Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk Förening för Radioekologi 10 år, 2001-2011. Klas Rosén och Bernt Jones

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk Förening för Radioekologi 10 år, 2001-2011. Klas Rosén och Bernt Jones"— Presentationens avskrift:

1 Svensk Förening för Radioekologi 10 år, 2001-2011. Klas Rosén och Bernt Jones klas.rosen@slu.se; bernt.jones@slu.se

2 Bakgrund • Radioekologi är en relativ ung vetenskap som började med atombomben 1945 • Radioekologisk forskning blev mer omfattande p.g.a spridning av radionuklider i samband med atmosfäriska tester av atombomber i början av 1960-talet (Cs och Sr) • Tjernobylolyckan 1986 gav möjlighet att studera radionuklider(främst Cs) i många olika ekosystem

3 Bakgrund SFREK • Efter nedläggningen 1999 av institutionen för radioekologi på SLU kände många radioekologer en saknad av den samlande funktionen för radioekologi som fanns i Uppsala • En av orsakerna till bildandet av en radioekologi- förening, var att försöka stimulera forskare och andra intresserade att ha kontakter med radioekologin och varandra på ett teoretiskt och praktiskt plan • En annan orsak var en saknad av ett centrum för radioekologi i landet

4 Bildande av SFREK • Svensk Förening för Radioekologi (SFREK) bildades vid ett konstituerande möte den 26 april 2001 i Uppsala • Initiativet togs av en arbetsgrupp bestående av personer som tidigare arbetat på Inst. för Radioekologi, SLU • Den första styrelsen bestod av 5 st; ordf. Klas Rosén (SLU), kassör Mats Isaksson (GU), sekr. Birgitta Åhman (SLU), Bernt Jones (SLU) och Torbjörn Nylen (FOI).

5 Föreningens mål är att: • främja forskning samt nationellt och internationellt samarbete inom radioekologi och närliggande områden • verka för kommunikation mellan forskare, beslutsfattare, massmedia och allmänhet samt att uppmärksamma aktuella frågor inom radioekologi • sprida information via föreningens hemsida och genom regelbundna seminarier och konferenser om aktuella frågor inom radioekologin

6 Verksamhet i SFREK • Ett flertal seminarier har arrangerats årligen: • Ofta ett under hösten och ett på våren i samband med årsmötet. • Flera av mötena har medvetet lagts på orter där vi har medlemmar som Umeå, Göteborg, Lund och Malmö • Årsmötena i SFREK skall enligt stadgarna hållas före april månads utgång

7 Fyra konferenser mellan åren 2001-2011 1. 15 år efter Tjernobylolyckan, 26 april 2001, SLU, Uppsala, med 4 föredrag 2. Radioekologi och strålning i miljön, 11-12 mars 2004, Sunnersta Herrgård, Uppsala, med 15 föredrag. 3. Two decades after Chernobyl - summing up the consequences of the accident, 25-28 april 2006 i Marsstrand, med 23 föredrag. Möte samarrangerades med radiobiologi- föreningen i Sverige 4. Radioecological research during 25 years after the Chernobyl accident, 22-23 mars 2011. Stockholms universitet

8 2011 • Styrelsen består idag 2011 av: Mats Isacsson (ordf, GU) Pål Andersson (kassör, SSM) Karolina Stark (sekr, SU) Klas Rosén (SLU) Bernt Jones (SLU) •Medlemmar i SFREK 2011: ca 55, antalet har varierat mellan 20 - 70 st under åren 2001-2011.

9 Svensk Förening för Radioekologi SFREK om 10 år 2021 ? ?? Den som vill bli medlem i SFREK kan vända sig till någon i styrelsen

10 Årets Radioekolog instiftades av styrelsen för SFREK 2011. Utmärkelsen har för första gången tilldelats Prof. emeritus Karl-Johan Johansson • Motevering: •Prof. K-J Johansson har tilldelats utmärkelsen årets radioekolog 2011, för mångårigt väsentligt bidrag till framsteg inom Radioekologin och dess tillämpningar

11


Ladda ner ppt "Svensk Förening för Radioekologi 10 år, 2001-2011. Klas Rosén och Bernt Jones"

Liknande presentationer


Google-annonser