Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK  Brottmål  (kap 17). Kunskaper och förmågor  1. Kunskaper om centrala rättsområden  2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK  Brottmål  (kap 17). Kunskaper och förmågor  1. Kunskaper om centrala rättsområden  2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK  Brottmål  (kap 17)

2 Kunskaper och förmågor  1. Kunskaper om centrala rättsområden  2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.  3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.  4. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.  5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

3 Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.  Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

4  BROTT  Alla handlingar som enligt lag är belagda med straff  Lagreglerna om brott är alltid tvingande, dvs. de går inte att förhandla bort

5 Brottmål  I brottmål kallas parterna för gärningsman och samhället i stort. Om en tredje part kommit till skada kallas denna för målsägande.  Den som misstänks för brottet kallas den tilltalade eller den misstänkte

6 Brottmål  Åklagaren har bevisbördan  Kraven på bevisning är högre i brottmål än i tvistemål  Brottet ska ha begåtts med uppsåt (avsikt)  Lagregler ställer upp vissa villkor för att en lagparagraf ska vara tillämplig – dessa villkor kallas rekvisit

7 Rekvisit  Brottsbalken 8 kap. 1 §:  ”den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.”  Olovligen tager  Med uppsåt att tillägna sig det  Med skada menas här ekonomisk skada

8 Förundersökning (1)  Utredning som påbörjas vid misstanke om brott  Polisen håller förhör  Vid komplicerade fall håller åklagaren förhör.  Oftast rätt till försvarare

9 Förundersökning (2)  Misstänkt får gripas av polis (högst 12 tim)  Om behöver mer tid, måste åklagaren besluta om anhållan (högst tre dygn)  Om behöver ytterligare tid: åklagare ansöker om häktning i tingsrätten (omprövas efter 14 dygn)

10 Förundersökning (3)  Om inte tillräckliga skäl för häktning:  Reseförbud  Anmälningsplikt  Beslagtagande av föremål (viktiga för utredningen)  Kvarstad (kan ta hand om föremål ifall bedömer att den misstänkte inte kan betala)  Husrannsakan  Kroppsvisitering/Kroppsbesiktning

11  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2013 ht


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK  Brottmål  (kap 17). Kunskaper och förmågor  1. Kunskaper om centrala rättsområden  2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att."

Liknande presentationer


Google-annonser