Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bjuv.se VÄLKOMNA till inledande diskussion kring Föreningsbidrag i Bjuv 2013-01-08.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bjuv.se VÄLKOMNA till inledande diskussion kring Föreningsbidrag i Bjuv 2013-01-08."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA till inledande diskussion kring Föreningsbidrag i Bjuv

2 Uppdrag Att ta ett helhetsgrepp över alla bidrag och förmåner som utgår till föreningslivet i Bjuvs kommun Skapa ett bidragssystem som är tydligt för medborgarna/föreningarna Skapa ett modernare bidragssystem med klara prioriteringar Skapa ett bidragssystem som är enklare att följa upp Förenkla administrationen

3 Inriktning och prioritering
Inriktning och prioritering Prioriterade föreningar skall ha aktiviteter för barn och unga. Verksamheterna skall dokumenterat arbeta med jämställdhet integration , antimobbning och ANDT(alkohol, narkotika, doping,tobak)-frågor De nya bidragen skall vara enkelt utformade med få och lättförståliga bidragsformer Ekonomiskt stöd till föreningar ska endast ske genom bidrag och inte via andra typer av förmåner Vissa av bidragen skall kunna villkoras och vara utformade på ett sådant sätt att de inte är kostnadsdrivande i andra delar av den kommunala organisationen, t ex driftsenheten

4 Tidplan Oktober 2012 Kultur och fritidsnämnden beslutar om inriktning och prioriteringar av arbetet samt att alla avtal skall sägas upp November/december 2012 Nulägesbeskrivning och uppsägningar av avtal Nämnden får en första redovisning av nuläget Januari 2013 Inledande dialoger med föreningar, studieförbund och musikkårer Återkoppling till nämnden Februari/mars Ett förslag till nya bidrag arbetas från Nya föreningsdialoger Avstämning med nämnden Mars/april 2013 Justeringar och slutförslag arbetas fram och antas av nämnden 2014, de nya reglerna träder i kraft ev behov av vissa övergångsregler

5 Konsekvenser kort- och långsiktigt
Konsekvenser kort- och långsiktigt verksamhetsbidrag kommer att betalas ut enligt gällande regler 2013 Under 2013 kommer diskussioner och överläggningar ske med BFSO samt med enskilda föreningar/förbund som särskilt berörs av ett nytt regelverk Nya regler från 2014 Barn och unga Jämställdhet och integration Nya hyresavtal vid lokalupplåtelse (timuthyrning avses inte ) Hyror kommer att utgå för alla lokaler Jmf med idag kan nettokostnaderna för enskilda föringar som inte tillhör prioriteringarna komma att öka


Ladda ner ppt "Www.bjuv.se VÄLKOMNA till inledande diskussion kring Föreningsbidrag i Bjuv 2013-01-08."

Liknande presentationer


Google-annonser