Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur vända problem till möjligheter? Presentation IVA III:s seminarium Samhällsbyggnadssektorns största utmaning - kompetenslyftet Per-Erik Petersson, SP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur vända problem till möjligheter? Presentation IVA III:s seminarium Samhällsbyggnadssektorns största utmaning - kompetenslyftet Per-Erik Petersson, SP."— Presentationens avskrift:

1 Hur vända problem till möjligheter? Presentation IVA III:s seminarium Samhällsbyggnadssektorns största utmaning - kompetenslyftet Per-Erik Petersson, SP 2011-09-07 SPIVA III 2011-09-07

2 Byggbranschen kan…. IVA III 2011-09-07

3 …men ibland blir det fel IVA III 2011-09-07 HallandsåsenTakras Putsade fasader Krypgrunder Platta tak Innemiljö Hammarby Sjöstad Moderna muséet Flytspackel Radon ……. ……..

4 Olika försök till förklaringar •Brister i regelverket •Bristande kontroll •Slarv och fusk •Vi vet hur man bygger men har inte kunnat sprida denna kunskap ända ut till konstruktörer och byggare •För dålig konkurrens •Svaga beställare IVA III 2011-09-07

5 Vad krävs för att höja kompetensen •Mer resurser till Forskning och Innovation! –Grundläggande forskning –Tillämpad forskning –Demonstration •Satsa på utbildning! –Grundutbildning –Mycket mer vidareutbildning inom alla yrkeskategorier •Samverka! –Samverka för att utveckla sektorn –Samverka med och lär av andra sektorer •Internationalisering DET BEHÖVS ETT SAMLAT GREPP! Det är en gemensam angelägen- het för privata och offentliga byg- gare och förvaltare (och politiker) att samverka för att åstadkomma ett kompetenslyft IVA III 2011-09-07

6 Sveriges stora utmaning: Energibesparing i Sveriges byggnader MÅL −20% till 2020 −50% till 2050 −Alla nybyggda hus ska vara ”nära nollenergihus” från 2020 DAGSLÄGE −Idag byggs enstaka passivhus IVA III 2011-09-07

7 Utmaningar −Alla Sveriges bostäder måste energieffektiviseras/renoveras till 2050 (kostnad 2.000-4.000 Mdr kr) −Övriga lokaler och byggnader ska också uppgraderas −2020 och framåt skall det byggas 20.000 - 40.000 passivhus (eller bättre) per år! −Detta ska göras med hög kvalitet och utan att upprepa misstagen från 70-talet −Rätt hanterat leder detta till •halverad energianvändning •kvalitetshöjning av hela bostads- och lokalbeståndet •ett kompetenslyft för sektorn •en jättemarknad för byggsektorn •en tätposition i Europa och exportmöjligheter IVA III 2011-09-07 Möjligheter

8 Vad krävs för att klara utmaningarna? −Teknikutveckling •Forskning och utveckling −Teknikverifiering •Demonstrationsprojekt (många!) −Utbildning •Ingenjörer (Högskolor/Universitet) •Byggnadsarbetare (vidareutbildning) •Konsumenter/boende DETTA MÅSTE KOMMA IGÅNG NU!! Förslag −Ett samverkansprogram mellan sektorn/staten (jfr tidigare program inom fordon, skog m fl) −Behovet av forskning/innovation i samband med energiomställningen måste lyftas fram i den kommande FoI-propositionen ! IVA III 2011-09-07

9 Förslag till IVA III-aktiviteter −Debattartikel i svensk dagstidning som lyfter upp problematiken och utmaningen som vi står inför i samband med energiomställningen. Undertecknas av IVAs grupp som arbetar med energibesparingar i den byggda miljön (utkast finns). −Inspel till FoI-propositionen IVA III lyfter upp Energibesparing i bebyggelsen som en angelägen fråga för IVA att ha med i sin skrivelse till departementet angående den kommande FoI-propositionen. SPs Byggdag 2010-09-29

10


Ladda ner ppt "Hur vända problem till möjligheter? Presentation IVA III:s seminarium Samhällsbyggnadssektorns största utmaning - kompetenslyftet Per-Erik Petersson, SP."

Liknande presentationer


Google-annonser