Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning 2012 Sara Elfving

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning 2012 Sara Elfving"— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning 2012 Sara Elfving sara.elfving@boverket.se

2 Uppföljning av byggreglerna •Information, utkast och diskussion •System för uppföljning av byggreglerna •Återkommande uppgift •Olika fokus olika år •Uppstart 2012 2014-07-01Sida 2

3 Fyra spår 1.Information på hemmaplan, i Boverkets energideklarationsregister 2.Information från kommunerna, genom enkäter och/eller intervjuer 3.Praktiska inspektioner med hjälp av konsult 4.Se hur byggreglerna används i småhusindustrin 2014-07-01Sida 3

4 1. Boverkets register för energideklarationer 6:23 Radon i inomhusluften •Mäts radon i nya byggnader? 9:2, 9:3 Specifik energianvändning •Stämmer energianvändningen i den färdiga byggnaden med den beräknade? 2014-07-01Sida 4

5 2. Information från kommuner via enkäter och/eller intervjuer 3:224 Bostäder för en grupp boende •Används de gemensamma utrymmena som tänkt? 3:226 Boendeformer för studerande och ungdomar •Har det ändrade avskiljbarhetskravet utnyttjats? 6:626 Legionella •Finns i kontrollplan uppgift om dokumenterad riskvärdering? •Finns det dokumenterade riskvärderingar? 2014-07-01Sida 5

6 3. Anlita konsult för inspektioner i verkligheten 3:143 Dörröppningsautomatik (där krav finns) •Finns dörröppningsautomatik på denna typ av dörrar? 3:145 Tillgängliga och användbara podier och scener i samlingslokaler •Är scener och podier byggda efter 2008 tillgängliga? 5:354 Dörrstängare (där krav finns) •Fungerar dörrstängare, har de satts ur funktion och i så fall hur? 5:356 Verksamhetsklass 5B •Finns det larm och fungerar det? 2014-07-01Sida 6

7 4. Se hur byggreglerna används i småhusindustrin Förslag att följa upp ett antal frågor i ett urval av typhus. Obs att detta inte är en marknadskontroll för att kontrollera tillverkarna, vi vill se hur våra regler används och tolkas. 2014-07-01Sida 7

8 Vad gör Boverket nu? •Synpunkter från Byggrådet •Projektbeskrivning och bemanning •Uppstart efter påsk •Avrapportering inför planering 2013 2014-07-01Sida 8


Ladda ner ppt "Uppföljning 2012 Sara Elfving"

Liknande presentationer


Google-annonser