Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betydelsen av jämställdhet på arbetsplatsen för hälsa? Sofia Elwér, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet Epost:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betydelsen av jämställdhet på arbetsplatsen för hälsa? Sofia Elwér, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet Epost:"— Presentationens avskrift:

1 Betydelsen av jämställdhet på arbetsplatsen för hälsa? Sofia Elwér, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet Epost: sofia.elwer@umu.se

2 Den könssegregerade arbetsmarknaden

3 Sjukskrivningar för kvinnor och män i respektive yrkesgrupp Statistik från Försäkringskassan: Socialförsäkringsrapport 2011:17 Startade sjukskrivningar (> 14 dagar) per 1 000 anställda

4 Diagnosgrupper Startade sjukskrivningar (> 14 dagar) för några vanliga diagnosgrupper per 1 000 anställda kvinnor och män Statistik från Försäkringskassan: Socialförsäkringsrapport 2011:17

5 Jämställdhet Maktrelationer mellan kvinnor och män •Kvalitativa aspekter: normer, värderingar, tolkningsföreträde •Kvantitativa aspekter: lönenivåer, representation, utbildningsnivåer

6

7 Studie på hela arbetsmarknaden Luleåkohorten Enkätundersökning vid 42 och 21 års ålder Registerdata vid 42 års ålder Urval: Deltagare kopplade till en arbetsplats N=836 (390 kvinnor & 446 män) Ohälsomått: psykiska besvär

8 Jämställdhetsmönster Antal anställda kvinnor/män Lön kvinnor/män Utbildnings-nivå kvinnor/män Föräldraledighet suttag kvinnor/män VAB Tillfällig föräldraledighet kvinnor/män Högre värde för kvinnor Jämställt Högre värde för män

9 Psykiska besvär Symptom: Oro, ängslan, hjärtklappning, känningar i magen, ångest, panik, rastlöshet, koncentrationssvårigheter

10 Jämställdhetsmönster Resultat: • 6 olika jämställdhetsmönster • Inget mönster var helt jämställt • Mönstren hade samband med psykiska besvär för kvinnor

11 Ojämställt med jämställd representation Kvinnor/mänLönUtbildningFöräldraledighetVAB Högre värde för kvinnor Jämställt Högre värde för män Psykiska besvär:

12 Jämställdhet inom olika sfärer Kvinnor/mänLönUtbildningFöräldraledighetVAB Högre värde för kvinnor Jämställt Högre värde för män Psykiska besvär:

13 Traditionellt ojämställt Kvinnor/mänLönUtbildningFöräldraledighetVAB Högre värde för kvinnor Jämställt Högre värde för män Psykiska besvär:

14 Socioekonomiskt jämställt med en majoritet kvinnor Kvinnor/mänLönUtbildningFöräldraledighetVAB Högre värde för kvinnor Jämställt Högre värde för män Psykiska besvär:

15 Slutsatser: •Jämställdhetsmönster på arbetsplatser kan vara del av förklaringen till kvinnors högre nivåer av psykiska besvär •En jämställd representation kombineras ofta av ojämställdhet i andra aspekter Jämställdhetsmönster på arbetsplatser och psykiska besvär

16 Studie inom äldreomsorgen Arbetsplatser inom äldreomsorgen 113 anställda (97 kvinnor och 16 män) Totalt 14 fokusgrupper, 5-9 deltagare per grupp Yrkeskategorier: vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, föreståndare Kvalitativ innehållsanalys

17 Resultat, två teman: •Hälsostressorer: Att arbeta i motvind •Hälsoresurser: Skapa mening i arbetet Hälsa och ohälsa bland anställda inom äldreomsorgen

18 1 Hälsostressorer: Att arbeta i motvind 1) Nära gränsen 2) Värdelös kompetens ”Det är ju lite nedvärderande att ta in nästan vem som helst” 3) Ständigt malande

19 1 Hälsoresurser: Skapa mening i arbetet 1) Kraft från arbetsgruppen 2) Tillfredställelse i vårdandet 3) Eget ansvar

20 Strukturella hälsostressorer: Att arbeta i motvind Relationella hälsoresurser: Skapa mening i arbetet 1)Nära gränsen 2)Värdelös kompetens 3)Ständigt malande 1)Kraft från arbetsgruppen 2)Tillfredställelse i vårdandet 3)Eget ansvar Hälsa och ohälsa bland anställda inom äldreomsorgen

21 Hälsa och ohälsa bland anställda inom äldreomsorgen slutsatser • Relationella hälsoresurser är viktiga men sårbara i en hårt pressad arbetssituation • Det saknas strukturella hälsoresurser för de anställda

22 Jämställdhetsmönster på arbetsplatser har ett samband med psykiska besvär för kvinnor Individuella hälsostrategier är ett sårbart verktyg för att hantera strukturella hälsostressorer Liknande arbetsförhållanden för kvinnor och män är kopplat till liknande hälsoupplevelser Ojämställdhet på arbetsplatser kan vara en del av förklaringen till att kvinnor skattar sin hälsa som sämre än män Sammanfattande slutsatser

23 Tack för mig! Avhandlingen finns i fulltext i Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet)


Ladda ner ppt "Betydelsen av jämställdhet på arbetsplatsen för hälsa? Sofia Elwér, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet Epost:"

Liknande presentationer


Google-annonser