Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka bestämmelser hindrar surrogatmödraskap? • Assisterad befruktning • Föräldraskapspresumtion • Adoption • Socialförsäkringarna • Medborgarskap Conny.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka bestämmelser hindrar surrogatmödraskap? • Assisterad befruktning • Föräldraskapspresumtion • Adoption • Socialförsäkringarna • Medborgarskap Conny."— Presentationens avskrift:

1 Vilka bestämmelser hindrar surrogatmödraskap? • Assisterad befruktning • Föräldraskapspresumtion • Adoption • Socialförsäkringarna • Medborgarskap Conny Öhman

2 Assisterad befruktning lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. • Prövning – medicinska skäl saknas • Ensamstående kvinnor får inte bli gravida • Samtycke krävs från surrogatmammans make/sambo • Vid provrörsbefruktning /IVF – krav på genetiskt samband

3 Assisterad befruktning • Straffbelagt att vanemässigt eller i vinstsyfte bryta mot bestämmelserna (medicinsk personal) • Medverkan är straffbelagd (organiserad / vinningsinriktad verksamhet; förmedling) Slutsats: • Assisterad befruktning är inte tillåtet i samband med surrogatmödraskap. • Endast insemination som sker hemma är tillåtet.

4 Föräldraskapspresumtion • Surrogatmamman anses vara förälder • Surrogatmammans make/sambo som samtyckt till assisterad befruktning anses vara förälder • Faderskap kan inte fastställas för spermiegivare

5 Adoption • Samtycke från de juridiska föräldrarna – dvs. surrogatmamman och hennes make/sambo. • Mammans samtycke ska ha lämnats sedan hon har återhämtat sig tillräckligt från födseln. • Domstol ska pröva om det är lämpligt att barnet adopteras. Ersättning får inte ha getts eller utlovats. • Utredning av socialnämnd.

6 Slutsatser när RFSL tittade på frågan • Barnet som blir resultatet av surrogatmödraskapet tar inte skada. • Innebär inte ett automatiskt utnyttjande av surrogatmammorna och risken för utnyttjande kan begränsas. • Rätten att bestämma över sin kropp (efter att man fått information om vad det innebär) • Surrogatmödraskap finns redan. Bättre om vi har svenska bestämmelser. • Berör även RFSL:s målgrupper (särskilt män som lever ihop med män och transpersoner).

7 Frågor som måste utredas/regleras • Minimera risken för att surrogatmamman utnyttjas -Bygga ut den prövning som idag sker vid assisterad befruktning. -Välinformerat beslut. -Ingen ersättning utöver förlorad arbetsinkomst och merkostnader p.g.a. graviditet. -Säkerställa att det inte sker p.g.a. ekonomi eller socialt tvång.

8 Frågor som måste utredas/regleras • Surrogatmammans rätt att ångra sig. -Bör behållas. Som vid adoption efter förlossning. -Rätten till abort bör behållas. • Ska surrogatmammans make/sambo kunna ångra sig? Tveksamt. • Ska de som vill bli föräldrar kunna ångra sig? Nej.

9 Frågor som måste utredas/regleras • Hur ska de som vill bli föräldrar även bli juridiska föräldrar? -Adoption, socialnämnd istället för tingsrätt? - Ingen föräldraskapspresumtion för surrogat- mammans make/sambo.

10 Frågor som måste utredas/regleras Se över reglerna om assisterad befruktning • Vem ska prövas? -Inte bara surrogatmamman. Även de som vill bli föräldrar. • Prövningens innehåll -Inte medicinska skäl för surrogatmamman. -Mer ingående lämplighetsprövning för dem som vill bli föräldrar än vid vanlig assisterad befruktning.

11 Frågor som måste utredas/regleras Se över reglerna om assisterad befruktning -Även ensamstående (både som surrogatmamma och som den som vill bli förälder). -Behövs samtycke från surrogatmammans ev. make/sambo? -Inget krav på genetiskt samband mellan surrogatmamman eller hennes make/sambo.

12 Frågor som måste utredas/regleras • Ska barnet ha rätt att veta vem som varit dess surrogatmamma? -Ja • Vilket offentligt stöd ska ges? T.ex. finansiering av assisterad befruktning.


Ladda ner ppt "Vilka bestämmelser hindrar surrogatmödraskap? • Assisterad befruktning • Föräldraskapspresumtion • Adoption • Socialförsäkringarna • Medborgarskap Conny."

Liknande presentationer


Google-annonser