Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.transformering.se. HBTQ Lundströmmottagningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.transformering.se. HBTQ Lundströmmottagningen."— Presentationens avskrift:

1 www.transformering.se

2 HBTQ

3 Lundströmmottagningen

4 Transsexualism - historia Historiska personer? 1910 Magnus Hirschfeld – transvestit 1923 Magnus Hirschfeld – transsexuell 1967 Jan Wållinder ”Transsexualism” 1972 Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall

5 Biologiskt kön Kromosomalt Xx – Xy Östrogen – Testosteron Kvinnliga/manliga könskaraktärer

6 Socialt kön Gender role – samhällets normer och förväntningar

7 Psykologiskt kön Gender Identity Gender Identity Disorder

8 Diagnostik enligt DSM-IV A.En stark och bestående identifikation med det motsatta könet (inte enbart en önskan om att ha en någon kultur- betingad fördel som det motsatta könet anses har). B.Varaktigt otillfredsställd med sitt kön eller känner sig otillräcklig i sin egen könsroll.

9 C.Störningen föreligger inte samtidigt med något kroppsligt tvekönat tillstånd. D.Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra avseenden. Diagnostik enligt DSM-IV

10 En liten och heterogen grupp Orsak okänd Prevalens MtF: 1:30 000 till 1:10 000 Prevalens FtM: 1:100 000 till 1:30 000 Sverige 1992-2009 ca 540 ansökningar 12 ansökningar avslagits Ständigt ökande ansökningar

11 Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (1972) A.Namnbyte B.Sterilisering C.Ingrepp i könsorganen D.Fastställelse av könstillhörighet Krav: 18 år, svensk medborgare ogift och steril Socialstyrelsen rättsliga råd beslutar

12 Utredningsprocess Fas I Bedömningssamtal Social utredning inkl. anhörigkontakt Medicinsk/psykiatrisk utredning Psykologutredning Steg I-konferans

13 Utredningsprocess Fas II Remisser för könskorrigerande åtgärder under real life( endokrinolog, logoped, plastikkirurg, gynekolog och hudläkare) Uppföljning under real life Ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd

14 Kontraindikationer Psykossjukdom Utvecklingsstörning(?) Drogberoende Kriminalitet

15 Riskfaktorer Personlighetsstörning Bristande stöd från anhöriga Kroppsligt dåliga förutsättningar Ålder > 30 år vid första kontakt

16 Och sen då………..?


Ladda ner ppt "Www.transformering.se. HBTQ Lundströmmottagningen."

Liknande presentationer


Google-annonser