Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK Brottmål (kap 17).

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK Brottmål (kap 17)."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK Brottmål (kap 17)

2 Kunskaper och förmågor
1. Kunskaper om centrala rättsområden 2. Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa. 3. Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana. 4. Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler. 5. Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

3 Centralt innehåll Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet. Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

4 BROTT Alla handlingar som enligt lag är belagda med straff Lagreglerna om brott är alltid tvingande, dvs. de går inte att förhandla bort

5 Brottmål I brottmål kallas parterna för gärningsman och samhället i stort. Om en tredje part kommit till skada kallas denna för målsägande. Den som misstänks för brottet kallas den tilltalade eller den misstänkte

6 Brottmål Åklagaren har bevisbördan
Kraven på bevisning är högre i brottmål än i tvistemål Brottet ska ha begåtts med uppsåt (avsikt) Lagregler ställer upp vissa villkor för att en lagparagraf ska vara tillämplig – dessa villkor kallas rekvisit

7 Rekvisit Brottsbalken 8 kap. 1 §:
”den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.” Olovligen tager Med uppsåt att tillägna sig det Med skada menas här ekonomisk skada

8 Förundersökning (1) Utredning som påbörjas vid misstanke om brott
Polisen håller förhör Vid komplicerade fall håller åklagaren förhör. Oftast rätt till försvarare

9 Förundersökning (2) Misstänkt får gripas av polis (högst 12 tim)
Om behöver mer tid, måste åklagaren besluta om anhållan (högst tre dygn) Om behöver ytterligare tid: åklagare ansöker om häktning i tingsrätten (omprövas efter 14 dygn)

10 Förundersökning (3) Om inte tillräckliga skäl för häktning: Reseförbud
Anmälningsplikt Beslagtagande av föremål (viktiga för utredningen) Kvarstad (kan ta hand om föremål ifall bedömer att den misstänkte inte kan betala) Husrannsakan Kroppsvisitering/Kroppsbesiktning

11 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2013 ht


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK Brottmål (kap 17)."

Liknande presentationer


Google-annonser