Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Surrogatmödraskap ur barnets perspektiv Ingemar Engström Professor i barn- och ungdomspsykiatri Psykiatriskt forskningscentrum Örebro universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Surrogatmödraskap ur barnets perspektiv Ingemar Engström Professor i barn- och ungdomspsykiatri Psykiatriskt forskningscentrum Örebro universitet."— Presentationens avskrift:

1 Surrogatmödraskap ur barnets perspektiv Ingemar Engström Professor i barn- och ungdomspsykiatri Psykiatriskt forskningscentrum Örebro universitet

2 Disposition 1.Hur går det för barnen? 2.Fostrets rätt till en god graviditet Medicinskt och Psykologiskt 3.Rätten att känna till sitt ursprung 4.Genetiska – socials föräldrar 5.En – två – flera föräldrar 6.Behövande barn

3 Hur går det för barnen? Empiriska studier av barn i NRT: • Heterosexuella AID (9) • Single mother AID (3) • Äggdonation (6) • Planerad lesbisk familj (14) • Planerad gay familj (2) • Surrogatfamilj (3) • Summa 29 studier

4 Hur går det för barnen? Icke-genetiskt föräldraskap Studier av styvföräldrar-styvbarn pekar på större problem i relationen Skillnader mellan genetiska barn och styvbarn Surrogat jmf med adoption (prenatal adoption) Adoptivbarn högre grad av psykisk ohälsa Starkt samband med sen adoption och tidiga upplevelser

5 Hur går det för barnen? Golombok S et al. x 3, senaste 2006 Longitudinell studie – 3 år N=34 surrogatfamiljer 20 partiell (surrogatmodern genetisk moder) 14 fullständig N=41 donatorinsemination N=41 äggdonation

6 Hur går det för barnen? Mor-barnrelationen bättre kvalitet än kontroller högre grad av ”expressed warmth” högre grad av positiv mor-barninteraktion Lägre grad av föräldrastress Inga skillnader i barnets utveckling temperament vid 1 år problembeteenden vid 2 och 3 år kompetens vid 2 och 3 år

7 Fostrets rätt till en god graviditet Medicinskt högriskgraviditeter vad är rimligt att utsätta ett planerat foster för? Psykologiskt moderns välbefinnande lite studerat vad betyder råden om stimulans under graviditeten?

8 Rätten att känna till sitt ursprung Adoptionsstudier Identitetsfunderingar Arvets betydelse och funderingar om detta Golombok 2006 Samtliga surrogatfamiljer avsåg att berätta jmf 54 % donatorinsemination, 78 % äggdonation 44 % hade berättat vid 3 års ålder Golombok 2011 bättre mor-barninteraktion i den grupp som berättat

9 Genetisk – social förälder Finns inget empiriskt stöd för att ”blod är tjockare än vatten” Goda gener och god social miljö är det optimala Vissa egenskaper och problem har betydande hereditet Viktigt att föräldrar är medvetna om detta Ingen skillnad gentemot adoption

10 En – två – flera föräldrar Vanligen är en förälder att betrakta som en riskfaktor för psykisk ohälsa Detta är väl etablerat när det gäller skilsmässobarn Stor skillnad gentemot föräldrar som väljer att vara ensam förälder Socioekonomiska förhållanden avgörande

11 Behövande barn Nationellt och internationellt finns stora mängder barn som behöver goda föräldrar Risken för barn som handelsvara Risken för exploatering av tredje världen

12 Slutsatser Lite empiriskt baserad kunskap Inga tecken hittills på att barnen tar skada Hur försäkra fostrets rätt till en optimal graviditet? Det är bra för barn att känna till sitt ursprung


Ladda ner ppt "Surrogatmödraskap ur barnets perspektiv Ingemar Engström Professor i barn- och ungdomspsykiatri Psykiatriskt forskningscentrum Örebro universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser