och lokalvård är öppna, medan andra verkar vara mera svårtillgängliga.


Ladda ner ppt "Företag som drivs av personer med utländsk bakgrund"

Liknande presentationer


Google-annonser