Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Nya högskoleprovet Nu vet vi mer 2013-10-07 Mattias Wickberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Nya högskoleprovet Nu vet vi mer 2013-10-07 Mattias Wickberg."— Presentationens avskrift:

1 Sv Nya högskoleprovet Nu vet vi mer 2013-10-07 Mattias Wickberg

2 Sv Vad är högskoleprovet? Mäter allmän studiefärdighet Används för att rangordna behöriga sökande Finns inga restriktioner i vem som får göra provet eller hur många gånger man får göra det

3 Sv Högskoleprovets roll Provurvalet (minst en tredjedel av platserna) Särskiljande i betygsurvalet Det första steget i det alternativa urvalet

4 Sv Det gamla provet Utvärdering nya HP 4 ORD (40 uppg.) LÄS (20 uppg.) DTK (20 uppg.) NOG (22 uppg.) ELF (20 uppg.) Totalpoäng (0.0-2.0)

5 Sv Varför ett nytt prov? Mindre bra prognosförmåga inom främst teknik och naturvetenskap Obalans mellan verbala och kvantitativa uppgifter Kritik mot bl.a. dåligt utnyttjade texter och figurer

6 Sv Resultatet av utvecklingsarbetet blev 160 uppgifter: 80 + 80 Tre nya delprov; ett verbalt (MEK) och två kvantitativa (KVA och XYZ) Förutsättningar att använda provresultatet mer flexibelt finns

7 Sv Det nya provet Utvärdering nya HP 7 ORD (20 uppg.) LÄS (20 uppg.) DTK (24 uppg.) NOG (12 uppg.) ELF (20 uppg.) Verbal poäng (0.0-2.0) KVA (20 uppg.) XYZ (24 uppg.) MEK (20 uppg.) Kvant. poäng (0.0-2.0) Totalpoäng (0.00-2.00)

8 Sv Förväntningar på det nya högskoleprovet Att provets prognosförmåga ökar Att provet blir mer effektivt och mer mätsäkert Att provet blir mer rättvist

9 Sv Resultatet av valideringsstudierna Förväntat: Att provets prognosförmåga ökar  Resultat : ? Förväntat: Att provet blir mer effektivt och mer mätsäkert  Resultat : √ Förväntat: Att provet blir mer rättvist  Resultat : √

10 Sv Gruppskillnader -kön

11 Sv Gruppskillnader -kön Skillnader i förkunskaper  Kursbetyg  Nationella prov  Samma riktning för högskoleprovet som nationella prov

12 Sv Gruppskillnader - ålder

13 Sv Gruppskillnader – föräldrars utbildningsbakgrund

14 Sv Gruppskillnader – skrivandes utbildningsbakgrund Klart samband mellan gymnasieutbildningens innehåll och resultatet

15 Sv Gruppskillnader – svensk/utländsk bakgrund 1 Utrikes födda med två utrikesfödda föräldrar 2 Inrikes födda med två utrikes föräldrar 3 Utrikes födda med minst en utrikes född förälder (0,5 % av provtagarna) 4 Inrikes född med en inrikes och en utrikes född förälder 5 Inrikes född med två inrikes födda föräldrar (75 % av provtagarna)

16 Sv Bland provtagarna så presterar män bättre än kvinnor på både högskoleprovet och de nationella proven  (En del av) skillnaden mellan män och kvinnor beror på skillnader i förkunskaper Gruppskillnader som förväntat  Könsskillnader som på gamla HP  Åldersskillnader som på gamla HP (men yngre rankas relativt högre genom ökat inslag av kvantitativa uppgifter)  ”Socialgruppsskillnader” som på gamla HP  Provdeltagare med utländsk bakgrund rankas relativt högre på det nya provet, framförallt i och med införandet av kvantitativa uppgifter som kräver mindre läsning Sammanfattning

17 Sv Det finns inga skäl att ”gå tillbaka till det gamla” Önskvärt att nyttja möjligheten att ”vikta” de olika delarna (den fria tredjedelen?) Försöksverksamheten fortsätter Prognosförmågan – nyckeln till fortsättningen Framtiden

18 Sv Tack för att ni lyssnat, frågor?

19 Sv www.uhr.se Denna layout kan användas för UHR:s samarbetslogotyper/underlogotyper. Placera logotyperna enligt exemplen nedan.


Ladda ner ppt "Sv Nya högskoleprovet Nu vet vi mer 2013-10-07 Mattias Wickberg."

Liknande presentationer


Google-annonser