Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekrytering – därför väljs inte de mest kompetenta till jobben Mats Hammarstedt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekrytering – därför väljs inte de mest kompetenta till jobben Mats Hammarstedt."— Presentationens avskrift:

1 Rekrytering – därför väljs inte de mest kompetenta till jobben Mats Hammarstedt

2 Bakgrund • En översikt av svensk forskning kring diskriminering mot utrikes födda och icke-heterosexuella på arbetsmarknaden i Sverige. • Hur ser arbetsmarknaden ut för dessa grupper? • I vilken utsträckning förekommer diskriminering? • Resultat från forskning genomförd av forskargruppen Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies vid Linnéuniversitetet i Växjö

3 Sysselsatta, arbetslösa och utanför arbetskraften bland utrikes födda 2012.

4 Andelen sysselsatta efter vistelsetid i landet 2012.

5 Andel sysselsatta, arbetslösa och utanför arbetskraften bland ungdomar (16-25 år) 2012.

6 Sysselsatta, arbetslösa och utanför arbetskraften efter utbildningsnivå (16-64 år) 2012.

7 Andel tidsbegränsat anställda 2012 (16-64 år).

8 Andel individer i chefsposition och andel individer med kvalificerat arbete 2011 (16-64 år)

9 Är utrikes födda diskriminerade på arbetsmarknaden? • Etnisk diskriminering är endast en av flera möjliga förklaringar till de observerade skillnaderna mellan utrikes födda och infödda på arbetsmarknaden. – Kan även vara skillnader som • Språkkunskaper • Tillgång till nätverk • Därför omöjligt att utifrån de data vi hittills studera fastslå att diskriminering föreligger • Förekomsten av etnisk diskriminering studeras därför med hjälp av fältexperiment – Två fiktiva sökanden • Samma kön, samma arbetslivserfarenhet, samma utbildning, samma ålder, samma civilstånd etc. • Det enda som skiljer de sökande åt är namnet – En sökande med typiskt svenskt namn, en sökande med typiskt arabiskt/muslimskt namn. – Sökte efter jobb som utannonserats på Arbetsförmedlingens hemsida under perioden maj 2005 till februari 2006. – 3 104 ansökningar till 1 552 arbetsgivare i Stockholm och Göteborgsområdet

10 Resultat från fältexperimentet

11 Vem diskriminerar?

12 Icke-heterosexuella på arbetsmarknaden

13 Hetero- och homosexuella män och kvinnor fördelade efter yrke 2007

14 • Homosexuella män tjänar mindre än heterosexuella män. Lägre sysselsättning bland heterosexuella män • Homosexuella kvinnor tjänar mer än heterosexuella kvinnor. Mycket små skillnader om man kontrollerar för antalet barn i hushållet etc. • Samma mönster har framkommit i andra länder (USA, Kanada, Nederländerna, Storbritannien m. fl.) • Homosexuella män underrepresenterade i chefspositioner. Även i yrken som kräver längre utbildning (om man kontrollerar för utbildningsbakgrund). Homosexuella kvinnor överrepresenterade i chefspositioner. • ”Glastak” existerar även för homosexuella män

15 Diskriminering av icke-heterosexuella i anställningssituationen – ett fältexperiment • Ett fältexperiment med fiktiva jobbansökningar genomfört under perioden – Fyra personer. • Heterosexuell man och kvinna • Homosexuell man och kvinna • Totalt söktes 3996 anställningar under perioden 16/8 2010 till 31/1 2011. Anställningar söktes i tio olika yrken – butiksbiträde, byggnadsarbetare, förskollärare, försäljare, gymnasielärare, lastbilschaufför, lokalvårdare, servitör, sjuksköterska, verkstadsarbetare. • CV: – Samtliga var lika gamla (32 år) och hade utbildning som var relevant för yrket. – Hade typiskt svenska namn – Heterosexuella män (kvinnor) skrev att de levde ihop med en kvinna (man) – Homosexuella män (kvinnor) skrev att de levde ihop med en man (kvinna) – Vidare skrev homosexuella att de var aktiva i RFSL och att de jobbat med Stockholm Pride Festival medan heterosexuella skrev att de var aktiva i Friluftsfrämjandet och Röda Korset.

16 Andel jobbansökningar som resulterade i positivt svar bland manliga jobbsökande uppdelat efter yrke

17 Andel jobbansökningar som resulterade i positivt svar bland kvinnliga jobbsökande uppdelat efter yrke

18 Andel som blev kallad till anställningsintervju (samtliga yrken)

19 Diskriminering i kvinno- och mansdominerade yrken • Dela upp yrkena efter andelen kvinnor och män som är anställda i dem. • Kvinnodominerade yrken – Butiksbiträde, förskollärare, lokalvårdare, servitör, sjuksköterska • År 2010 uppgick andelen kvinnor till 65 procent kvinnor bland butiksbiträden och 93 procent bland förskollärare och sjuksköterskor) • Mansdominerade yrken – Verkstadsarbetare, lastbilschaufför, försäljare, byggnadsarbetare • År 2010 uppgick andelen män bland försäljare till 72 procent. Bland byggnadsarbetare uppgick andelen män till 99 procent. • Yrke med jämn könsfördelning • Gymnasielärare

20 Diskriminering i kvinno- och mansdominerade yrken

21 Diskriminering mot icke-heterosexuella i anställningssituationen • Icke-heterosexuella diskrimineras när de söker efter arbete • Framförallt diskrimineras homosexuella män då de söker arbete i traditionellt manliga yrken och kvinnliga homosexuella då de söker efter arbete i traditionellt kvinnliga yrken. • Ger en ny dimension av den könssegregerade arbetsmarknaden

22 Varför väljs inte de mest kompetenta till jobben? • Stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan infödda och utrikes födda • Svårare för utrikes födda att få chefspositioner • Diskriminering förekommer!! • Även skillnader i sysselsättningsgrad mellan personer med olika sexuell läggning • Svårare för homosexuella män att uppnå chefspositioner • Diskriminering förekommer!!


Ladda ner ppt "Rekrytering – därför väljs inte de mest kompetenta till jobben Mats Hammarstedt."

Liknande presentationer


Google-annonser