Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunstyrelsen att inleda en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation i syfte att göra den enklare, effektivare och mer medborgarvänlig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunstyrelsen att inleda en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation i syfte att göra den enklare, effektivare och mer medborgarvänlig."— Presentationens avskrift:

1 Kommunstyrelsen att inleda en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation i syfte att göra den enklare, effektivare och mer medborgarvänlig

2

3

4

5

6 Det är inte SÄKERT att varje förändring leder till förbättring....

7 ... men ingen förbättring är MÖJLIG utan förändring!

8 ”Normalfördelningskurva” •Plågsamma •Farliga •Kostsamma •Vill vara säkra. •Måste vara väl prövat. •Roliga •Utmanande •Spännande •Utvecklande •”Vi provar och ser!”

9 ” Normalfördelningskurva ” 34 % Det tidiga flertalet. Ser möjligheter. Ger feedback. Det sena flertalet. Ser fel. Vill prova först Testpiloterna. Gillar nya idéer. Vill prova, vara i framkant. 14 % De avvaktande. Rädda göra fel. Vill ha bevis. 14 % Uppfinnarna. Tänker nytt hela tiden. Motståndarna. Vill inte ändra något. 2%2% 2%2%

10 Reaktioner 1) Handlings- förlamning 2) Utåtriktad aktivitet ”kräkmöten” 3) Inåtriktad aktivitet, reflektion 4) Testa, prova 5) Acceptans

11 Reflektioner från andra …… • ”Ta del av andra kommuners utvecklingsprocess och låt er inspireras. Varje enskild kommun måste själv definiera vad man vill åstadkomma och vilka vägar man ska gå för att nå målet” Magnus Hultgren,

12 Process för uppdrag - Samhällsbyggnadskontor

13 Projektledare: Jan-Olof Friman Projektmedlemmar: Kerstin Korpas; Benny Wetterberg; Åsa Haga Eriksson; Ulf Westman Arbetsgrupper En förvaltning Ledningsstruktur LEAN Administration

14 Grunderna inom lean i korta drag  Stödjande ledarskap  Ta tillvara medarbetarnas kunskaper & kompetens  Fokusera på värdeskapande aktiviteter  Långsiktighet och helhetstänkande  Kontinuerliga förbättringar, steg för steg  Enkla verktyg

15 Tidplan Beslutsomgång 1 ksau 17 januari, ks 9 februari att det ska inrättas tre förvaltningar i samstämmighet med den politiska organisationen, dvs en kommunstyrelseförvaltning, en skolförvaltning och en vård- och omsorgsförvaltning att ett centralt personalkontor inrättas att ett centralt ekonomikontor inrättas Beslutsomgång 2, arbetsgivardelegationen att rekrytering av förvaltningschef för skolförvaltningen påbörjas omgående att rekrytering av samhällsbyggnadschef påbörjas omgående

16 Beslutsomgång 3 ksau 24 april, ks 10 maj. att anta förslag till ny organisation på kommunstyrelseförvaltningen att berörda verksamheter, operativ verksamhet inom integration och arbetsmarknadsåtgärder, som idag tillhör utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen övergår till vård- och omsorgsförvaltningen Beslutsomgång 4 ksau 15 maj, ks 7 juni, kf 20 juni • att anta nya reglementen • att anta nya enhetliga delegationsordningar

17 CESAM Politiskt beslut CESAM - Utse arbetsgrupper Partsgemensamt processinriktat arbetssätt Beslut enligt FAS Samverkansmodell - förändringsarbete

18 Positivt förändringsarbete - olika faktorer som påverkar utvecklingsarbetets framgång HandlingsplanResurserKompetensMotivationVision FÖRÄNDRING HandlingsplanResurserKompetensMotivationX HandlingsplanResurserKompetensXVision HandlingsplanResurserXMotivationVision HandlingsplanXKompetensMotivationVision XResurserKompetensMotivationVision FÖRVIRRING ÅNGEST GRADVIS FÖRÄNDRING FRUSTRATION FALSK START

19 • Förslagslåda – forslag@sala.seforslag@sala.se • All information finns på www.sala.sewww.sala.se Medborgar-vänlig Effektiv Enkel


Ladda ner ppt "Kommunstyrelsen att inleda en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation i syfte att göra den enklare, effektivare och mer medborgarvänlig."

Liknande presentationer


Google-annonser