Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ingen överraskning! •Arbetslöshet leder till ohälsa hos både kvinnor och män •Anne Hammarström, professor •Inst Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ingen överraskning! •Arbetslöshet leder till ohälsa hos både kvinnor och män •Anne Hammarström, professor •Inst Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet."— Presentationens avskrift:

1 Ingen överraskning! •Arbetslöshet leder till ohälsa hos både kvinnor och män •Anne Hammarström, professor •Inst Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

2 Bakgrund •I internationell forskning antas det ofta att män drabbas mest av arbetslöshetens hälsokonsekvenser •Kvinnor antas kunna kompensera genom att återgå till hemmet

3 Syfte •Att analysera om män drabbas mer hälsomässigt än kvinnor av arbetslöshet i vårt land

4 Luleåkohorten Födda 19651981 19861995 2008 Enkät n=1081 QQ Enkät n=1010 Register data om arbetslöshet

5 Resultat •Fler och starkare samband mellan arbetslöshet och ohälsa bland kvinnor •Män drabbas alltså inte värre av arbetslöshet

6

7 Resultat forts. •För varje år av arbetslöshet ökar risken att drabbas av olika former av ohälsa två till tre gånger •Inga tillfälliga effekter •Kan ej förklaras av de blev arbetslösa pga sämre hälsa

8 Diskussion •I länder med hög förvärvsarbetarfrekvens bland kvinnor drabbas inte män värre av arbetslöshet •Våra resultat är egentligen ingen överraskning

9 Slutsats •Arbetslöshet har allvarliga hälsokonsekvenser bland både kvinnor och män •Relationer mellan kvinnor och män i samhället måste tas i beaktande när forskningsresultat ska tolkas!

10 Diskussionsfråga •Hur kan vi förhindra arbetslöshetens hälsokonsekvenser bland kvinnor och män?

11 Referens •Hammarström A, Gustafsson P, Strandh M, Virtanen P, Janlert U. It’s no surprise! Men are not more hit than women and men by the health consequences of unemployment in the Northern Swedish Cohort. Scand J Public Health 2011 Mar;39(2):187-93.


Ladda ner ppt "Ingen överraskning! •Arbetslöshet leder till ohälsa hos både kvinnor och män •Anne Hammarström, professor •Inst Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser