Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK  Familj, föräldrar och barn  (kapitel 6)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK  Familj, föräldrar och barn  (kapitel 6)"— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK  Familj, föräldrar och barn  (kapitel 6)

2 Centralt innehåll  Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning  Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3  FAMILJERÄTT – regler om samboförhållanden, äktenskap, föräldrar & barn, arv, testamente  Lagar :  Sambolagen  Äktenskapsbalken  Namnlagen  Föräldrabalken

4 Att vara sambo  Par som lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden med gemensam bostad.  Inga regler om giftorättsgods, dvs. delar inte lika vid ev. separation eller dödsfall. Delar endast gemensam bostad och bohag.  Ingen arvsrätt mellan parterna

5 Att gifta sig  Gäller även par av samma kön (sen 2009)  Ansöker om hindersprövning  Vigsel : kyrklig eller borgerlig  Byta namn? Anmälan till Skatteverket

6 Äktenskapsbalken (kap 1 §§2-4) Makar ska visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa.  Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder.  Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden ska kunna bedömas.

7 Att få barn  Om gifta :  Förutsätts att maken är far till barnet  Båda föräldrarna har vårdnadsplikt  Efternamn? Om olika, så väljer föräldrar  Om sambo:  Faderskapet ska fastställas (socialnämnden)  Modern blir vårdnadshavare  Efternamn? Samma som ifall gifta

8 Att skilja sig  Ansökan hos tingsrätt ( äktenskapsskillnad )  Om har barn under 16 år: 6 månaders betänketid  Om endast en part vill skilja sig: 6 månaders betänketid  Bodelning av makarnas egendom

9 Bodelning  Om gifta:  Giftorätt – rätten till hälften  Makarna kan avtala om äktenskapsförord, dvs. makarna bestämmer vad som ska vara enskild egendom och inte ingå i giftorättsgods  Om sambo:  Gäller endast gemensam bostad & bohag  Övrigt tillfaller ägaren

10  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2014 vt


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK  Familj, föräldrar och barn  (kapitel 6)"

Liknande presentationer


Google-annonser