Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvarsområdet för bestyrkandetjänster samt vigsel och registrering av partnerskap Ansvarsområdet för förmyndarverksamhetens intressebevakningstjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvarsområdet för bestyrkandetjänster samt vigsel och registrering av partnerskap Ansvarsområdet för förmyndarverksamhetens intressebevakningstjänster."— Presentationens avskrift:

1 Ansvarsområdet för bestyrkandetjänster samt vigsel och registrering av partnerskap Ansvarsområdet för förmyndarverksamhetens intressebevakningstjänster Ansvarsområdet för associationsrättsliga tjänster Ansvarsområdet för konsumentrådgivningstjänster Ansvarsområdet för person-, familje- och arvsrättsliga tjänster Rättsskyddstjänster Personrättsliga tjänster  Registrering av födsel  Registrering av dödsfall  Hemkommun- och adressärenden  Registrering av barns uppgifter  Registrering av utlänning  Registrering av medborgarskap  Namnärenden  Registrering av adoption  Fastställande av transsexuell persons tillhörighet till det motsatta könet  Utträde ur religionssamfund  Andra ändringsärenden som gäller personuppgifter  Dödförklaring  Beslut om spärrmarkering  Registrering av förbud mot utlämnande av uppgifter Personrättsliga tjänster  Registrering av födsel  Registrering av dödsfall  Hemkommun- och adressärenden  Registrering av barns uppgifter  Registrering av utlänning  Registrering av medborgarskap  Namnärenden  Registrering av adoption  Fastställande av transsexuell persons tillhörighet till det motsatta könet  Utträde ur religionssamfund  Andra ändringsärenden som gäller personuppgifter  Dödförklaring  Beslut om spärrmarkering  Registrering av förbud mot utlämnande av uppgifter Samhällets informationsförsörjning Informationstjänsterna  Informationstjänstavtalen  Invånardatatjänsterna  Massdatatjänsterna  Direkt användning av systemen  Informationstjänst mellan system/register  Utskrifter, utdrag, intyg, statistik och kopior av register och handlingar i magistratens bruk  Självbetjäning Informationstjänsterna  Informationstjänstavtalen  Invånardatatjänsterna  Massdatatjänsterna  Direkt användning av systemen  Informationstjänst mellan system/register  Utskrifter, utdrag, intyg, statistik och kopior av register och handlingar i magistratens bruk  Självbetjäning Familje- och arvsrättsliga tjänster  Uteslutande av giftorätt (registrering av äktenskapsförord eller registrering av anmälan om uteslutande av giftorätt)  Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning  Registrering av anmälan om gåva  Registrering av avvittringshandling  Registrering av avtal om makars förmögenhetsförhållanden  Deponering av meddelande om arvsavsägelse  Registrering av åtskiljandehandlingar över sambors egendom och avtal eller annan handling om gottgörelse  Fastställande av faderskap genom erkännande Familje- och arvsrättsliga tjänster  Uteslutande av giftorätt (registrering av äktenskapsförord eller registrering av anmälan om uteslutande av giftorätt)  Fastställelse av delägarförteckningen i en bouppteckning  Registrering av anmälan om gåva  Registrering av avvittringshandling  Registrering av avtal om makars förmögenhetsförhållanden  Deponering av meddelande om arvsavsägelse  Registrering av åtskiljandehandlingar över sambors egendom och avtal eller annan handling om gottgörelse  Fastställande av faderskap genom erkännande  Handelsregistrets och föreningsregistrets tjänster t.ex. registreringstjänster för grundande av bostadsaktiebolag eller ändring av bolagsordningen eller registrering av andra uppgifter som ska registreras  Registreringstjänster som inte är anslutna till personregistrering  Förvaltande av fartygsregistret  Handelsregistrets och föreningsregistrets tjänster t.ex. registreringstjänster för grundande av bostadsaktiebolag eller ändring av bolagsordningen eller registrering av andra uppgifter som ska registreras  Registreringstjänster som inte är anslutna till personregistrering  Förvaltande av fartygsregistret  Fastställelse och återkallelse av intressebevakningsfullmakt  Förordnande av intressebevakare  Inlämnande av ansökan till tingsrätten för förordnande av intressebevakare  Registrering av intressebevakning för minderårig  Övervakning av intressebevakning (tillstånd för rättsliga åtgärder, fastställelse av plan om förvaltning av egendom, granskning av egendomsförteckningar och konton)  Bedömning av behovet av intressebevakning  Avveckling av intressebevakning  Fastställelse och återkallelse av intressebevakningsfullmakt  Förordnande av intressebevakare  Inlämnande av ansökan till tingsrätten för förordnande av intressebevakare  Registrering av intressebevakning för minderårig  Övervakning av intressebevakning (tillstånd för rättsliga åtgärder, fastställelse av plan om förvaltning av egendom, granskning av egendomsförteckningar och konton)  Bedömning av behovet av intressebevakning  Avveckling av intressebevakning Vigsel och registrering av partnerskap  Prövning av hinder mot äktenskap/registrering av partnerskap  Vigsel/registrering av partnerskap  Beviljande/registrering/återkallelse av vigselrätt Vigsel och registrering av partnerskap  Prövning av hinder mot äktenskap/registrering av partnerskap  Vigsel/registrering av partnerskap  Beviljande/registrering/återkallelse av vigselrätt Bestyrkandetjänster  Bestyrkande av meritförteckning  Bestyrkande av namnteckning  Bestyrkande av kopior av handlingar  Intyg om handlingars innehåll  Intyg över att någon lever  Öppning och stängning av bankfack  Protest  Apostille-intyg  Kompetensintyg  Intyg om innehållet i Finlands lag  Vederhäftighetsbetyg  Övervakning av lotteridragningar  Mottagande av bekräftelse om faderskap  Annat bestyrkande eller åtgärd av notarius publicus  Bestyrkande av köp Bestyrkandetjänster  Bestyrkande av meritförteckning  Bestyrkande av namnteckning  Bestyrkande av kopior av handlingar  Intyg om handlingars innehåll  Intyg över att någon lever  Öppning och stängning av bankfack  Protest  Apostille-intyg  Kompetensintyg  Intyg om innehållet i Finlands lag  Vederhäftighetsbetyg  Övervakning av lotteridragningar  Mottagande av bekräftelse om faderskap  Annat bestyrkande eller åtgärd av notarius publicus  Bestyrkande av köp  Förebyggande av konfliktsituationer  Rådgivning av konsument och/eller näringsidkare  Medling i konfliktsituationer  Utbildning  Konsumentupplysning  Förebyggande av konfliktsituationer  Rådgivning av konsument och/eller näringsidkare  Medling i konfliktsituationer  Utbildning  Konsumentupplysning Informationsförsörjning  Tryggande av informationens aktualitet och riktighet i de register som magistraten upprätthåller Informationsförsörjning  Tryggande av informationens aktualitet och riktighet i de register som magistraten upprätthåller


Ladda ner ppt "Ansvarsområdet för bestyrkandetjänster samt vigsel och registrering av partnerskap Ansvarsområdet för förmyndarverksamhetens intressebevakningstjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser