Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunstyrelsen att inleda en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation i syfte att göra den enklare, effektivare och mer medborgarvänlig att innan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunstyrelsen att inleda en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation i syfte att göra den enklare, effektivare och mer medborgarvänlig att innan."— Presentationens avskrift:

1 Kommunstyrelsen att inleda en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation i syfte att göra den enklare, effektivare och mer medborgarvänlig att innan förslag till eventuell ny nämnds-och förvaltningsorganisation presenteras ska demokratiberedningen ges möjlighet att yttra sig, samt att ett förslag till ny nämnd- och förvaltningsorganisation ska redovisas till kommunstyrelsen senast vid maj månads sammanträde, att de politiska partierna likaså ska ges möjlighet att remissyttra sig över förslag till eventuell ny nämnd- och förvaltningsorganisation, innan ärendet presenteras för kommunstyrelsen.

2

3

4

5

6 att varje förändring leder till förbättring ....
Det är inte SÄKERT att varje förändring leder till förbättring ....

7 ... men ingen förbättring är MÖJLIG
utan förändring!

8 ”Normalfördelningskurva”
Plågsamma Farliga Kostsamma Vill vara säkra. Måste vara väl prövat. Roliga Utmanande Spännande Utvecklande ”Vi provar och ser!” Kallas även ”normalfördelningskurva”. Är en generalisering. Används vid förändringsarbete. Beskriver människors förhållningssätt till förändring. Vanligt att kurvans ”puckel” är förskjuten åt ena eller andra håller beroende på t ex rådande kultur. Man kan använda metaforen att de som befinner sig längst åt ena hållet talar grekiska och de åt andra hållet talar indiska. Dessa ytterligheter förstår inte varandra alls. I mitten är man tvåspråkig och har ganska lätt att förstå vad intilliggande grupper – och till och med vad de båda ytterligheterna säger och tänker.

9 ”Normalfördelningskurva”
Det sena flertalet. Ser fel. Vill prova först Det tidiga flertalet. Ser möjligheter. Ger feedback. De avvaktande. Rädda göra fel. Vill ha bevis. Testpiloterna. Gillar nya idéer. Vill prova, vara i framkant. Uppfinnarna. Tänker nytt hela tiden. Motståndarna. Vill inte ändra något. 2 % 14 % 34 % 34 % 14 % 2 %

10 Reaktioner 1) Handlings-förlamning 5) Acceptans 2)
Utåtriktad aktivitet ”kräkmöten” Förändringar på arbetsplatsen är i allmänhet inte verkliga psykologiska kriser men människor fungerar likadant vid stora som mindre händelser. Här är kriskurvan där de två första faserna är omdöpta Chockfasen kallas här ”handlingsförlamning” Reaktionsfasen kallas här ”utåtriktad aktivitet = samma, ”reflektion” Bearbetning kallas här ”testa och prova” Nyorientering kallas här ”acceptans” 4) Testa, prova 3) Inåtriktad aktivitet, reflektion

11 Reflektioner från andra ……
”Ta del av andra kommuners utvecklingsprocess och låt er inspireras. Varje enskild kommun måste själv definiera vad man vill åstadkomma och vilka vägar man ska gå för att nå målet” Magnus Hultgren,

12 Process för uppdrag - Samhällsbyggnadskontor

13 Kerstin Korpas; Benny Wetterberg; Åsa Haga Eriksson; Ulf Westman
Projektledare: Jan-Olof Friman Projektmedlemmar: Kerstin Korpas; Benny Wetterberg; Åsa Haga Eriksson; Ulf Westman Arbetsgrupper En förvaltning Ledningsstruktur LEAN Administration

14 Grunderna inom lean i korta drag
Stödjande ledarskap Ta tillvara medarbetarnas kunskaper & kompetens Fokusera på värdeskapande aktiviteter Långsiktighet och helhetstänkande Kontinuerliga förbättringar, steg för steg Enkla verktyg

15 Tidplan Beslutsomgång 1 ksau 17 januari, ks 9 februari
att det ska inrättas tre förvaltningar i samstämmighet med den politiska organisationen, dvs en kommunstyrelseförvaltning, en skolförvaltning och en vård- och omsorgsförvaltning att ett centralt personalkontor inrättas att ett centralt ekonomikontor inrättas Beslutsomgång 2, arbetsgivardelegationen att rekrytering av förvaltningschef för skolförvaltningen påbörjas omgående att rekrytering av samhällsbyggnadschef påbörjas omgående

16 Beslutsomgång 3 ksau 24 april, ks 10 maj.
att anta förslag till ny organisation på kommunstyrelseförvaltningen att berörda verksamheter, operativ verksamhet inom integration och arbetsmarknadsåtgärder, som idag tillhör utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen övergår till vård- och omsorgsförvaltningen Beslutsomgång 4 ksau 15 maj, ks 7 juni, kf 20 juni att anta nya reglementen att anta nya enhetliga delegationsordningar

17 Samverkansmodell - förändringsarbete
CESAM Politiskt beslut - Utse arbetsgrupper Partsgemensamt processinriktat arbetssätt Beslut enligt FAS

18 Positivt förändringsarbete - olika faktorer som påverkar utvecklingsarbetets framgång
Vision Motivation Kompetens Resurser Handlingsplan FÖRÄNDRING X Motivation Kompetens Resurser Handlingsplan FÖRVIRRING Vision X Kompetens Resurser Handlingsplan ÅNGEST GRADVIS FÖRÄNDRING Vision Motivation X Resurser Handlingsplan Vision Motivation Kompetens X Handlingsplan FRUSTRATION Vision Motivation Kompetens Resurser X FALSK START

19 Förslagslåda – forslag@sala.se All information finns på www.sala.se
Medborgar-vänlig Effektiv Enkel


Ladda ner ppt "Kommunstyrelsen att inleda en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisation i syfte att göra den enklare, effektivare och mer medborgarvänlig att innan."

Liknande presentationer


Google-annonser