Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vigslar inom EFK efter 1 jan 2012 En ny praxis introduceras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vigslar inom EFK efter 1 jan 2012 En ny praxis introduceras."— Presentationens avskrift:

1 Vigslar inom EFK efter 1 jan 2012 En ny praxis introduceras

2 Vigslar i EFK efter nyår  Vi fortsätter att viga efter årsskiftet  Vi vill uppdatera oss i vårt arbete med äktenskapsfrågorna  Ny procedur för alla par som vill vigas  Ny procedur för alla vigselförrättare o Alla har fått ett skriftligt meddelande om detta o Alla förväntas vara med på en samling för vigselförrättare – sker nu  Ny procedur för alla församlingar  Mediestrategi

3 Vi fortsätter att viga efter årsskiftet  Hur gör du om ett par kommer till dig och frågar om du kan viga dom? o Om paret är från församlingen? o Om paret inte tillhör församlingen?  Ditt agerande avgörs delvis av hur trygg du är i den nya ordning som nu gäller

4 Vilken övergripande syn har vi på äktenskapet?  Vi fortsätter att frimodigt viga efter årsskiftet utifrån en fördjupad förståelse av äktenskapets innebörd  Finns det skillnader mellan ett kristet äktenskap och vårt samhälleliga äktenskap?

5 Gemensam tro Ömsesidigt underordnande Löften inför Gud Församlingens förbön Välsignelse 1910 Gemensamt hem Offentlighet/registrering Bodelningsregler Underhållsskyldighet Arvsordning Faderskapspresumption & adoption Könsneutralt Antalsneutralt Släktskaps- neutralt Åldersneutralt Offentlighet/registrering Bodelningsregler Underhållsskyldighet Arvsordning Faderskapspresumption & adoption Trohet Livslångt (väldigt få undantag) Medling före skilsmässa Gemensam ekonomi Gemensam beskattning Gemensam pension Könsneutralt Antalsneutralt Släktskaps- neutralt Åldersneutralt 2010 Det civilrättsliga äktenskapets innehåll Äktenskapets innehåll i ett kristet lärjungaskap Förändringen av civilrättsliga äktenskap i Sverige Gemensam tro Ömsesidigt underordnande Löften inför Gud Församlingens förbön Välsignelse Gemensam barnuppfostran Gemensamt hem ”De 2 skall bli 1” Trohet Livslångt (väldigt få undantag) Medling före skilsmässa Gemensam ekonomi Gemensam beskattning Gemensam pension ”De 2 skall bli 1” Gemensam barnuppfostran

6 Nya procedurer i församlingen  Församlingen utser nu vigselförrättare o För alla pastorer ingår detta o Andra kan utses av församlingen o Vilka pensionerade pastorer och andra med vigselrätt nu finns i församlingen? o Skapa en ordning för hur man upphör att vara vigselförrättare o Kommunikation till församlingen om detta är också ditt ansvar o Församlingsprogrammet för ingen lista över vigselförrättare

7 Nya procedurer för vigselförrättare och paret  I samtal förklarar du vad äktenskapet är: o Förklara innebörden i det juridiska samhälleliga äktenskapet och den fördjupning av detta som det kristna äktenskapet är. o Vägled paret hur de går igenom den juridiska processen. Berätta vart man vänder sig, hur en vigselakt går till och erbjud dig att vara med vid denna som vittne. o Du måste förklara att du inte får viga någon som inte är vigd i juridisk bemärkelse innan.

8 Nya procedurer för vigselförrättare och paret  Paret kontaktar den lokala vigselförrättaren som de vill ska ordna den juridiska vigseln. o Kommunens vigselförrättare ansvarar för att paret skaffar ett intyg om hindersprövning. o Du ska veta om hur och med vem denna kontakt sker i din kommun.

9 Nya procedurer för vigselförrättare och paret  Berätta om de ramar som finns i församlingen omkring en vigselgudstjänst. o Ta upp de moment som måste ingå och moment som kan ingå. o Ta upp brudparets önskemål om innehållet och bearbeta dessa.

10 Nya procedurer för vigselförrättare och paret  Vigselakternas genomförande: o Juridiken ordnas strax innan. Normalt sker en kyrklig vigsel en lördag eller söndag. Kontakta kommunen om vilka ramar man kan erbjuda i just denna kommun. o Vigseln är en församlingsangelägenhet. Tänk igenom i varje fall hur du kan knyta gudstjänsten upp mot församlingen.

11 Nya procedurer för vigselförrättare och paret  Dokumentation ska finnas. o Paret ska ha med ett intyg eller vigselbevis från den borgerliga vigseln. Detta ska du som förrättar den kyrkliga vigseln ha sett innan. o Utfärda ett minnesark från vigselgudstjänsten. Texten ska innehålla: Kyrklig vigsel mellan NN och NN ingicks dag/mån/år. Upplysning om ort och vigselförrättare ska ingå. Det ska också framgå att vigseln föregicks av en borgerlig vigsel datum/mån/år. o Du ansvarar för att dokumentera vigseln i en vigselbok i församlingen.

12 Nya procedurer för vigselförrättare och paret  Uppföljning efter vigseln. o Du ansvarar för att följa upp paret. Varje vigselförrättare bör göra sin ordning för detta. o Församlingen bör ha en plan för hur man vidare följer upp äktenskaps- och familjefrågor.

13 Specialfall  Ekumeniska sammanhang  Kan jag söka kommunal vigselbehörighet?  Hur gör våra institutionspastorer?

14 Mediestrategi  Vi gör detta utifrån att vi tycker att juridiken omkring vigslar är något staten ska ta hand om och inte kyrkan. o Inte för att vi inte vill viga homosexuella o Inte som en protest mot ny lagstiftning om könsneutrala äktenskapet o Vi vill tillvarata vårt historiska arv där vi på ett tydligt sätt vill skilja stat och kyrka åt  Hur besvarar vi frågor om homosexuellas rätt att få en kyrklig vigsel?

15 Övrigt  Kontakt med kammarkollegiet sköts av Knut Bertil Nyström.  Kontakt med andra samfund sker från Församlingsprogrammet. o Men lokalt är det bra att ni informerar.

16 Vi fortsätter att viga efter årsskiftet  Hur gör du om ett par kommer till dig och frågar om du kan viga dom? o Om paret är från församlingen? o Om paret inte tillhör församlingen?


Ladda ner ppt "Vigslar inom EFK efter 1 jan 2012 En ny praxis introduceras."

Liknande presentationer


Google-annonser