Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄLKOMNA till inledande diskussion kring Föreningsbidrag i Bjuv 2013-01-08 www.bjuv.se 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄLKOMNA till inledande diskussion kring Föreningsbidrag i Bjuv 2013-01-08 www.bjuv.se 1."— Presentationens avskrift:

1 VÄLKOMNA till inledande diskussion kring Föreningsbidrag i Bjuv 2013-01-08 www.bjuv.se 1

2 Uppdrag • Att ta ett helhetsgrepp över alla bidrag och förmåner som utgår till föreningslivet i Bjuvs kommun • Skapa ett bidragssystem som är tydligt för medborgarna/föreningarna • Skapa ett modernare bidragssystem med klara prioriteringar • Skapa ett bidragssystem som är enklare att följa upp • Förenkla administrationen 2

3 www.bjuv.se Inriktning och prioritering • Prioriterade föreningar skall ha aktiviteter för barn och unga. • Verksamheterna skall dokumenterat arbeta med • jämställdhet • integration, • antimobbning och • ANDT(alkohol, narkotika, doping,tobak)-frågor • De nya bidragen skall vara enkelt utformade med få och lättförståliga bidragsformer • Ekonomiskt stöd till föreningar ska endast ske genom bidrag och inte via andra typer av förmåner • Vissa av bidragen skall kunna villkoras och vara utformade på ett sådant sätt att de inte är kostnadsdrivande i andra delar av den kommunala organisationen, t ex driftsenheten 3

4 Tidplan 4 • Oktober 2012 – Kultur och fritidsnämnden beslutar om inriktning och prioriteringar av arbetet samt att alla avtal skall sägas upp • November/december 2012 – Nulägesbeskrivning och uppsägningar av avtal – Nämnden får en första redovisning av nuläget • Januari 2013 – Inledande dialoger med föreningar, studieförbund och musikkårer – Återkoppling till nämnden • Februari/mars – Ett förslag till nya bidrag arbetas från – Nya föreningsdialoger – Avstämning med nämnden • Mars/april 2013 – Justeringar och slutförslag arbetas fram och antas av nämnden 13-04-24 • 2014, de nya reglerna träder i kraft • 2014 - ev behov av vissa övergångsregler

5 www.bjuv.se Konsekvenser kort- och långsiktigt  verksamhetsbidrag kommer att betalas ut enligt gällande regler 2013  Under 2013 kommer diskussioner och överläggningar ske med BFSO samt med enskilda föreningar/förbund som särskilt berörs av ett nytt regelverk  Nya regler från 2014  Barn och unga  Jämställdhet och integration  Nya hyresavtal vid lokalupplåtelse (timuthyrning avses inte )  Hyror kommer att utgå för alla lokaler  Jmf med idag kan nettokostnaderna för enskilda föringar som inte tillhör prioriteringarna komma att öka 5


Ladda ner ppt "VÄLKOMNA till inledande diskussion kring Föreningsbidrag i Bjuv 2013-01-08 www.bjuv.se 1."

Liknande presentationer


Google-annonser