Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myh.se Tolkutbildningar inom folkbildningen Statistik från Årsrapport 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myh.se Tolkutbildningar inom folkbildningen Statistik från Årsrapport 2014."— Presentationens avskrift:

1 myh.se Tolkutbildningar inom folkbildningen Statistik från Årsrapport 2014

2 myh.se Tre inriktningar •Teckenspråks- och dövblindtolk Tolkar oftast simultant mellan hörande och döva, dövblinda eller hörselskadade •Kontakttolk Tolkar åt personer med annat modersmål än svenska i mötet med t ex myndigheter, sjukvård etc. •Skrivtolk Tolkar åt en person som blivit döv eller hörselskadad i ungdomen eller vuxen ålder men fortfarande har talad svenska som förstaspråk.

3 myh.se Teckenspråks- och dövblindtolk Tolkar oftast simultant mellan hörande och döva, dövblinda eller hörselskadade

4 myh.se Folkhögskolor som anordnar teckenspråks- och dövblindtolkutbildning, 2012-2013

5 myh.se Antal sökande till teckenspråks- och dövblindtolkutbildning Antal nyttjade årsstudieplatser på teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

6 myh.se Antal deltagare vid start i teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar Antal deltagare vid start och därav antal som fullföljt teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar * Då utbildningen är 4-årig innebär det att startpunkten är fyra år tidigare än slutåret dvs. deltagare hösten 2008 avslutar sin utbildning våren 2012. ** Andelen är beräknad på antalet deltagare som erhållit utbildningsbevis/antal deltagare vid start fyra år tidigare.

7 myh.se Kontakttolk Tolkar åt personer med annat modersmål än svenska i mötet med t ex myndigheter, sjukvård etc.

8 myh.se Folkhögskolor och studieförbund som anordnar sammanhållen grundutbildning inom kontakttolk, 2012-2013

9 myh.se Antalet sökande och antal som fått positivt antagningsbesked till kontakttolkutbildningar

10 myh.se Antalet nyttjade årsstudieplatser på kontakttolkutbildningar efter kön

11 myh.se Antalet deltagare med godkänt resultat på kontakttolkutbildningar efter kön

12 myh.se Skrivtolk Tolkar åt en person som blivit döv eller hörselskadad i ungdomen eller vuxen ålder men fortfarande har talad svenska som förstaspråk.

13 myh.se Folkhögskola som anordnar skrivtolkutbildning, 2012-2013

14 myh.se Antalet sökande till skrivtolkutbildningen Antal deltagare vid start samt antal som fullföljt skrivtolkutbildning * Då utbildningen är 1-årig innebär det att startpunkten är 1 år tidigare än slutåret dvs. deltagare hösten 2011 avslutar sin utbildning våren 2012.


Ladda ner ppt "Myh.se Tolkutbildningar inom folkbildningen Statistik från Årsrapport 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser