Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag och rätt Vecka 34-38.  Ett brott begås  Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas.  Paret som är ute på sin kvällspromenad ser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag och rätt Vecka 34-38.  Ett brott begås  Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas.  Paret som är ute på sin kvällspromenad ser."— Presentationens avskrift:

1 Lag och rätt Vecka 34-38

2  Ett brott begås  Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas.  Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Brottet

3  Paret från skolgården, som är vittnen till händelsen, gör en polisanmälan.  När en polisanmälan gjorts inleds en förundersökning av polisen.  Polisen tar då reda på mer om vad som har hänt.  En av killarna som var med, Marcus, tas in till förhör. Polisen är de som håller i förhöret. Anmälan och förundersökning

4  Under förhöret berättar Markus vad som har hänt, men han vill inte säga vilka som var med.  Efter förhöret kopplas en åklagare in.  Åklagaren bestämmer att Markus ska anhållas – alltså att Markus får stanna kvar i häktet på polisstationen.  Markus förhörs flera gånger och tillslut säger han vilka som varit med och förstört skolan Förhör

5  Polisen åker hem till de tre andra som varit med och polisen griper dessa.  Eftersom alla fyra är under 18 år är föräldrarna med vid förhören.  Trots att två av ungdomarna inte erkänner beslutar åklagaren att anhålla alla fyra ändå. Förhör forts.

6  Åklagaren bestämmer att polisen ska genomsöka ungdomarnas hem för att leta efter sprayburkar – detta kallas för husrannsakan. Husrannsakan

7  Bevisen mot ungdomarna är starka och skadegörelsen på skolan är stor – därför bestämmer sig åklagaren att väcka åtal.  Ungdomarna behöver inte sitta kvar i häktet, de släpps i väntan på rättegång.  När det blir dags för rättegång har ungdomarna rätt till en försvarsadvokat. Åtal

8  Rättens ordförande kallas för domare.  Till sin hjälp har domaren nämndemän – de flesta är medlemmar i ett politiskt parti.  Protokoll skrivs av notarien/domstolssekreteraren  Ungdomarna kallas i rättsalen för tilltalade Rättegången

9  Åklagaren läser upp åtalen mot ungdomarna och de får sedan säga om de erkänner eller förnekar brottet.  Därefter börjar förhören – åklagaren börjar och därefter försvarsadvokaten.  När ungdomarna förhörts kallas vittnena in.  Därefter görs en sammanfattning av åklagaren och försvarsadvokaten – slutplädering. Rättegången forts.

10  Efter slutpläderingen lämnar alla rättsalen så att domaren och nämndemännen kan gå igenom fallet – enskild överläggning.  De ska bestämma sig för om ungdomarna har gjort sig skyldiga till brott och vilket straff de i så fall ska få.  Om ungdomarna inte är nöjda med domen kan de överklaga till en högre domstol Domen

11  En av de viktigaste grunderna i en demokrati  I ett rättssäkert samhälle gäller lagarna alla  Staten ska ta hand om påföljden (straffet)  Domstolarna ska vara opartiska  En dom ska kunna överklagas  Om en dom är felaktig ska personen som dömts kunna få skadestånd av staten Rättssäkerhet

12  Inga andra än brottslingen och offret vet vad som pågår  Exempel på dold brottslighet är snatteri, kvinnomisshandel, trafikbrott, narkotikabrott Dold brottslighet

13  2009  - åtta av tio män  Flest brott i förhållande till antal: ungdomar 15-20 år  Vanligaste brottet 15-20 år: stöld  Många brott begås i s.k. ”hot spots” – park, bostadsområde, torg, viss gata Vilka begår brotten?

14  Ungdomar begås främst brott mot andra ungdomar  -t.ex. stjäla någons mobiltelefon, moped eller pengar  Mobbning kan också vara ett brott mot lagen:  -tala illa eller berätta osanning – förtal  -spotta någon i ansiktet – ofredande  -knuffa någon nedför en trappa med flit – misshandel Ungdomsbrottslighet

15  Ungdomar under 15 år kan inte dömas till fängelse eller böter. Föräldrar kan i vissa fall dömas till att betala skadestånd för sådant som deras barn förstört  Kommunens socialtjänst ansvarar för ungdomarna  Ungdomar kan placeras på särskilda ungdomshem  Om man är mellan 15-18 år kan sluten ungdomsvård vara en påföljd (om brottet gett fängelse som vuxen) Unga kriminella

16  Påföljd = straff  Domstolarna bestämmer vilket straff som ska utdömas  Kriminalvården var straffet ska avtjänas och hur (på vilket sätt). Påföljder

17  Kan antingen vara en summa eller dagsböter  Summa: t.ex. 2000 kr  Dagsböter: 50 dagsböter a´ 40 kr  - antalet dagsböter visar på hur allvarligt domstolen anser att brottet är  - summan bestäms efter hur mycket den dömde tjänar Böter

18  Tiden i fängelse kan variera mellan 14 dagar och livstid  Man kan bli frigiven efter 2/3 av tiden  Om man begår ett nytt brott under tiden man är villkorligt frigiven får man ett nytt straff för det nya brottet  Örebro tingsrätt/regeringen kan omvandla livstidsstraff till tidsbestämt straff Fängelse: anstalt

19  Fotboja kan en person få som dömts till fängelse i högst tre månader  Ofta för rattfylleribrott  Personen får lämna hemmet för att arbeta, handla, besöka läkare eller liknande  Fotbojan är elektronisk, visar var personen befinner sig Fängelse: fotboja

20  Skyddstillsyn: Den dömde övervakas av en övervakare i tre år. Övervakaren kontrollerar att den dömde sköter sig och kan försörja sig  Samhällstjänst: Den dömde får arbeta utan lön i t.ex. en förening, organisation eller kyrka. Kan göras mellan 20-240 timmar. Fängelse: istället för

21  Rättspsykiatrisk vård får en person som varit psykiskt sjuk när brottet begicks.  Sjukhus gör rättspsykiatriska utredningar  En psykiskt sjuk person får i Sverige inte dömas till fängelse Rättspsykiatrisk vård

22  1: Förebyggande  -Visa på konsekvenserna av en brottslig handling  2: Vedergällning  -Den dömde betalar tillbaka Varför straff?

23  I Sverige finns domstolar i tre nivåer:  -Tingsrätter (48 st.) Finns utspridda över hela landet.  -Hovrätter (6 st.) Finns i Malmö, Jönköping, Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Umeå.  -Högsta domstolen, HD. Finns bara en, i Stockholm. Domstolarna

24  Tingsrättens uppgift är att pröva mål som handlar om olika brott, men också t.ex. vårdnadstvister  Domaren och nämndemännen går igenom bevis och diskuterar om den misstänkte ska dömas, eller hur den misstänkte ska dömas.  Om en person inte är nöjd med beslutet kan han eller hon överklaga – till Hovrätten Tingsrätten

25  I Hovrätten tas mål upp som överklagats i Tingsrätten  Om en person inte är nöjd med beslutet i Hovrätten kan denne överklaga till Högsta domstolen  Men… Hovrätten

26  Högsta domstolen väljer själv vilka mål som den tänker ta upp  Högsta domstolen väljer ofta att ta upp mål som är svåra att bedöma eller:  där någon anser att en lag tolkats felaktigt  En dom i HD kan inte överklagas Högsta domstolen

27  Norm: man kastar inte mat på någon i matsalen eller spottar i lärarens kaffe (oskriven lag)  Regel: I en fotbollsmatch finns det regler som spelarna måste följa eller trivselregler på skolan (mer tydlig än en norm, ofta nedskriven)  Lag: är stiftade av riksdagen. Lagar finns om allt möjligt i samhället. Alla i Sverige måste vara medvetna om det som är lagligt resp. olagligt Lag, regel, norm?

28  Riksdagen stiftar Sveriges lagar  Lagarna som används mest finns samlade i en tjock blå bok – Sveriges rikes lag  Lagbokens lagar delas in i:  -Civilrätt  -Straffrätt  -Offentlig rätt Sveriges rikes lag

29  Rättigheter som privatpersoner har i förhållande till varandra, eller mellan privatperson och företag  -Äktenskapsbalken  -Föräldrabalken  -Ärvdabalken (balk = avsnitt/grupp lagar) Civilrätt

30  Brottsbalken – lagar som handlar om t.ex. misshandel, stöld, bedrägeri mm.  Beskriver ca 600 olika brott  Trafik- och narkotikabrott finns i specialstraffrätten Straffrätt

31  Handlar om vilka lagar som gäller en persons förhållande till myndigheterna  -Djurskyddslagen  -Semesterlagen  -Hälso- och sjukvårdslagen  -Skollagen Offentlig rätt


Ladda ner ppt "Lag och rätt Vecka 34-38.  Ett brott begås  Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas.  Paret som är ute på sin kvällspromenad ser."

Liknande presentationer


Google-annonser