Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boverkets organisation •Boverkets avdelningar Boverket består av tre avdelningar: verksamhetsavdelningen, utvecklingsavdelningen och administrativa avdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boverkets organisation •Boverkets avdelningar Boverket består av tre avdelningar: verksamhetsavdelningen, utvecklingsavdelningen och administrativa avdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Boverkets organisation •Boverkets avdelningar Boverket består av tre avdelningar: verksamhetsavdelningen, utvecklingsavdelningen och administrativa avdelningen. •Verksamhetsavdelningen med Martin Storm som chef arbetar med frågor som byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse och boende. Boverket arbetar även med central administration av statliga stöd och bidrag inom myndighetens verksamhetsområde. Utvecklingsavdelningen arbetar med den fortlöpande utvecklingen av Boverkets verksamhet. Arbetsuppgifterna handlar till exempel om processer, projektmodell samt miljö- och kvalitetsledningssystem. Avdelningen arbetar även med kvalitetssäkringen inom Boverket. Boverkets internationella sekretariat ingår i avdelningen. Administrativa avdelning med Irene Nyman som chef arbetar, med ekonomi IT- frågor, information och personalfrågor.

2 Nya föreskrifter och publikationer •EKS 7, BFS 2010:28 •BBR småändringar, BFS 2010:29 •Klimatanpassning i planering och byggande •Betsi-rapporter om teknisk status, energi och fukt, fortsatt arbete med BETSI)

3 Certifieringsföreskrifter •KA – kontrollansvarig, har varit på remiss. Anmäld till EU enligt Tjänstedirektivet. Färdig för beslut. Träder ikraft 2 maj 2011. Innebär bl a att nuvarande certifierade kvalitetsansvariga får jobba som kontrollansvariga fram t o m 31 dec 2012

4 Sakkunniga i nya PBL •Sakkunniga : CEX (energi), KUL (kulturvärden), TIL (tillgänglighet) – endast redaktionella ändringar. •Sakkunniga : OVK (ventilation-luft) och SAK (brand) ändras i sak. Remiss beräknas inom kort. Sedan EU- anmälan enligt Tjänstedirektivet. Träder ikraft 2 maj 2011 •Sakkunniga : nya konstruktion, fukt och ljud / buller. Remiss beräknas inom kort. Sedan EU-anmälan enligt Tjänstedirektivet. Träder ikraft 2 maj 2011

5 Bostäder för studerande och ungdomar – förenkling i BBR •Kravet på avskiljbarhet i bostäder om högst 35 m 2 för studerande och ungdomar är borttaget •Trädde i kraft 1 januari 2011 •Utrymmen för matlagning, sömn och samvaro i ett och samma rum •Ger möjlighet att minska arean några kvadratmeter •Endast ett fönster


Ladda ner ppt "Boverkets organisation •Boverkets avdelningar Boverket består av tre avdelningar: verksamhetsavdelningen, utvecklingsavdelningen och administrativa avdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser