Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myh.se Yrkeshögskolan Statistik från Årsrapport 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myh.se Yrkeshögskolan Statistik från Årsrapport 2014."— Presentationens avskrift:

1 myh.se Yrkeshögskolan Statistik från Årsrapport 2014

2 myh.se YH/KY - Antal pågående utbildningsomgångar efter utbildningsområde 2013

3 myh.se YH/KY - Antal pågående utbildningsomgångar 2013 länsvis per invånare år

4 myh.se YH/KY - Antal ansökningar per plats

5 myh.se YH/KY - Antal ansökningar per plats och antal platser att söka till på utbildningsomgångar som startade 2013

6 myh.se YH/KY - Procentuell fördelning av antagna efter utbildningsomgångarnas utbildningslängd på omgångar som startade

7 myh.se YH/KY - Antal antagna efter utbildningsområde och procentuell könsfördelning 2013

8 myh.se YH/KY - Procentuell fördelning av antagna efter åldersgrupp på utbildningsomgångar som startade

9 myh.se YH/KY - Procentuell fördelning av antagna efter födelseland på utbildningsomgångar som startade

10 myh.se YH/KY - Antal studerande

11 myh.se YH/KY - Antal examinerade * * Preliminärt antal 2013.

12 myh.se YH/KY - Antal examinerade efter utbildningsområde och procentuell könsfördelning 2013* Notera:Fyra små utbildningsområden som vardera hade färre än 100 antagna till avslutsåret 2013 visas inte i diagrammet. * Prelimära andelar och antal 2013.

13 myh.se YH/KY - Examensgrad efter utbildningsområde * Notera:Fyra små utbildningsområden visas inte i diagrammen. Dessa områden hade vardera färre än 100 antagna per år till avslutsåren Examensgrad för Pedagogik och undervisning visas inte för avslutsåret 2010 eftersom det var färre än 100 antagna till detta avslutsår. * Preliminära andelar 2013.

14 myh.se YH/KY - Examensgrad efter utbildningsområde * Notera:Fyra små utbildningsområden visas inte i diagrammen. Dessa områden hade vardera färre än 100 antagna per år till avslutsåren Examensgrad för Pedagogik och undervisning visas inte för avslutsåret 2010 eftersom det var färre än 100 antagna till detta avslutsår. * Preliminära andelar 2013.

15 myh.se YH/KY - Examensgrad efter utbildningsområde och kön 2013* Notera:Sex små utbildningsområden som vardera hade färre än 50 antagna av ena könet till avslutsåret 2013 visas inte i diagrammet. * Preliminära andelar 2013.

16 myh.se Studerandes sysselsättning: Examinerade 2012 och deras sysselsättning hösten 2013

17 myh.se YH/KY - Andel examinerade i arbete före och efter utbildningen, examinerade

18 myh.se YH/KY - Huvudsaklig sysselsättning året efter examen, examinerade

19 myh.se YH/KY - De examinerades sysselsättning före och efter utbildning, examinerade 2012* * Konfidensintervallet i samtliga alternativ är max ± 1

20 myh.se YH/KY - Sysselsättning före och efter utbildningen efter kön, examinerade 2012 * Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive sysselsättningsgrupp före utbildning – andelen efter utbildning Arbetslösa är inklusive de i arbetsmarknadspolitisk åtgärd

21 myh.se YH/KY - Sysselsättning före och efter utbildningen efter ålder, examinerade 2012 * Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive sysselsättningsgrupp före utbildning – andelen efter utbildning Arbetslösa är inklusive de i arbetsmarknadspolitisk åtgärd

22 myh.se YH/KY - Sysselsättning före och efter utbildningen efter svensk och utländsk bakgrund, examinerade 2012 * Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive sysselsättningsgrupp före utbildning – andelen efter utbildning Arbetslösa är inklusive de i arbetsmarknadspolitisk åtgärd

23 myh.se YH/KY - Sysselsättning före och efter utbildningen efter inrikes och utrikes född, examinerade 2012 * Differensen i procentenheter är räknad på andel i respektive sysselsättningsgrupp före utbildning – andelen efter utbildning Arbetslösa är inklusive de i arbetsmarknadspolitisk åtgärd

24 myh.se Läsanvisning för de följande diagrammen I diagrammen redovisas resultatet som en punktskattning (mörkare färgad ruta i antingen svart, grönt eller rött) där den ljusare färgskalan i samma nyans runt omkring anger det 95-procentiga konfidensintervallet. Genomsnittet visas lodrätt i en gråskala där punktskattningen är streckad.

25 myh.se YH/KY - Andel i arbete (anställning + egenföretagare) året efter examen efter utbildningsområde, examinerade 2012

26 myh.se YH/KY - Andel i arbete året efter examen efter studielän, examinerade 2012

27 myh.se YH/KY - Andel examinerade som hade arbete året efter examen efter region (%), examinerade 2012

28 myh.se YH/KY - Andel i arbete där arbetet helt eller till största delen överensstämmer med utbildningen (%) efter utbildningsområde, examinerade 2012

29 myh.se YH/KY - Andel i arbete där arbetet helt eller åtminstone till viss del överens- stämmer med utbildningen (%) efter utbildningsområde, examinerade 2012 Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen överensstämmer helt eller till största delen + överensstämmer till viss del

30 myh.se YH/KY - Andel i arbete där arbetet helt eller åtminstone till viss del överensstämmer med utbildningen efter län (%), examinerade 2012 Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen överensstämmer helt eller till största delen + överensstämmer till viss del

31 myh.se YH/KY - Andel i arbete där arbetet helt eller åtminstone till viss del överensstämmer med utbildningen efter region (%), examinerade 2012 Helt eller åtminstone till viss del är en sammanslagning av svarsalternativen överensstämmer helt eller till största delen + överensstämmer till viss del


Ladda ner ppt "Myh.se Yrkeshögskolan Statistik från Årsrapport 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser